Afschaffing van de energie-zelfcertificering in klasse G

Een ontwerpdecret van het ministerieel besluit legt het verbod op tot het opstellen van een zelfcertificering van energieklasse G bij de aan- en verkoop van onroerend goed.

Afschaffing van de energie-zelfcertificering in klasse G

Unione Europea

We weten dat het energiecertificering het is een van de documenten die de eigenaar van een woning verplicht moet presenteren in het kantoor van handel: tot vandaag, in het geval van gebouwen met slechte energieprestatiesbijvoorbeeld de historische, het was mogelijk om een ā€‹ā€‹eenvoudige te maken zelfcertificering waarin de eigenaar l verklaarde'behorend tot de G-klasse, het laagste vanuit het oogpunt van energie, en het hoge niveau van uitgaven voor de energiebeheer van hetzelfde.
Welnu, naar alle waarschijnlijkheid zal het niet langer mogelijk zijn om deze zelfcertificering van energie op te stellen: het betreffende verbod is vervat in ƩƩn ontwerp ministerieel decreet welke in de komende dagen zal worden uitgegeven. Maar hoe kwam deze plotselinge beslissing tot stand? In werkelijkheid was de bepaling noodzakelijk om de inbreukprocedure te verhelpen die de Europese Commissie heeft zich tegen ons land geplaatst vanwege de onvolledige uitvoering van de Richtlijn 2002/91 / EG over energie-efficiƫntie in de bouw.

Afschaffing van zelfcertificering in klas G

Concreet betwist de Europese Unie juist de mogelijkheid, die wordt toegekend aan eigenaren van gebouwen met slechte energieprestaties, om deze verklaring op te stellen waarmee we ons beperken tot het aangeven van de energieklasse G, de laagste, voor het gebouw in kwestie en dat de kosten voor het energiebeheer van hetzelfde zijn zeer duurzaam.

Certificazione Energetica

Deze procedure is in strijd met artikel 7, leden 1 en 2 van Richtlijn 2002/91 / EG, dat luidt: De lidstaten zorgen ervoor dat het energieprestatiecertificaat tijdens de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw ter beschikking van de eigenaar wordt gesteld of dat hij het beschikbaar stelt aan de potentiƫle koper of huurder, naargelang het geval. De geldigheid van het certificaat is maximaal tien jaar (...). Het certificaat van energiecertificatie van gebouwen bevat referentiegegevens, zoals wettelijke waarden en referentiewaarden, die consumenten in staat stellen de energieprestaties van het gebouw te evalueren en te vergelijken. Het certificaat gaat vergezeld van aanbevelingen voor het verbeteren van de energie-efficiƫntie in termen van kosten-batenverhouding. Het doel van certificatiecertificaten is beperkt tot het verstrekken van informatie en elk effect van dergelijke certificaten in gerechtelijke of andere procedures wordt beslist in overeenstemming met nationale regels.
De reden voor dit geschil is te wijten aan het feit dat de eenvoudige zelfcertificering de toekomstige koper niet toestaat of begrijpt de hoeveelheid energiebeheerkosten noch om nuttige informatie over de verbetering van de energie-efficiƫntie van het gebouw: het nut van de energiecertificatieprocedure zou dus dalen.

Classi Energetiche

Maar hoe het probleem van de certificering voor zogeheten energieverbruikende gebouwen op te lossen? Het ontwerp bepaalt dat in dit geval er een wordt opgesteld vereenvoudigde certificering gebruik van de gratis Docet-software besteld door CNR en Enea en volgens de procedure aangegeven in punt E, punt 5.2 van deBijlage A. De gebouwen worden ook in het ontwerp aangegeven vrijgesteld van de verplichting tot energiecertificering: het zijn in principe gevallen waarin de verplichting om de certificering op te stellen vervalt technische redenen of voor ik serviceruimtes - magazijnen, kelders, dozen - waar dit document om praktische redenen overbodig is. Ten slotte moet het niet worden opgesteld in het geval van structurele of historische skeletten.
In feite sinds afgelopen 29 augustus al in Valle d'Aosta het verbod om dit voor te stellen is in werking getreden Zelfverklaring van slechte energiekwaliteit van het gebouw die het verwachte certificaat van vervangt Energiecertificering van Beauclimat: de regionale wet 26/2012 Regionale bepalingen over energieplanning, bevordering van energie-efficiƫntie en ontwikkeling van hernieuwbare bronnen hij heeft in zekere zin geanticipeerd op de bedoelingen van de nationale regering, die het concept in deze dagen voltooit.
Ten slotte wordt in het onderhavige ontwerpdecreet ook de nieuwe vermeld Richtlijn 2010/31 / EG wat betreft de energieprestaties van gebouwen: vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen, of onderhevig aan grote renovaties, een zeer hoge energieprestatie hebben, terwijl het voor openbare gebouwen in 2018 zal beginnen.

Om het onderwerp te verdiepen, verwijs ik naar de artikelen op energiecertificering aanwezig op de site.Video: 172nd Knowledge Seekers Workshop, May 18, 2017 - Keshe Foundation