Regio Abruzzo: renovatie van bestaande zolders

Regio Abruzzo: keurde de wet goed die het herstel mogelijk maakt van bestaande zolders voor residentiƫle doeleinden.

Regio Abruzzo: renovatie van bestaande zolders

Herstel zolder.

Met bepaling n. 71/3 van 08/03/2011, de wet die, in aanwezigheid van bepaalde voorwaarden, toestaat van om de zolders van gebouwen te herwinnen voor huisvestingsdoeleinden, op voorwaarde dat deze al bestonden toen de wet van kracht werd.
Het expliciet door de wet gestelde doel is om (...) rationaliseren en consumptie beperken van het grondgebied (...). De genoemde voorwaarden zijn uiteraard die betreffende de conformiteit van het gebouw met de geldende gemeentelijke en regionale voorschriften of, (...) in het geval van geheel of gedeeltelijk misbruik, moet de amnestieprocedure overeenkomstig wet nr. 47 van 28 februari 1985 worden verholpen (...).
Een andere voorwaarde heeft specifiek betrekking de afmetingen van de zolderkamer te worden teruggewonnen, dat wil zeggen: de gemiddelde gewichtshoogte mag niet lager zijn dan 2,40 m., (...) berekend in verhouding tot het volume algemeen en de oppervlakte van de zolder die wordt gebruikt voor residentieel gebruik (...), me

Herstel zolder.

nhoogte van de muur minimum het mag niet minder zijn dan 1,40 m
Verschillende parameters in het geval van gebouwen gelegen te hoogten boven 1000 meter boven zeeniveau, waarvoor de gemiddelde lengte wordt teruggebracht tot 2,10 m en de hoogte van de minimumwand a 1,20 m. Alle seismische en hygiƫnisch-sanitaire normen moeten worden gerespecteerd en de onderliggende gebouwen moeten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor gebruik in woningen.
Alle spaties onder de eerder gedefinieerde parameters zullen moeten (...) gesloten medium zijnante metselwerk werkt of vaste meubels en het kan worden gebruikt als een service ruimte voor een kast of kast. (...). Dergelijke sluitingswerkzaamheden zijn niet prescriptief bij openingen, zelfs niet in aanwezigheid van een hoogte die lager is dan eerder vastgestelde beperkingen.
De toestemming is toegestaanaanpassing aan hoogten vooraf vastgesteld door (...) de verlaging van de laatste verdieping onder de zolder (...), op voorwaarde dat er geen veranderingen in de verhogingen plaatsvinden, noch de voorschriften inzake aardbevingen en sanitaire voorzieningen, noch de minimumvereisten van bewoonbaarheid of uitvoerbaarheid worden geschonden.
Ze zijn ook toegestaan creaties van nieuwe wooneenheden op de zolder, zolang ze worden gevonden geschikte parkeerplaatsen, volgens de plaatselijke voorschriften. Laat ook werken toe van aanpassing voor sanitaire doeleindendaarom openingen van deuren, ramen en dakramen, zolang dit niet leidt tot verstoringen van de architecturale en structurele kenmerken van het gehele gebouw, als gevolg van de beperkingen en voorschriften volgens dewelke het werd gebouwd.

Herstel zolder.

Kunstwerken zijn ook gepland thermische isolatie (...) om het energieverbruik te beperken van het hele gebouw (...), in overeenstemming met de (...) huidige bepalingen inzake energieprestaties in gebouwen. (...).
Het is duidelijk dat de Gemeenteraad kan, (...) met passend en gerechtvaardigd overleg, delen van het gemeentelijk grondgebied of afzonderlijke gebouwen identificeren die zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de bepalingen van dit artikel. (...). Betreffende de verstedelijkingstarieven en ik kosten van constructie, deze worden betaald volgens de regionale wetgeving.
Het blijft op dit punt om de ware geest van deze wet te begrijpen, door velen begrepen als een poging, zelfs niet gesluierd, om bouwwerken te verhelpen, zelfs als ze nog niet bestaan, aangezien de tijd voor de inwerkingtreding van de wet het velen mogelijk zal maken om te werken. aanpassen aan de voorwaarden om ze te kunnen gebruiken.
Volgens de supporters zal deze bepaling echter een gelegenheid zijn om illegale immigratie te bestrijden, verdere verspilling van land te voorkomen, en fondsen terug te vorderen die aan kankerpatiƫnten worden toegewezen.
Voor de tekst van de verordeningen betreffende bouwactiviteiten in de regio Abruzzo:


download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/LR_Abruzzo.pdfVideo: