Gasactivering: bijlage I

Bijlage I van Delib. 40/04 voor het verzoek om activering van de gastoevoer is een certificaat van correcte uitvoering van het systeem door de installateur.

Gasactivering: bijlage I

Gasactivering: bijlage I

Volgens de resolutie 40/04, uitgegeven door de Elektriciteitsautoriteit op 08.04.2004 en de daaropvolgende updates, voor de activering van een gasmeter, in de documentatie die door het gasdistributiebedrijf aan de gebruiker wordt gezonden, is er bijlage I, die moet zijn gecompileerd doorinstaller dat

de gassen

heeft het gassysteem gemaakt.
Bijlage I is er een attest van correcte uitvoering van de installatie die in de eerste plaats op unieke wijze het gassysteem identificeert waarvoor het wordt gebouwd activeringsverzoek, het afleverpunt op een ondubbelzinnige manier identificeren.
aan het afleverpunt Ć©Ć©n wordt toegeschreven code (herleveringspuntcode) door het gasdistributiebedrijf, gedefinieerd door deze laatste wanneer de klant verzoekt om activering van de levering.
Bijlage I beschrijft alle gegevens identificatie van het bedrijf dat de plant realiseert, te beginnen met de gegevens van de eigenaar of wettelijke vertegenwoordiger, evenals het btw-nummer, het kantoor, telefoonnummers en e-mail.

Gegevens in bijlage I

Het specificeert ook de register van bedrijven waarin het bedrijf is geregistreerd met relatief aantal: als het bedrijf ook is ingeschreven in het register van ambachtelijke bedrijven, moet het provincie en nummer worden opgegeven.
De eerste volgen informatie op de gasfabriek, met vermelding of het een nieuwe fabriek betreft of dat het een bestaande fabriek betreft die onderhevig is aan transformatie, uitbreiding of buitengewoon onderhoud.
Na de beschrijving van deadres waarop het systeem zich bevindt, is opgegeven macht als de som van de thermische stromen van alle geĆÆnstalleerde en / of installeerbare apparaten.

project

Daarom verklaart de installateur, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat het systeem is gerealiseerd na of geen mogelijk project.
Projecten moeten worden samengesteld, tenminste, door planimetrische tekeningenkom op schema van de installaties en uit Ć©Ć©n technisch rapport waarin de gevolgde criteria, de regels, het potentieel, soorten en kenmerken van de gebruikte materialen, genomen maatregelen ter voorkoming van gevaren en veiligheid worden beschreven.
In elk geval moet het installatieprogramma specificeer de technische standaard gevolgd van toepassing op het specifieke geval van de installatie: in de gebruikelijke gevallen van civiele installaties (vermogens tot 35 kW) is de referentienorm de UNI CIG 7129/08.
Het installatieprogramma bevestigt dat het heeft uitgevoerd systeemdichtheid controles, de conformiteit van de ventilatie- en ventilatieopeningen volgens de geldende voorschriften, de geschiktheid van de ruimte voor de constructie van het systeem en de geschiktheid van de aangesloten apparatuur (over het algemeen kookplaten en verwarmingsketels).

Documentatie met betrekking tot bijlage I

De eigenaar van het installatieprogramma of de wettelijke vertegenwoordiger wacht

teller

uitkomst vanonderzoek van de documentatie door het gasdistributiebedrijf, op verzoek zal het bedrijf eventuele wijzigingen aanbrengen met een daaruit voortvloeiende update van de conformiteitsverklaring.
Het uit bijlage I bestaande certificaat moet worden gevoegd:
de typologische relatie van de gebruikte materialen;
de schema van de plant gemaakt;
l 'getuigenis van overeenstemming voor de plant;
de kopie van het certificaat van de technisch-professionele vereisten van het bedrijf dat de fabriek of de kamer van koophandel realiseert;
de verwijzing naar bestaande eerdere of gedeeltelijke conformiteitsverklaringen.
Alles is ondergetekende door de eigenaar of wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf dat de fabriek realiseert.

EU

Over i gebruikte materialen, materialen die voor dezelfde doeleinden in andere Europese staten worden gebruikt, kunnen in de fabriek worden geĆÆntegreerd: in dergelijke gevallen, in projecten en / of technische rapporten, alles wat nodig is om degelijkwaardigheid, in termen van veiligheid en efficiĆ«ntie, van de bovengenoemde materialen met de overeenkomstige materialen die vallen onder de wetten en voorschriften die van kracht zijn in ons land.
In sommige gevallen kan dat gebeuren meer bedrijven, ook behorend tot verschillende sectoren, bijdragen aan de constructie van de plant, het bedrijf dat de fabriek realiseert kan een ander bedrijf zijn dan dat (bijvoorbeeld een gebouw) dat gaten in de muren maakt voor deventilatie en / of de ventilatie voor hetzelfde gassysteem.
In dergelijke gevallen beide bedrijven moeten conformiteitsverklaringen verstrekken in relatie tot het uitgevoerde werk.

Gasactivering: lees er meer over:

Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 1
Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 2
Gasactivering: verplichte technische bijlagen, deel 3
Gasactivering: bijlage H
Gasactivering: bijlage IVideo: