Beheerder en condominium oorzaken

De condominiumbeheerder die wordt vervolgd wegens een oorzaak die zijn vaardigheden te boven gaat als hij niet tijdig een vergadering kan bijeenroepen om te beslissen wat hij moet doen

Beheerder en condominium oorzaken

amministratore

De condominiumbeheerder die komt aangeklaagd voor een zaak die verder gaat dan zijn bevoegdheden als het niet op tijd een vergadering kan bijeenroepen om te beslissen wat te doen, kan het ook worden opgericht zonder de voorafgaande toestemming van de Assemblee, met als enig doel om de verschillende decadences te vermijden. De legitimiteit om in het oordeel te blijven, komt hier echter terecht zodat het nodig is om door te gaan aVergunning van de aandeelhouders die tijdens de eerste hoorzitting ook door de rechter kan worden gevraagd United Sections van het Supreme Court of Cassation, met de uitspraak n. 18331 van 6 augustus 2010, geïntervenieerd door te stellen dat contrasterende interpretatief met betrekking tot de passieve legitimatie om te blijven in het oordeel van de beheerder van condominium. De te ontbinden knoop draaide rond de juiste interpretatie van art. 1131 c.cIn het bijzonder, overeenkomstig de tweede alinea van deze regel, de agent van de mede-eigenaars, kan worden vervolgd voor elke actie met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw; hij wordt op de hoogte gebracht van de bepalingen van het bestuursorgaan die verwijzen naar hetzelfde object (art. 1131, tweede alinea, c.) Wat altijd onzeker was, is de mate waarin het zich uitstrekt legitimiteit om in het vonnis te blijvenIn essentie vraagt ​​men zich af: de beheerder kan zich altijd en in alle gevallen verzetten tegen de aanspraken van de ander, en dus ook op zaken die buiten zijn bevoegdheden vallen of voor de laatsten om zijn legitimiteit te trekken uit een vergaderresolutie? Twee interpretatieve richtlijnen, natuurlijk tegenstrijdig:

amministratore

a) wat majoritarian te zeggen waarvan de administrateur gerechtigd is om terecht te staan ​​zonder de noodzaak van de vergunningsvergunning. Om deze oriëntatie op deze manier te zeggen moest de de bovengenoemde tweede alinea.Geen limiet voor de beheerderdus, maar alleen een verplichting om de vergadering in te lichten van louter interne relevantie die, indien niet in acht genomen, kan leiden tot zijn gerechtelijke herroeping. b)volgens de minderheidsoriëntatiein plaats daarvan, de norm in kwestie (de tweede alinea van de techniek. 1131 c.c.) heeft als enige functie om de tegenpartij van het condominium toe te laten de inleidende handeling van het oordeel gemakkelijker melden, het identificeren in de beheerder van de persoon die het recht heeft om het te ontvangen legitimiteit om in het vonnis te blijven van de laatstgenoemden, was het niet automatisch, zodat de agent, in kwesties die van zijn jurisdictie aftrekken, het van een aandeelhoudersresolutie moest trekken.De Verenigde sectieszoals eerder vermeld, gaven ze een oplossing die hier veel dichter bij ligt volgens oriëntatie.De rechtsbeginsel door de regelgevende rechtbank tot uitdrukking gebracht: de condominiumbeheerder, op basis van de bepalingen van art. 1131 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, lid 2 en 3, kunnen ook voor de rechtbank verschijnen en een beroep doen op de ongerechtvaardigde veroordeling zonder voorafgaande toestemming van de vergadering, maar moeten in dit geval de nodige bekrachtiging van haar werk door de vergadering verkrijgen om te voorkomen dat niet-ontvankelijkheid van de akte van oprichting of van beroep (Hof van Cassatie, 6 augustus 2010 Nr. 18331). Het geschil in kwestie het door de beheerder voorgestelde beroep tegen een straf tegen het condominium, zonder de nodige toestemming van de vergadering.Wat werd er gezegd door de Cassatie, gezien en gelet op het feit dat het geschil voortkwam uit een zaak tegen het gebouw, heeft het een algemene betekenis, dwz het verwijst naar al die situaties waarin het condominium een ​​overeengekomen partij is.Video: