Condominium beheerder en ernstige gebreken van het gebouw

Wat betreft de ernstige gebreken van een gebouw in een condominium, wat moeten we met deze uitdrukking begrijpen en wat zijn de herstelbevoegdheden van de beheerder?

Condominium beheerder en ernstige gebreken van het gebouw

Ernstige gebreken aan het gebouw

Ernstige gebreken

L 'aannemer is verantwoordelijk voor de fouten die voortvloeien uit de opdracht. De duur van de garantie varieert afhankelijk van het type defect:
a) biënnale voor le ongelijkheid en de ondeugden met betrekking tot het oorspronkelijke project;
b) tienjarig wanneer er een ruïne is, duidelijk gevaar van verwoesting of anderszins ernstige gebreken.
Op deze profielen van verantwoordelijkheid verwijzen naar het lezen van artikelen 1667 en 1669 c.c.
In deze context is het nuttig om stil te staan ​​bij de begrip van ernstige gebreken; wat moet worden verstaan ​​onder deze zin? En nogmaals in het geval van gebouw in condominium, wat zijn de bevoegdheden van tussenkomst van de beheerder en wat zijn hun limieten?
In veel, en nu uniek oordelen over verdienste en legitimiteit wat dit betreft, lezen we dat de ernstige gebreken die aanleiding geven tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant ten opzichte van de koper op grond van art. 1669 c.c. zijn niet alleen merkbaar in de hypothese van verwoesting of gevaar voor verwoesting van het gebouw, maar ook in de aanwezigheid van feiten die, zonder de stabiliteit te beïnvloeden, heeft het een ernstige invloed op de functie waarvoor de eigenschap is bedoeld en dus het plezier en de bruikbaarheid daarvan onder het huisaspect, zoals wanneer de constructie is gemaakt met ongeschikte en / of niet-standaard materialen en ook ongelukken op secundaire elementen en accessoires van het werk (zoals waterdicht maken, bekledingen, armaturen, vloeren, systemen) zolang ze de functionaliteit en bewoonbaarheid in gevaar brengen en alleen kunnen worden verwijderd met onderhoudswerkzaamheden (App. Rome, 3 mei 2011, nr. 2002, Hof van Cassatie, 28 april 2004, nr. 8140, 29 april 2008, nr. 10857).
Het Hof heeft met name de aard van ondeugden ex art. 1669 c.c., in het geval van scheuren en scheuren in de stoep (Civil Cassation, 29 april 2008, nr. 10857), scheiding van gips (Court of Savona, 3 juli 2004, Hof van Cassatie, 10 april 1996, No. 3301), manifestaties van uitbloeiingen en infiltraties (Court of Cagliari, 14 november 2006, nr. 2786, Cassation of the City, 4 november 2005, nr. 21351) (Trib.Monza 20 maart 2012).
In dergelijke gevallen het ernstige defect is niet gemakkelijk herkenbaar van een niet-werknemer tot het werk, zodat, naar men zegt, de kennis van het feit voor de doeleinden van de beperkingen voorgeschreven door de wet begint vanaf het moment dat er bewustzijn was van het probleem, dat wil zeggen vanaf het moment van levering van een technisch rapport. Deze beoordeling, ook uitgesproken door het Supreme Court (zie Cassatie 9 september 2013, nr. 20644) is echter kwijtgescholden naar de waardering van het aangezochte gerecht. In wezen is het altijd goed om niet veel tijd te verspillen als je de eerste tekenen hebt dat er iets mis is: neem zo snel mogelijk contact op met een vertrouwde technicus, als je niet over de basis beschikt, is het essentieel.

Ernstige gebreken en bevoegdheden van de condominium-beheerder

Actie voor ernstige gebreken

Dat gezegd hebbende, is het nuttig om de principiële vraag te herhalen: naast de individuele eigenaren van de defecte vastgoedeenheden, in het geval van flatgebouwen in gebouwen, heeft de beheerder hier invloed op?
Herziening van de jurisprudentie die over het onderwerp is gevormd, het antwoord is positief.
Met name in een uitspraak van 2010 werd gesteld dat de beheerder heeft het recht om de actie op grond van art. 1669 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de ernstige gebreken vastgesteld door de c.t.u. (vorming van opstijgende vochtige en diffuse vormen, voortkomend uit het ontbreken van een geschikte kruipruimte) in hoofdzaak gemeenschappelijke delen van het gebouw (vespaio, dak, landingen, water, elektrische en thermische systemen) en alleen als gevolg daarvan de enkele vastgoedeenheden, des te meer in overweging van het jurisprudentiële beginsel dat de bevoegdheid van de beheerder erkent - plicht om handelingen uit te voeren van behoud van de rechten die inherent zijn aan de beveiliging van het gebouw als geheel, zonder onderscheid tussen gemeenschappelijke delen of exclusief eigendom (Cass. 8 november 2010 n. 22656).
De actie van de beheerder, in wezen, een interventie zijn gericht op het uitvoeren van conservatieprocedures, moet worden beschouwd als ongebonden door een voorafgaande toestemming van de vergadering, zoals vastgesteld door art. 1131, eerste alinea, c.c.
Dit betekent dat de agent kan de taak zelfstandig toevertrouwen naar de advocaat van de verdediging en benoem ook de technicus van het team. Het aanzienlijke bedrag aan uitgaven in verband met dergelijke beoordelingen beveelt aan dat de aandeelhouders worden gevraagd om de vergadering bij te wonen en in elk geval om het voortdurend op de hoogte te houden van het onderwerp.
zijnde acties met betrekking tot een contract, hoewel het is - dat geboden door de kunst. 1669 c.c. - een hypothese van niet-contractuele aansprakelijkheid, het experiment van bemiddelingspogingen is niet verplicht. Hoe te zeggen: het feit dat het condominium deel uitmaakt van het proces, betekent niet dat de kwestie van de ruzie automatisch wordt onderworpen aan de poging tot bemiddeling (vgl. art. 71-kwartier disp. att. commerciële code.).
L 'vergoeding van schade, als het gevraagde bedrag kleiner is dan € 50.000, -, moet dit worden voorafgegaan door de zogenaamde procedure van begeleide onderhandelingen.
Het blijft natuurlijk stevig, de mogelijkheid voor het individuele condominium om te handelen in de rechtszaal als mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen, ongeacht de positie van de directeur.Video: