Adverse bezit

Het recht op eigendom van een eigendom, evenals andere echte rechten van genot, zoals dienstbaarheid, kunnen worden verkregen voor gebruik, dat wil zeggen als gevolg van het langdurige en onbetwiste bezit van een bepaald goed in de tijd.

Adverse bezit

De burgerlijke code regelt i verschillende manieren om de woning te kopen.

Adverse bezit

De bekendste is zeker die van de verkoop, maar zoals het zelfde de eigenschap van een goed kan worden verworven zelfs anders.

Onder de verschillende modaliteiten is er een in het bijzonder die vaak verwijst naar: de nadelige bezit.

L 'art. 1158 c.c. luidt als volgt:

Eigendom van onroerend goed en andere echte rechten van plezier op dezelfde activa worden verkregen door middel van voortgezet bezit gedurende twintig jaar.

De usucapie is dat in wezen een speciale manier om het eigendom te kopen die rijpt voor het bezit, op een vreedzame en ongestoorde manier, van een onroerende zaak voor een bepaalde periode.

Alvorens verder te gaan met de evaluatie van de manieren en tijden van de aankoop het is handig om aan te geven wat er, legaal, wordt bedoeld met bezit.

Volgensart. 1140 c.c.

Het bezit is de macht over het ding dat zich manifesteert in een activiteit die overeenkomt met de uitoefening van eigendom of een ander echt recht.

U kunt rechtstreeks eigenaar zijn of via een andere persoon, die het bezit van het ding heeft.

Adverse bezit

een voorbeeld zal het concept verduidelijken: een persoon die een vastgoedeenheid huurt, wordt altijd als houder beschouwd en nooit als bezitter.

Dit betekent dat, opslaan geschikte handelingen om het bezit in bezit te veranderen (art. 1141 c.c.), hij zal nooit het gehuurde kunnen gebruiken.

In principe gezien en beschouwd bezit kan niet clandestien zijn, maar moet integendeel expliciet zijn, de conclusie, dat op het eerste gezicht moet worden gedaan, is dat het moeilijk is om iets te kunnen gebruiken.

Aan de andere kant is het triviaal om te denken: wie, en niet als beleefdheid, zou ons toestaan ​​om ongestoord te leven, zonder contract en zonder klachten zo lang in een van zijn appartementen.

Als je de aandacht verschuift naar ander type onroerend goedDe situatie verandert echter.

Denk aan de gevallen waarin omdat er duidelijke grenzen aan zijn, is er geen bruikbaar element om een ​​onmiddellijke perceptie toe te staan.

In deze gevallen het langdurige en onbetwiste gebruik van een deel van het eigendom van anderen kan leiden tot de aankoop voor usucapione van een dienstbaarheid of misschien direct van het onroerend goed.

Het is dus duidelijk dat in dergelijke gevallen het is alleen de aandacht en de precieze kennis van de grenzen van eigendom waardoor het mogelijk is om te voorkomen dat het eigen goed door anderen wordt gebruikt.

L 'art. 1159 c.c. discipline één specifieke hypothese van usucapione, afgekort, gekenmerkt door het feit dat het bezit van de usucapente begint op basis van een titel die niet geldig maar abstract geschikt is om het eigendom over te dragen.

Recite the norm:

Hij die te goeder trouw een eigendom koopt van diegenen die geen eigendom bezitten, krachtens een titel die geschikt is voor overdracht van eigendom en die naar behoren is uitgeschreven, maakt er gebruik van in zijn voordeel met het verstrijken van tien jaar vanaf de datum van de transcriptie.

Adverse bezit

Dezelfde bepaling is van toepassing in het geval van aankoop van de andere echte rechten op plezier over een eigendom.

Hoe te handelen om te krijgen de erkenning van de aankoop voor usucapione?

Het is duidelijk dat, behalve in het geval van vrijwillige erkenning van deze gebeurtenis, is de enige oplossing die van gerechtelijke weg die leidt tot de afgifte van een zin (te registreren bij de openbare vastgoedregisters) die de usucapione vaststelt en verklaart de aankoop van het onroerend goed in die hoedanigheid ten gunste van de aanvrager.


adv. Alessandro GallucciVideo: Why I stopped watching porn | Ran Gavrieli | TEDxJaffa