Alle nieuwigheden van de stabiliteitswet die sinds 1 januari 2019 van kracht is

Nieuws over de stabiliteitswet: van de licentievergoeding van de RAI tot de TASI-vrijstelling voor het eerste huis, tot de uitbreiding van belastingaftrek, tot het leasen van onroerend goed

Alle nieuwigheden van de stabiliteitswet die sinds 1 januari 2019 van kracht is

De stabiliteitswet 2016

Stabiliteitswet 2016

Groen licht door de Kamer in tweede lezing naar de stabiliteitswet 2016 met 297 stemmen voor, 93 tegen en 4 onthoudingen en de tekst van de bepaling keert terug naar de senaat voor de vierde en laatste lezing en de definitieve lancering voor Kerstmis.
Zeer rijk pakket maatregelen betreffende het huis, inclusief de annulering van de belastingen op het eerste huis, de opname van de Rai-vergoeding in de elektriciteitsrekening en de uitbreiding van belastingaftrek voor renovatie van gebouwen, energiebesparing en de mobiele bonus en vele andere nieuwigheden zoals onroerende leasing en belastingkortingen in het geval van in bruikleen gegeven eigendom gratis gebruik voor familieleden binnen de eerste graad of voor die verleend om te huren tegen een overeengekomen huurprijs. Laten we de details bekijken en zien wat al het nieuws is.

Stabiliteitswet: stop TASI eerste huis vanaf 1 januari 2016

Het begint bij de lang aangekondigde tussenstop naar TASI, de gemeentebelasting op onzichtbare diensten, maar alleen op het onroerend goed dat als hoofdverblijf wordt gebruikt, maar alleen als, zoals nu het geval is voor de IMU, het onroerend goed geen luxe of luxe is, dus technisch blijft het van kracht als het eerste huis in gebruik is kadastrale categorieën A1, A8 en A9. Niet om de TASI te betalen voor de eerste niet-luxe woning sinds 1 januari 2016 zullen zowel eigenaars van onroerend goed zijn als huurwoningen.

Korting IMU en TASI: dat is wanneer het er zal zijn

Onderwerp van een veel besproken amendement de IMU en TASI korting voor het onroerend goed in lening voor gebruik vrij voor familieleden in de eerste graad.
De vorige wet voorzag in de mogelijkheid voor elke gemeente om door te gaan met de assimilatie van het gebouw dat in een gratis lening aan het hoofdgebouw werd verleend en als zodanig geen belastingen te betalen.
De assimilatie werd echter alleen verstrekt voor het aandeel van het kadastraal inkomen tot 500 euro en op voorwaarde dat de kredietnemer geen ISEE van hun familie-eenheid boven 15 duizend euro had.
In afwachting van de goedkeuring van de Stabiliteitswet 2016aanvankelijk werd de totale vrijstelling van de betaling van IMU en TASI alleen overwogen in de hypothese dat de kredietgever, dat wil zeggen, die het pand op gratis lening verstrekt aan het familielid, hetzelfde gebouw in 2015 als zijn hoofdverblijf had gebruikt. Evenals het niet hebben van andere eigendommen op het hele nationale grondgebied. Op deze manier werd de totale vrijstelling geactiveerd.
Nu is echter in de definitieve tekst van de stabiliteitswet 2016 de vrijstelling gewijzigd door een vergoeding te voorzien voor de betaling van belastingen in plaats daarvan. IMU dat TASI, op 50%.
Dus wie in 2106 een pand in bruikleen geeft voor gratis gebruik aan familieleden in een rechte lijn binnen de eerste graad (het klassieke voorbeeld is dat van de vader die het tweede huis aan zijn zoon toekent), we zullen doorgaan met het betalen van de IMU en de TASIU maar beide met 50% verminderd.
De vereiste voorwaarde om met de korting te werken, is dat beide onderwerpen, comfort en gemak, in dezelfde gemeente wonen.
De stabiliteitswet 2016 introduceert ook een korting in dit geval, echter tot 25%, wederom op de IMU en op de TASI, voor de eigenaar van het gebouw dat het verhuurt aan Canon is het daarmee eensnaar, dat gereguleerd door de wet n. 431/1998.

Rai-vergoeding op de rekening en met verminderd bedrag

Rai vergoeding

Een andere maatregel in de stabiliteitswet 2016 betreft de Rai vergoeding, die worden opgenomen in de thuisrekeningen voor de betaling van elektriciteitsvoorziening.
Het wordt ook geleidelijk verlaagd en van € 113,50 tot € 100 in 2016, € 90 in 2017 tot € 80 in 2018.
Het uitgangspunt van deze bepaling is om mensen minder te laten betalen en iedereen te laten betalen om zo het wijdverspreide fenomeen van belastingontduiking in te dijken. Maxi boete tot 500 euro voor degenen die de vergoeding niet betalen.
Alleen voor 2016 is de eerste aflevering van de Rai vergoeding het wordt in de rekening van juli betaald en vanaf 2017 wordt de deadline gebaseerd op de emissie van de factuur voor elektriciteit, maandelijks of tweemaandelijks.
Het Rai-tarief in de rekening is gekoppeld aan de residentie, dus voor degenen die twee huizen hebben, betaalt u alleen het hoofdgebouw. De huurders betalen de kosten op de rekening, zelfs als de gebruiker is geregistreerd bij de eigenaar. Bovendien annuleert de Stabiliteitswet de mogelijkheid vandaag om te verzoeken om opzegging door verzegeling, de procedure die het apparaat onbruikbaar maakt door het in een speciale doos te sluiten.
De inkomsten uit de Rai-tariefhervorming die zijn opgenomen in de elektriciteitsrekening het zal de verhoging van de inkomensgrens voeden waarbeneden de 75-jarigen de belasting niet betalen over de aanhouding van de televisie, dat wil zeggen van de huidige 7.500 tot 8.000 euro.

Stabiliteitswet: verlenging van 50% aftrek

de Stabiliteitswet 2016 (het voormalige Finanziaria) bevestigt ook de verlenging tot 31 december 2016 van belastingverminderingen voor degenen die renovaties aan gebouwen uitvoeren en energie besparen.
Het is dus mogelijk om de IRPEF-aftrek 50% tot 31 december 2016 voor degenen die gewone onderhoudswerkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen van flatgebouwen uitvoeren, buitengewoon onderhoud zowel op residentiële gebouwen als op individuele wooneenheden, evenals restauratie en conservatieve revalidatie en renovatie van gebouwen.
De maximale bestedingslimiet is altijd 96 duizend euro voor elke wooneenheid. De aftrek zal altijd gespreid zijn over 10 jaar.
De mogelijkheid wordt ook geïntroduceerd voor diegenen die op 31 december 2016 gebouwen van energieklasse A of B van bouwbedrijven kopen om af te trekken vaninkomstenbelasting, de inkomstenbelasting van de natuurlijke personen, in het bedrag gelijk aan 50% van het bedrag betaald BTW (belasting toegevoegde waarde). Introduceerde ook een belastingvermindering voor de herontwikkeling van hotels, zelfs in het geval dat de renovatie van het gebouw leidt tot een toename van de totale omvang (c.d. huisplan).
Een ander zeer belangrijk nieuws betreft degenen die thuis systemen kopen en installeren van videobewaking digitaal of alarm, of bedingt zelfs contracten met toezichthoudende instanties voor de preventie van criminele activiteiten.
Deze onderwerpen zullen in aanmerking komen voor een belastingvermindering waarvan het bedrag en de modaliteiten bepaald moeten worden met een specifiek decreet van het ministerie van de economie dat een plafond van 15 miljoen euro per jaar beschikbaar heeft.

Uitbreiding van de ecobonus tot 31 december 2016

TASI 2016

Tot 31 december 2016 kunt u ook genieten van deecobonusbelastingvermindering voor degenen die energie herontwikkelingsmaatregelen uitvoeren, bestaande uit de mogelijkheid om van de IRPEF (natuurlijke personen) of IRES (voor bedrijven) 65% af te trekken.
De interventies met betrekking tot de aftrek van 65% worden bevestigd, namelijk:
• energiereductie van bestaande gebouwen: maximale aftrek 100 duizend euro
• bouwschil: maximale aftrek 60 duizend euro
• installatie van zonnepanelen: maximale aftrek 60 duizend euro
• vervanging van winter airconditioningsystemen: 30 duizend euro
• aankoop en installatie van zonweringwerken opgesomd in Bijlage M van Wetsdecreet n. 311 van 2006: maximale aftrek 60 duizend euro
• aankoop en installatie van winter-airconditioningsystemen uitgerust met warmtegeneratoren gevoed door biomassabrandstoffen: maximale aftrek 30 duizend euro.
Een zeer belangrijk nieuws over de ecobonus, geïntroduceerd door de stabiliteitswet 2016, betreft i flatgebouwen niet in staat zijn, dat wil zeggen degenen wier inkomsten deel uitmaken van het zogenaamde geen belastinggebied en als zodanig niet kunnen profiteren van de belastingkortingen voor interventies op het huis.
Om dit soort interventies te stimuleren, heeft de stabiliteitswet vastgesteld dat voor gebouwen op gemeenschappelijke delen van woongebouwen appartementen die niet van de ecobonus kunnen profiteren, deze kunnen overdragen aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Dubbele mobiele bonus

Stabiliteitswet

Naast de aftrek voor renovatie van gebouwen met 50%, wordt de aangesloten ook verlengd mobiele bonussen, de 50% IRPEF belastingaftrek voorzien voor degenen die het onroerend goed renoveren, geniet de relatieve aftrek en koopt nieuwe en grote huishoudelijke apparaten van een klasse niet lager dan A + (A voor ovens) om het te renoveren gebouw in te richten.
Ongeacht het bedrag van de gemaakte onkosten voor de renovatiewerkzaamheden, moet de aftrek van 50% worden berekend op een maximumbedrag van 10.000 euro, die in het algemeen wordt verwezen naar de uitgaven voor de aankoop van meubilair en grote apparaten.
Bovendien moet de aftrek worden verdeeld over de rechthebbenden, in tien jaarlijkse termijnen van hetzelfde bedrag. De limiet van 10.000 euro betreft de enkele wooneenheid, inclusief de aanhorigheden, of het gemeenschappelijke deel van het gebouw dat wordt gerenoveerd.
Naast de traditionele meubelbonus wordt de bonus voor jonge paren, onder de 35 jaar ook meer dan 3 jaar samenwonende meer uxorio die besluiten een woning voor het huis te kopen en het meubilair moeten kopen. In dit geval is het maximale aftrekbedrag 16 duizend euro, te verdelen in 10 jaarlijkse termijnen van het totale bedrag.

Onroerende leasing

Onroerende leasing

Onder andere maatregelen voor de vastgoedmarkt, de 2016 Stabiliteitswet heeft ook de zogenaamde onroerende leasing ingevoerd voor de aankoop van onroerend goed als hoofdverblijf.
Met het leasecontract is de bank of financiële tussenpersoon in essentie verplicht om het gebouw te kopen of te laten bouwen naar keuze en volgens de instructies van de gebruiker, die alle risico's, inclusief die van een end, op zich neemt en ter beschikking stelt. voor een bepaalde periode, tegen betaling van een vergoeding die rekening houdt met de aankoop- of bouwprijs en de duur van het contract.
Bij het verstrijken van het contract krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de eigendom van het actief tegen een vooraf vastgestelde prijs terug te betalen of het eigendom terug te geven aan de bank of aan het bedrijf dat de lening heeft verstrekt.
Vanuit fiscaal oogpunt is het de bedoeling dat degenen die een contract sluiten onroerende leasing tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, de mogelijkheid om de vergoedingen en bijbehorende bijkomende kosten van maximaal € 8000, met een tarief van 19%, af te trekken van de IRPEF, evenals de aankoopkosten van het onroerend goed tijdens de laatste optie tot € 20.000, op voorwaarde dat de uitgaven worden gedragen door jongeren onder de 35, met een inkomen van ten hoogste € 55.000 op het moment van ondertekening van het contract en dat zij geen eigenaar zijn van woningen. Voor aankooptransacties met leasing van onroerend goed, in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, zal bovendien de registratiebelasting worden toegepast tegen een verlaagd tarief van 1,5%.

Het nieuws over het onderwerp huurcontracten

Om de betaling in zwart te bestrijden, voorziet de stabiliteitswet van 2016 in de verplichting om het contract binnen 30 dagen te registreren en in de volgende 60 moet het de huurder en de beheerder van het condominium op de hoogte brengen.
Bovendien is elke overeenkomst waarmee een bedrag van de vergoeding dat hoger is dan dat waarin het contract voorziet, nietig. In dit geval kan de huurder binnen zes maanden om terugbetaling van de betaalde bedragen vragen, door een beroep te doen op de gerechtelijke autoriteit.Video: