Appartement te huur

De huurovereenkomst is onderworpen aan een reeks voorschriften die van tijd tot tijd zijn bedoeld om de duur, de hoogte van de vergoeding en de rechten en plichten van de partijen te regelen.

Appartement te huur

huurcontract

L 'art. 1571 van het burgerlijk wetboek definieert de locatie als het contract waarbij een partij zich ertoe verbindt om de andere gedurende een bepaalde tijd een roerend of onroerend goed te laten genieten, tegen een specifieke vergoeding in.

Eigenlijk een deel (genaamd verhuurder of eigenaar) op basis van een tegenprestatie in contanten, in het bezit komt van een van zijn activa, de andere partij (opgeroepen in verband met de verhuur van eigendommen, huurder of huurder).

Juist vanwege dit schema de doctrine en jurisprudentie zij zijn het unaniem eens met dit soort overeenkomsten als Ć©Ć©n contract met bijbehorende services.

Als we het hebben over verhuren, verwijzen we meestal naar dat fenomeen dat in het gewone spraakgebruik wordt genoemd huur van een woning.

Wat zijn de regels om naar te verwijzen?

Welke, bijgevolg de belangrijkste rechten en plichten van de partijen?

Tot op heden zijn de belangrijkste referentiepunten drie:

a) de burgerlijke code (Artikelen 1571 - 1606 van het Burgerlijk Wetboek);

b) de wet n. 392 van 1978 (c.d. wet op de eerlijke vergoeding, in de delen die nog steeds van kracht zijn);

c) het wet n. 431 van 1998.

Uitgaande van de laatste, het is nuttig erop te wijzen dat het heeft ingegrepen ter vervanging van, grotendeels, de voornoemde wet van 1978.

de wet op de eerlijke vergoeding bij huur voor residentieel gebruik een minimale contractduur van vier jaar (die van tijd tot tijd voor dezelfde periode kan worden verlengd in geval van afwezigheid van uitdrukkelijke annulering van de overeenkomst).

huurcontract

Dezelfde wet met een complex berekeningssysteem geĆÆdentificeerd volgens de gebieden en de kadastrale categorie van de vastgoedeenheid de verschuldigde vergoeding van de huurder tot de eigenaar voor de huur van het appartement.

Vanaf hier precies, de naam wet op de eerlijke vergoeding.

De bedoeling van de wetgever, met de interventie van 1998, was dat van liberaliseren de vastgoedverhuurmarkt proberen, met een reeks prikkels van fiscaal-economische aard, om dat grote deel van de illegale markt die de huursector heeft getroffen, naar voren te brengen.

de belangrijkste nieuws het was degene die over de vrije onderhandeling van de huur in het geval van de zogenaamde 4 + 4 contracten.

Voor de rest is de wet n. 431 biedt twee andere soorten contracten, om zo te zeggen, gecoƶrdineerd (di wiens vergoeding moet voldoen aan de bepalingen van de overeenkomsten tussen beroepsverenigingen van huurders en huurders):

a) de geroepene 3 + 2, met verwijzing naar de duur van de eerste overeenkomst en de mogelijke verlenging;

b) dat voorbijgaand (voor werk- en / of studiebehoeften van een jaar of minder).

Naast deze regels is al eerder gezegd dat een fundamentele rol, vooral met betrekking tot de rechten en plichten van de partijen, door hen wordt gespeeld regels vastgelegd in het burgerlijk wetboek.

Een van de belangrijkste noemen we er twee, die voor hun inhoud degene zijn die de belangrijkste verplichtingen van de partijen bevatten.

De eerste, dat is Artikel. 1575 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de verplichtingen van de eigenaar, specificeert dat:

De verhuurder moet:


1) de gehuurde goederen in een goede staat van onderhoud aan de huurder leveren;


2) om het in een staat te houden die voor het overeengekomen gebruik wordt gebruikt;


3) garant voor het rustige genot tijdens de huurovereenkomst
.

huurcontract

Aan de andere kant, de huurder, op grond van de bepalingen uiteengezet inart. 1582 c.c., moet:

1) het ding overnemen en de zorgvuldigheid van de goede vader van het gezin in acht nemen door het te gebruiken voor het gebruik dat in het contract wordt bepaald of voor het gebruik dat anderszins zou worden verondersteld door de omstandigheden;


2) om de tegenprestatie in de overeengekomen voorwaarden te geven.

Het gaat over de belangrijkste verplichtingen waarvan de niet-naleving kan leiden tot schadeclaims (denk aan de gevallen waarin het gehuurde niet in goede staat wordt afgeleverd) of in geval van niet-betaling van de leges in de zogenaamde ontruimingsprocedure.


adv. Alessandro GallucciVideo: Te huur bij Immo 500 - appartement met 2 slaapkamers in centrum te Lint 2547.