Oproep van appartementenresoluties met betrekking tot balkons

De oordelen over de balkons in condominium, de uitgaven en de resoluties van de vergadering die hen aangaan, zijn altijd van belang omdat de hervorming er niet over spreekt.

Oproep van appartementenresoluties met betrekking tot balkons

Het is ongeldig, in de niets soortenen als zodanig de beraadslaging van de vergadering waarmee wordt vastgesteld dat de partijen door elk condominium kunnen worden betwist kosten voor de wederopbouw van het balkon en de subboten moeten worden verdeeld onder alle mede-eigenaars op basis van de meest uitgebreide tabellen van eigendom.
De balkons, in feite, voor constante jurisprudentiële oriëntatie moeten worden overwogen delen van exclusief eigendom.
In deze context de beheerder kan het beroep weerstaan gepromoot door het condominium zonder toestemming van de vergadering, omdat het binnen zijn bevoegdheden valt om het condominium te verdedigen in geval van geschillenbeslechting.

Balconi

Dit samengevat de inhoud van de zin n. 105 gemaakt door het Vijfde Gerechtshof van beroep van Rome op 9 januari 2013.
Twee argumenten, die door de rechters van Capitoline zijn geraakt, die van groot belang zijn, ook met het oog op het feit dat de zogenaamde condominium hervorming (Wet nr. 220/2012) behandelt het niet.
Wat betreft de balkons het verschil tussen die zogenaamde uitgespaarde en uitsteeksels is bekend; het beïnvloedt evenals op de eigendom ook op onkosten.

Balkons in condominium

na lange jaren van contrasten met betrekking tot het eigendom van de balkons, sinds enkele jaren, in ons geheugen ten minste sinds 2000, drukt het Hof van Cassatie zich op een constant eenduidige manier uit.
in een uitspraak gedaan aan het begin van de eeuw er is gesteld dat het is vrij duidelijk dat balkons niet noodzakelijk zijn voor het bestaan ​​of gebruik, noch zijn ze bedoeld voor gebruik of voor de dienst van het hele gebouw: het is duidelijk dat er geen gemeenschappelijke functie van balkons is, die normaal alleen worden gebruikt voor de vloeren of delen van de vloer waartoe ze toegang hebben.

Balconi aggettanti

Aan de andere kant, alleen in bepaalde feitelijke omstandigheden, bepaald door de specifieke architectonische vormgeving van het gebouw, kunnen de balkons op dezelfde manier worden beschouwd als de vloeren, die ook in eigendom (oppervlakkig) tot de eigenaren van de twee verdiepingen tot elkaar behoren hierboven en waarvan de kosten door elk van hen voor de helft worden gedragen (artikel 1125 van het burgerlijk wetboek).
Om eerlijk te zijn, is het mogelijk om, door middel van de uitgebreide interpretatie, de discipline toe te passen die is vastgesteld door de bovengenoemde bepaling op grond van art. 1125 tot de niet-overwogen hypothese van de balkons alleen wanneer dezelfde verhouding bestaat.
De verhouding bestaat echter in de functie, dat wil zeggen in het feit dat het balkon - net als het plafond, de kluis en de vloer - tegelijkertijd fungeert als een ondersteuning voor de bovenverdieping en voor het bedekken van de benedenverdieping. (Cass. 21 januari 2000 n. 637).
Dit betreft meer in het bijzonder i verzonken balkons.
Met verwijzing naar die uitsteken, werd gesteld dat door ze te vormen een uitbreiding van de bijbehorende vastgoedeenheid, uitsluitend toebehoort aan de eigenaar hiervan; alleen de bedekkingen en decoratieve elementen van de voorkant en het onderste deel moeten worden beschouwd als gewone goederen voor iedereen, wanneer ze in de gevel van het gebouw passen en bijdragen aan het esthetisch aantrekkelijk te maken (zie tenslotte Cass. 23 september 2003 n. 14076) (Ook Cass. 30 juli 2004, n. 14576).
de hervormingzoals we al zeiden, het heeft niet ingegrepen op het onderwerp balkons zodat zelfs na 18 juni (de datum van inwerkingtreding van wet nr. 220), het bovenstaande het voorgaande waard is.

Balkons en appartementenresoluties

Wat gebeurt er als de condominiumassemblage, beraadslagend over de uitvoering van interventies van buitengewoon onderhoud, beslist dat de kosten voor het opnieuw maken van de balkons die uitsteken (voor degenen die de borstwering hebben verzameld behalve in uitzonderlijke gevallen als één met de gevel moet worden beschouwd) opnieuw moeten worden gestart van alle flatgebouwen?
Zoals we aan het begin zeiden, volgens het Hof van Beroep van Rome, die beslissing moet als nul worden beschouwd, zoals de balkons zijn individuele bezittingen, ten koste waarvan alleen de individuele eigenaren zijn vereist (zoals vastgelegd in vreedzame en gevestigde jurisprudentie) (App. Rome 9 januari 2013 n. 105).
Dit is natuurlijk altijd zo de frontale delen en de zogenaamde subbalcon ze hebben geen invloed op de decoratie van het gebouw; in dit geval zouden de kosten van wederopbouw voor de versieringen (alleen voor hen en niet voor de structurele delen, althans zo zegt het Hooggerechtshof) in alle flatgebouwen moeten worden verdeeld.

Balkons en beheerder

Impugnazione

In deze context de beheerder kan terechtstaan - dat wil zeggen een advocaat benoemen die het condominium verdedigt (tenzij hij zelf een advocaat is, in welk geval hij in eerste persoon kan handelen) - zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
Dit, omdat, zegt het Romeinse hof, valt tussen de bevoegdheden van de beheerder omdat de oorzaak heeft voorwerp van het beroep van een besluit van de algemene vergadering betreffende kosten voor werken betreffende gemeenschappelijke delen van het condominiumgebouw (App. Rome 9 januari 2013 n. 105).
Ook op dit punt de zin is nuttig omdat de hervorming dit aspect van de condominiumdiscipline niet verandert.Video: