Relevantie van een huis: wat zijn ze en hoe ze te stapelen

Wat zijn de aanhorigheden en wat zijn de stapelmethoden? Laten we eens kijken waar ze uit bestaan ​​en wat de regels zijn voor hun circulatie in geval van verkoop

Relevantie van een huis: wat zijn ze en hoe ze te stapelen

Wat zijn de aanhorigheden?

In de gemeenschappelijke taal wordt de term relevantie gebruikt om te verwijzen naar elementen die verbonden zijn met het eigen huis. De burgerlijke code geeft ons een definitie van huishoudelijke apparaten.
In overeenstemming met artikel 817 is het een kwestie van zaken, roerend of onroerend voorgenomen zoals duurzaam, service of allemaalornament van een ander ding, mobiel of onbeweeglijk.
De garage is bijvoorbeeld een relevantie vanhuis hoofd-. De wet specificeert dat de bestemming van relevantie moet zijn gedaan van eigenaar van het belangrijkste of van wie er een echt recht op heeft.
Vaak vraagt ​​men zich af of er een fysieke connectie moet zijn tussen relevantie en het belangrijkste. Veel mensen zijn eigenaar van garage of andere kamers die zich niet in de onmiddellijke nabijheid van het huis bevinden en dit doet de twijfel rijzen over de relevante band met het huis.

Box auto, een relevantie van het huis


de auto garage en ik kasten weg van huis vallen tussen de aanhorigheden?
Het verduidelijken van dit aspect is relevant vanuit het gezichtspunt fiscale en, in geval van handel, voor de doeleinden van de exacte opsporing van de samenstellende activa waarop de verkoopakte betrekking heeft.
De vraag is onlangs door het Hof van Cassatie met een belangrijke zin verduidelijkt.
De rechters van legitimiteit hebben vastgesteld dat, om de relevantie te bepalen, het goede niet noodzakelijkerwijs structureel en fysiek verbonden moet zijn met het belangrijkste, maar ook dat het in staat is om veel te vinden afgelegen ervan. Het verband tussen het voornaamste goed en de pertinentie is van een type functionele economie en het kan zelfs van een afstand bestaan.

Relevantie en hoofdverblijf

Wat zijn de vereisten voor een relevant rapport?

  • Objectief element gegeven door bestemming van het ding (relevantie) voor de dienst of versiering van een ander (het belangrijkste), gekenmerkt door duurzaamheid; het mag geen louter toevallige relatie zijn;
  • subjectief element, of de zullen de eigenaar of de eigenaar van een echt recht op het belangrijkste om deze bestemming te exploiteren.

Het is dus duidelijk dat de relevantie het karakter aanneemt van deaanvullend met betrekking tot het belangrijkste activum waarmee het verbonden is, krachtens een relatie van complementariteit.
Relevantie is een instrument dat ertoe neigt de intrinsieke kwaliteiten van het belangrijkste ding te behouden of te vergroten. Als we aan een huis denken, is relevantie een instelling die het vooronderstelt gescheidenheid met betrekking tot het belangrijkste ding en hierin moet het worden onderscheiden van het deel dat, met een essentiële constitutieve functie, het karakter van onafscheidelijkheid vertoont.

Methoden voor het verspreiden van aanhorigheden

Bij het verkopen of kopen van een woning is het van essentieel belang om te weten hoe de aanhorigheden moeten worden overgedragen. Wat is het wettelijke regime van de aanhorigheden?
Het wordt beheerst door artikel 818 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke i rechtshandelingen betreffende de belangrijkste ding (appartement) bevatten ook de toebehoren (doos, kelders), als niet è anders gearrangeerd. Het aspect is van bijzonder belang op het gebied van aankoop of schenking van onroerend goed.
Wat gebeurt er dan als op het moment van verkoop of van schenking een expliciete ontbreekt informatie over de aanhorigheden?
De relevante beperking, zelfs bij gebrek aan verduidelijking, het wordt aangenomen bestaande.
Er wordt van uitgegaan dat de eigenaar die het eigendom van het hoofdhuis overdroeg ook zijn aanhorigheden wilde opnemen.
Ze worden daarom overgedragen met de hoofdsom zoals geclaimd door het Hof van Cassatie bij bestelnr. 8277/16 van 27.04.2016.
Kort daarvoor hebben we dat gezegd, zoals de wetgever heeft geëist, het beoordelingsrapport het kan zijn bestaande alleen van eigenaar de belangrijkste actief of door de eigenaar van het echte recht. Het is niet noodzakelijk dat hij ook de eigenaar is van de pertinentie, die anderen kan toebehoren. De eigenaar kan daarom, in de daad van vervreemding, ook de pertinences omvatten die niet van hem zijn.
Wat zijn de beveiligingen in het voordeel van de daadwerkelijke eigenaar van de aanhorigheden?
De feitelijke eigenaar van de relevantie kan een beroep doen op zijn belangen, zoals vastgelegd in artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de bestemming van een ding ten dienste of versiering van een ander het heeft geen invloed op de reeds bestaande rechten in het voordeel van derde.
Er is echter één uitzondering op deze regel: overhand de aankoop van het belangrijkste en de relevantie ten gunste van dekoper in goede trouw. Dit betekent dat alleen in het geval van de kwade trouw van de koper van het belangrijkste ding, de relatie van relevantie verloren gaat.
De hierboven uiteengezette principes zijn niet van toepassing in het geval dat de relevantie een eigendom of roerend goed is dat is geregistreerd in openbare registers, aangezien de eigenaar het ook tegen de koper te goeder trouw kan claimen, op voorwaarde dat zijn recht op relevantie resulteert in bij akte met een bepaalde datum voorafgaand aan de overdracht.

Beëindiging van de beoordelingsrelatie

De beoordelingsrelatie kan mislukken als zich bepaalde situaties voordoen:
- het perimento van een van de twee overwogen activa;
- ongeschiktheid van het instrumenteel goed om zijn bestemming met betrekking tot het voornaamste goed uit te voeren;
- het zullen de eigenaar van het belangrijkste goed: de pertinentie kan een autonome bestemming hebben en object van afzonderlijke handeling zijn. De eigenaar, bijvoorbeeld, draagt ​​het eigendom van het hoofdhuis over aan derden en behoudt het eigendom van de aanhorigheid (bijvoorbeeld de garage) of vice versa, draagt ​​de garage over en blijft de eigenaar van het huis.

De aanhorigheden van de woning- en stapelmethoden

Wat zijn de huishoudelijke apparaten dell 'hoofdgebouw?

We beschouwen de apparaten van het huis als de kelders, de garage, de zolders of de eigenschappen die in het volgende zijn opgenomen kadastrale categorieën:

  • C / 2, magazijnen en opslagruimten, kelders, plafonds, vloeren;
  • C / 6, stallen, stallen, garages, parkeerplaatsen, garages (non-profit);
  • C / 7, gesloten of open loodsen.

Aanleg van kelders en bijkeuken


We moeten eerst begrijpen wat we bedoelen met stapelen.
Deze term verwijst naar een praktijk die verplicht is in twee situaties:
- als u interventies uitvoert van verandering op een bestaande eigenschapseenheid, bijvoorbeeld om de kadastraal inkomen;
- wanneer het werk is voltooid constructie van een nieuw eigendom.

Wat is het gebruik van stapelen?

  • het dient om de praktijk van voltooiing van het werk te presenteren;
  • om de levensvatbaarheid van een woning te verkrijgen en de huur te bepalen, essentieel om de belastingen te berekenen die op het onroerend goed verschuldigd zijn.

Hoe is de wetgeving met betrekking tot het stapelen van apparaten onlangs aangepast?
In 2016 is het kadastrale wetgeving het is gewijzigd; dit heeft geleid tot de introductie van nieuws over de registratie van de aanhorigheden van geproduceerd van nieuwe constructie wat resulteerde in hogere kosten voor belanghebbenden. Laten we kijken wat het is.
De innovaties hebben betrekking op de toebehoren geclassificeerd in de categorie C2of die hebben toegang autonoom vergeleken met het hoofdgebouw. Denk aan de kelders en zolders die vanaf de straat of vanuit de gemeenschappelijke delen van het gebouw kunnen worden bereikt, waardoor kelders en zolders met directe toegang vanuit het huis worden uitgesloten.
Voordat de hervorming werd gemarkeerd, waren de kelders en zolders die waren toegewezen aan huisvesting vertegenwoordigd op de dezelfde plattegrond van het hoofdgebouw, zoals accessoirevak.
De bijgewerkte regelgeving betreft alleen de nieuwe gebouwen.
Geen wijzigingen voor bestaande huizen; in het geval van nieuwe gebouwen is het daarentegen noodzakelijk om kelders en zolders in categorie C2 als afzonderlijke eenheden te stapelen.
De impact van de nieuwigheid zal liggen op het kadastraal inkomen dat op deze manier hoger zal zijn dan de vorige manier van werken. Als eerder de aanhorigheden, weergegeven als een accessoirevak, een minimale impact hadden op de algemene huur van de accommodatie, is de situatie vandaag veranderd en vormt het hoofdcompartiment van zijn eigen specifieke subaltern.
Het is essentieel om te weten welke eigenschapscategorie bij een eigendom hoort, omdat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om in een gebouw te leven dat is gestapeld als C2.

Kadastrale registratie en IMU-betaling

De wet die hetIMU heeft het aantal aanhorigheden van het hoofdgebouw dat kan worden gebruikt beperkt belastingvoordelen, voor wat betreft de betaling van de Imu.
Het eerste punt is dat alleen vastgoedeenheden die behoren tot de kadastrale categorieën C / 2, C / 6 en C / 7 als pertinences van het hoofdgebouw kunnen worden beschouwd.
De tweede regel die volgt, is die voor elke woning belangrijkste die je hoogstens kunt hebben drie apparaten, elk gestapeld in een van de bovenstaande categorieën.
Dus een eenheid met betrekking tot elke categorie kadastrale.
Voor elk huis kan bijvoorbeeld slechts één vak worden geclassificeerd als relevant voor belastingdoeleinden.
In het geval dat de belastingbetaler twee dozen heeft, zal hij moeten beslissen welke van de twee de relevantie in overweging moet nemen, waarbij de andere moet worden gescheiden met het oog op uitsluiting van de Imu-betaling.
Concluderend, de vastgoedeenheden die het maximum aantal overschrijden dat wettelijk vereist is voor assimilatie met het hoofdverblijf voor IMU-doeleinden, zullen onderworpen zijn aan de betaling van de gemeentebelasting, hoewel wettelijk als hulpmiddelen.Video: Environmental Disaster: Natural Disasters That Affect Ecosystems