Uitsplitsing van de kosten voor de renovatie van de binnenplaats van het condominium

De condominium-binnenplaats is een gemeenschappelijke ruimte en de onderhoudskosten moeten worden verdeeld over allemaal volgens duizendsten van eigendom.

Uitsplitsing van de kosten voor de renovatie van de binnenplaats van het condominium

Cortile

de binnenplaats, volgens art. 1117 c.c., is een gemeenschappelijk deel van het gebouw.
Het is zelfs een kwestie van relevantie, dat wil zeggen een goede positie ten dienste van een ander goed.
Deze toestand van goed condominium ex lege het kan alleen worden gewijzigd door de koopakte (of door de condominiumregeling van contractuele aard).
In deze context van een duidelijke definitie van de structuren die inherent zijn aan het eigendom van de binnenplaats, geeft de civiele code geen aspect op: wat is de binnenplaats?In wezen ontbreekt er een definitie.
Volgens de jurisprudentie, wat in feite niet zegt dat wat in woordenboeken staat, technisch gezien is de binnenplaats het ongedekte gebied tussen de gebouwen van een gebouw of verschillende gebouwen, die dienen om lucht en licht te geven aan de omliggende omgevingen.Maar gelet op de brede reikwijdte van het woord en, vooral, op de functie van het geven van lucht en licht aan de kamers, die opvallen op de binnenplaats, kan ook worden gedacht aan de verschillende vrije ruimten die buiten de gevels van het gebouw zijn aangebracht (zoals groene ruimtes, de gebieden van respect, de gaten, de tussenruimten, de parkeergarages) die, hoewel niet expliciet vermeld in de techniek. 1117 kabeljauw. civ., moet worden beschouwd als gebruikelijk onder de bovengenoemde bepaling (Cass. 9 juni 2000, n. 7889).
In deze context hebben we ons vaak afgevraagd: hoe worden de kosten voor de verbouwing van de binnenplaats verdeeld?

Verenigbare binnenplaats


De Cassatie beantwoordde de vraag, in overeenstemming met haar precedenten, met een uitspraak, de n. 2243, gemaakt op 16 februari.
De zaak is om zo te zeggen de klassieke: een deliberatie-vergadering van de onderhoudsinterventies van de gemeenschappelijke binnenplaats en besluit dat hetzelfde moet worden verdeeld over alle flatgebouwen op basis van de duizendsten van eigendom.
Bijzonderheden: de binnenplaats dient ook als dekmantel voor de onderliggende garage en sommige flatgebouwen kunnen met het busje worden vervoerd.
In deze context zijn sommige mede-eigenaars dus tegen, zoals, volgens hen, de binnenplaats dient alle condominiums maar het doet dit in een andere mate.
Soccombenti zag in eerste instantie de mede-eigenaars dat hun motivering werd bevestigd in het hoger beroep, aan het einde waarvan de resolutie is geannuleerd.
Vanaf hier is het een beroep op het Supreme Court.
de hermelijnen ze gaven aanleiding tot de zich herhalende structuur.
Daarbij herinnerden zij zich voor het eerst de gevestigde oriëntatie in termen van onderhoudskosten voor de werf die dient als een dekking voor de garage.
Volgens dit jurisprudentiële streng in het geval van appartementen, moet het condominium binnenplaats worden gerepareerd, die ook fungeert als een dekking voor de ondergrondse gebouwen die het exclusieve eigendom zijn van individuele appartementen, de criteria uiteengezet in art. 1126 kabeljauw. civ., maar we moeten in plaats daarvan overgaan tot een analoge toepassing van kunst. 1125 kabeljauw. civ., waarin staat dat de kosten voor het onderhoud en de reconstructie van plafonds, gewelven en plafonds in gelijke delen worden ondersteund door de eigenaars van de twee verdiepingen boven elkaar, terwijl ze volledig de kosten dekken die verband houden met onderhoud het deel van de complexe structuur dat zich identificeert met de vloer van de bovenverdieping aan wie het exclusieve gebruik hetzelfde is, bepaalt de noodzaak van het inherente onderhoud en plaatst de eigenaar van de benedenverdieping de pleister, de kleur en de decoratie van het plafond (Cass. 16 februari 2012 n. 2243).
In deze context daarom de Cassatie gaat verder, heeft de territoriale rechtbank dus ten onrechte het besluit om de uitgaven in verband met het buitengewone onderhoud van de binnenplaats te verdelen, vergist om van toepassing te zijn, in dit geval het criterium van art. 1123, tweede alinea, cod. civ., over het belang dat, aangezien de bestrating van de binnenplaats ook wordt gebruikt om de onderliggende garages te dekken, evenals de relatieve toegangswegen, het bedrag van de bijdrage

Cortile3

alleen worden verdeeld tussen de exclusieve eigenaars van de garages
zij omdat - het niet verliezen van de gemeenschappelijke binnenhof de functie van het geven van lucht en licht aan het condominium noch dat van het vervullen van "een functie van generieke en ongedifferentieerde vertrapping door" residentiële condominiums en toestaat, zij het in "een deel van de algehele uitbreiding" van de hetzelfde, "de toegang van de busjes, voor de levering van winkels, als van andere voertuigen" - het delen van alle appartementen, evenredig aan de waarde van het eigendom van elk, de kosten in verband met de vloerbedekking van de hetzelfde (Cass. 16 februari 2012 n. 2243).
uiteindelijk: de vloer op de binnenplaats heeft een zeer specifieke functie hetzelfde voor iedereen en de kosten voor het onderhoud van het loopvlak moeten alle mede-eigenaars betrekken in de mate die wordt aangegeven door de duizendsten van eigendom.Video: