Vergadering condominium, mede-eigenaars en gebreken van de resolutie

Vergadering condominium en appartement in mede-eigendom en moeten alle eigenaars bijeenroepen. Wanneer de communicatie van één voldoende is en wanneer niet?

Vergadering condominium, mede-eigenaars en gebreken van de resolutie

Appartement in mede-eigendom en vergadering

Tizio en Gaius zijn broers en zussen eigenaren van een appartement in het condominium beta; de condominiumsamenkomst wordt genoemd, maar Gaius is van mening dat de daaruit voortvloeiende beslissing als gebrekkig moet worden beschouwd. Reden? De oproeping voor de vergadering werd alleen naar Tizio gestuurd.

montage

Of, nogmaals: Tizio en Caius, altijd dezelfde Duitsers die mede-eigenaar zijn van dezelfde vastgoedeenheid opgeroepen naar de condominium vergadering.
Voor de twee, zelfs zonder een formele investituur, is het Tizio a deelnemen aan de vergadering. Gaius, die geen specifieke stemaanduidingen had gegeven en zelfs zijn broer niet schriftelijk had afgevaardigd, is het niet eens met de standpunten die laatstgenoemde heeft ingenomen.
In deze omstandigheden, wie kan geavanceerde wedstrijden zijn op de positie van Tizio? Kortom, wie kan betwisten dat Tizio ook voor Gaius heeft besloten zonder zijn toestemming?
Op de twee vragen, de condominium regels geven geen antwoorden of, waar ze doen (het is het geval van de deelname van slechts een van de mede-eigenaars) zijn niet van grote hulp.
deze situaties van onzekerheid ze zijn niet door de wetgever verdreven op het moment van goedkeuring van de zogenaamde condominium hervorming en inderdaad, op een bepaalde manier, zijn ze verergerd.
In wezen de aanwijzingen in de jurisprudentie zij zijn degenen om naar te kijken om twijfels weg te nemen over situaties zoals die in het begin zijn beschreven.

Oproeping en deelname van mede-eigenaars

Over deze onderwerpen, de hoogste uitdrukking van de Italiaanse jurisprudentie, namelijk de Hof van Cassatie, hij kreeg in 1999 de gelegenheid om dat te verklaren zodat een van de mede-eigenaren van een plan of een deel van het plan kan worden beschouwd als ritueel bijeengeroepen om deel te nemen aan de condominiumvergadering, evenals geldig vertegenwoordigd in hetzelfde met betrekking tot zaken van gewoon bestuur door een andere mede-eigenaar van dezelfde vastgoedeenheid, zijn geen speciale formaliteiten vereist, voldoende om te bewijzen, zelfs voor vermoedens, dat een van de voornoemde mede-eigenaars effectieve kennisgeving van de bijeenroeping van de vergadering heeft ontvangen en, zij het mondeling, de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de ander heeft verleend (Cassatie 11.11.92 n. 12119, 28.7.90 Nr. 7630, 25.5.84 Nr. 3231, 24.1.80 Nr. 590).

Overheidsvergadering

Hoeveel aan een dergelijke macht, in strijd met bepaalde normen, de relaties tussen de vertegenwoordiger geïntervenieerd in vergadering en het condominium vertegenwoordigd moet worden beschouwd als gedisciplineerd door de algemene regels over het mandaat, met als gevolg dat alleen de delegerende condominium of degene die vals vertegenwoordigt hebben het recht om eventuele tekortkomingen van de volmacht of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid te bevestigen en niet ook andere condominiums die geen verband houden met deze relatie (zie Cassatie 26.4.94 Nr. 3952) (Cass. 27 juli 1999 n. 8116).
werkelijk wat door deze zin wordt uitgedrukt, is geen unaniem standpunt jurisprudentie, omdat we verklaringen vinden waarin staat dat de directeur verplicht is om alle mede-eigenaars samen te roepen (zie in deze zin Cass. n. 7630 van 28 augustus 1990) zelfs als u de mogelijkheid laat om te bewijzen dat de kennisgeving aan een van de belanghebbende partijen als geldig voor iedereen kan worden beschouwd (vgl. Trib.Bari 1 juli 2012 n. 2422).
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bijeenroeping van een van de twee echtgenoten van mede-eigenaars, als blijkt dat ze samenwonen of anderszins niet gescheiden zijn. Het is echter nuttig om te onthouden dat de oproeping moet worden verzonden op de manier en in de voorwaarden aangegeven doorart. 66 beschikbaar att. commerciële code.
Wat betreft de deelname aan de vergadering van de kant van de mede-eigenaars van dezelfde vastgoedeenheid, de kunst. 67 beschikbaar att. cc stelt dat indien een onroerende goedereneenheid eigendom is van ongedeelde eigendom van meer dan één persoon, hebben zij slechts recht op één vertegenwoordiger op de vergadering, die door de mede-eigenaars wordt aangewezen overeenkomstig artikel 1106 van de Code..
In de praktijk vereist de wet het bijeenroepen van eenvergadering van de communie om de groepsvertegenwoordiger binnen het condominium aan te wijzen.
Dit kan zijn zeker nuttig in het geval van appartementen met veel mede-eigenaars; de norm specificeert echter niet wie moet controleren of aan deze vervulling is voldaan.
Plaats die valt binnen de taken van de voorzitter van de vergadering de regelmatige convocatie en samenstelling van de vergadering verifiëren kan worden aangenomen dat dit cijfer de exacte toepassing van de tweede alinea van de techniek moet garanderen. 67 beschikbaar att. commerciële code.; het is niet duidelijkAls het niet presenteren van de notulen van de bijeenkomst van de communie met de benoeming van de afgevaardigde (of in elk geval van delegatie) echter als een rechtvaardige reden kan worden beschouwd om de huidige communist uit te sluiten van deelname aan de condominiumvergadering vanwege een gebrek aan vertegenwoordiging.
In ieder geval voor gevallen van gebreken aan de proxy of afwezigheid van de proxy die niet worden gedetecteerd, kunnen alleen de betreffende appartementen (lees delegeren of vermeend) optreden om dit defect af te dwingen.Video: The Great Gildersleeve: Leroy's Paper Route / Marjorie's Girlfriend Visits / Hiccups