Assemblage van het gedeeltelijke condominium

De vergadering is het overlegorgaan van het condominium, dat bestaat uit alle mede-eigenaren van het gebouw, het kan niet overleggen, als het niet weet dat alle flatgebouwen...

Assemblage van het gedeeltelijke condominium

montage

De vergadering is dedeliberating orgel van de condominiumstructuur.
Het is samengesteld uit allemaal mede-eigenaars van de vastgoedeenheden gelegen in het gebouw.
Volgensart. 1136, zesde alinea, c. de vergadering kan niet beraadslagen, als zij niet weet dat alle flatgebouwen voor de vergadering zijn uitgenodigd.

Als je dat deedvergadering zonder een condominium correct bijeen te roepenof hebben nagelaten om het te dagvaarden, de beraadslaging die bij die gelegenheid werd aangenomen, moet als vernietigbaar (onder andere) worden beschouwd Cass. SS.UU. n. 4806/05) en kan derhalve worden betwist op de wijze en in de voorwaarden waarnaar wordt verwezen inart. 1137 c.c.
Het kan ook gebeuren dat het condominium zo is gestructureerd dat niet alle dingen zijn gemeenschappelijk voor alle mede-eigenaars.
Dit is het geval aangegeven doorart. 1123, derde alinea, c. volgens welke als een gebouw meer trappen, binnenplaatsen, plaveienplaten, werken of fabrieken heeft die bedoeld zijn om een ​​deel van het gehele gebouw te bedienen, worden de kosten in verband met hun onderhoud gedragen door de groep van flats die nut put.
De jurisprudentie heeft dit type gebouw ingekaderd in de categorie van de ZOGENAAMDE gedeeltelijk condominium.
Kort gezegd vertellen ze ons verschillende keren Hooggerechtshof van Cassatie en de rechters van verdienste, de voorwaarden voor de toekenning van gemeenschappelijk eigendom ten gunste van alle deelnemers gaan verloren als de dingen, faciliteiten en diensten die algemeen worden gebruikt voor objectief materiaal en functionele kenmerken, bestemd zijn voor gebruik of voor de dienst van slechts één onderdeel of sommige delen van het gebouw.
Dit principe, dat herinnert aan het concept van gedeeltelijk condominium, vindt zijn logische en juridische oorsprong in de kunst. 1123 c.c. die zich ontdoet van het delen van de kosten van het behoud van het gemeenschappelijk bezit, identificeert de houder van de gezagsplicht van wie de schending de verantwoordelijkheid op grond van art. 2051 c.c.
(Ook Trib. Rome 9 juli 2009 n. 14530).
Niet alleen daarom een ​​partijdigheid voor de bijdrage aan uitgaven, maar ook eigendom en verantwoordelijkheid gedragen door de enige condominiums die de dingen eigenlijk dienen.

montage


Deze verduidelijking leidt, terecht, tot de vraag: als sommige dingen niet in het bezit van iedereen zijn, maar alleen van sommige flatgebouwen, beslissingen voor hun beheer (instandhouding, onderhoud en innovaties) moeten worden genomen door alle mede-eigenaars of alleen degenen die daadwerkelijk zijn getroffen?
de meer logisch antwoord privileges deze laatste oplossing.
S'ipotizzi dat Tizio de eigenaar is in het Alfa-condominium van een vastgoedeenheid op de A-schaal en dat Caius, Sempronius, Mevio en andere condominiums in hetzelfde gebouw wonen, maar op de B-schaal.
Neem aan dat goden nodig zijn interne onderhoudswerkzaamheden van de enige B-schaal.
Het is heel normaal dat Tizio er geen interesse in heeft beslissen over die banen en dat het daarom niet moet worden uitgenodigd voor die vergadering, die juist omdat ten opzichte van een enkel deel van het gebouw de naam van zal nemen gedeeltelijke montage.
Van dezelfde mening de Supreme Court of Cassation om te zeggen waarvan talrijk en duidelijk zijn de operationele gevolgen van het gedeeltelijke condominium.
De verschillende toerekening van eigendom brengt aanzienlijke implicaties met zich mee voor het beheer en de toewijzing van uitgaven. [...]. In het bijzonder is er geen recht op deelname aan de vergadering, dat is de reden waarom de samenstelling van het college en de meerderheden zijn veranderd ten opzichte van het eigenaarschap van de gemeenschappelijke delen, dat het besluit het doel is en niet de verplichting ontstaat om bij te dragen in de kosten
(Ook Cass. 27 september 1994 n. 7885).
Het is gebruikelijk om te vinden in de condominium voorschriften, van de precieze aanduidingen met betrekking tot manieren van convocatie en competenties van de zogenaamde gedeeltelijke vergaderingen.Video: