Zolderverdieping

Eigenaardigheden van de zolderverdieping in het licht van de locatie.

Zolderverdieping

vliering

in technische woordenlijst we definiëren de zolderverdieping bewoonbare vloer van een gebouw, gebouwd boven de kroonlijst. Het is geheel of gedeeltelijk teruggezet van de voorgevel en heeft een vlak terras.

In de collectieve verbeelding, evenals in de werkelijkheid van de feiten, vertegenwoordigt de zolderverdieping, eenvastgoedeenheden van grotere waarde dan die op de tussenverdiepingen van een gebouw.

Meestal is dit type appartement, vanwege de locatie, gelegen in condominium gebouwen.

De positie in het gebouw is bijna altijd aanwezig grotere lasten en dienaren ten gunste van eigenaars van de andere delen van het plan.

Daarom is het de moeite waard om te onderzoeken welke dat zijn eigenaardigheid van deze wooneenheid.

Niveau terras

Eerst en vooral het is noodzakelijk om de terras eigendom die normaal de zolderverdieping omringt.

Meestal is het een terras van exclusieve eigendom; het is echter niet zeldzaam dat dit deel van het gebouw, ook in relatie tot zijn functie van afdekking van de onderliggende vastgoedeenheden, overblijft van gemeenschappelijk eigendom en het exclusieve gebruik ervan is voorbehouden aan de eigenaar van het penthouse.

vliering

In beide gevallen, voor wat betreft de kosten van reparatie en reconstructie zal deart. 1126 c.c.

wezenlijk een derde van de kosten zal worden gedragen door de eigenaar of exclusieve gebruiker terwijl ik resterende twee derde ze moeten worden ondersteund door de eigenaren van de appartementen waar het plaveisel dienst doet als dakbedekking.

In deze zin, en in verband met de schade die kan worden veroorzaakt door de gebrek aan onderhoud van het terras behorende bij de zolderverdieping dat werd gezegd wat betreft het bouwen van flatgebouwen, heeft het vlakke terras, zelfs als het eigendom is van of exclusief wordt gebruikt door één condominium, dezelfde functie als het bedekken van de zonnewering die is geplaatst aan de bovenkant van het gebouw in verhouding tot de onderliggende appartementen.

Hieruit volgt dat zelfs als het behoort tot een eigenschap of wordt uitsluitend toegeschreven aan een van de condominiums, de verplichting om te zorgen voor de reparatie of wederopbouw alle flatgebouwen worden gehouden, in concurrentie met de eigenaar of met de eigenaar van het recht op exclusief gebruik.

Daarom is schade aan het onderliggende appartement voor infiltratie van water uit de stoep, verslechterd door gebrek aan onderhoud, beantwoord aan al diegenen die niet in staat zijn om de instandhoudingsfunctie te behouden, volgens de verhoudingen vastgesteld door de geciteerde. art. 1126 van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen, de condominiums waartoe het plaveisel dient als dekking, in verhouding tot tweederde, en de eigenaar van het eigendom of exclusief gebruik, vanwege de andere voordelen, in de mate van het resterende derde. (zie onder andere Hof van Cassatie, Uitspraak nr. 5848 van 13/03/2007, Hof van Cassatie Afdeling 3, Uitspraak nr. 12682 van 17/10/2001, en Hof van Cassatie nr. 10233 van 07/2002) (Ook Cass. 13 december 2007 n. 26239).

Deze regel is van toepassing wanneer het onderhoudsprobleem is toerekenbaar aan de condominium-gemeenschap.

Het geval waarin hetslordigheid, van het behoud van het goede in goede staat, waarvan de schade het gevolg is veroorzaakt door nalatigheid van de eigenaar of gebruiker van het zolderterras. In dit geval zijn de kosten van reparatie en compensatie de enige verantwoordelijkheid van deze persoon (zie onder andere Trib. Rome 15 januari2009 n. 870).

vliering

Denk bijvoorbeeld aan die gevallen waarin de eigenaar van het penthouse na werkzaamheden aan zijn vastgoedeenheid zich bewust wordt schade aan de vloer van het terras en toch niet en / of zegt niets aan het condominium om infiltraties en soortgelijke ongemakken te voorkomen.

In dergelijke omstandigheden, het condominium, hoewel het de bewaker van het onroerend goed is, het zal niet verantwoordelijk zijn omdat het de plicht van de eigenaar was om actie te ondernemen om schadelijke gevolgen te voorkomen.

servituut

Het is zeer waarschijnlijk dat de akte van aankoop van de vastgoedeenheid of de condominiumverordening van contractuele oorsprong voorziet in erfdienstbaarheid voor het aanbrengen van antennes en dergelijke op de bestrating van de vastgoedeenheid en de daaruit voortvloeiende erfdienstbaarheid voor de installatie en reparatie van dergelijke faciliteiten waar er geen ruimtes van gemeenschappelijk eigendom waren om op dergelijke activiteiten te wachten.

adv. Alessandro GallucciVideo: Week28-31, De Goedenberg, slopen op de zolderverdieping.