Overhangende balkons en schade aan de gemeenschappelijke delen

De vooruitstekende balkons zijn delen van exclusieve eigendom en moeten als zodanig worden beschouwd als compensatie voor de schade die ze veroorzaken

Overhangende balkons en schade aan de gemeenschappelijke delen

Balconi

de uitstekende balkons ze zijn delen van exclusief eigendom en als schade aan de gemeenschappelijke delen van hen afkomstig is, zijn hun eigenaars verplicht ze te vergoeden. Dit is in wezen de beslissing die 27 juli is genomen door de Hof van Cassatie met de zin n. 13509. De zaak het is heel gebruikelijk: de gemeenschappelijke delen van een gebouw worden beschadigd door infiltraties afkomstig van een vooruitstekend balkon. Op dat moment klaagt het condominium de eigenaar van de vastgoedeenheid aan het balkon is een uitbreiding om verwijdering van de oorzaak van de schade aan te vragen. Zowel in de eerste als in de tweede graad het condominium zag zijn redenen gehandhaafd: de vooruitstekende balkons dienen alleen het appartement waaraan zij gehecht zijn en daarom moeten de gevolgen van de schade die eruit voortvloeit worden hersteld door de eigenaar van de laatste. Geen dekkingsfunctie, geen ander algemeen nut: uitstekende balkons zijn een privégedeelte. Het condominium veroordeeld totuitvoering van de werken hij was daar niet en hij diende een beroep in cassatie; niets te doen nu dat op de balkons een geconsolideerd juridisch adres is. Het leest in de zin n. 13509 dat de betrokken terrassen onder het exclusieve genot van verzoeksters vallen en dat, gelet op hun kenmerken, de primaire functie erin bestaat het uitzicht mogelijk te maken, zoals elk balkon. De conclusies van de zin zijn logisch en coherent, in overeenstemming met de gevestigde jurisprudentie volgens welke de vooruitstekende balkons, die uitsteken van de gevel van het gebouw, slechts een verlengstuk vormen van het appartement waarvan ze zich uitstrekken en die geen ondersteunende functie vervullen noodzakelijke dakbedekking van het gebouw - zoals, omgekeerd, gebeurt voor de terrassen ingebed in het lichaam van het gebouw - kan niet worden overwogen ten dienste van de overlappende plannen en dus gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren van dergelijke plannen en ze kunnen niet worden toegepast verwijderd van de kunst. 1125 c.c.

Balconi2

De vooruitstekende balkons vallen daarom onder het exclusieve eigendom van de eigenaren van de appartementen waartoe zij toegang hebben (Cassatie 17.7.2007 Nr. 15913, 30.7.2004 Nr. 14576)
(Cass. 27 juli 2012, n. 13509). Natuurlijk is het dat het is altijd goed om in gedachten te houden dat met betrekking tot de vooruitstekende balkons, dezelfde jurisprudentie die door het onderhavige arrest wordt aangehaald, specificeert dat sommige delen van dergelijke structuren als gemeenschappelijk bezit kunnen worden beschouwd. De referentie is ai friezen op het lagere en voorgedeelte van het balkon; als dergelijke friezen de architecturale decoratie van het gebouw kunnen aantasten (dat wil zeggen op de lijnen die het uiterlijk van het gebouw kenmerken), moeten ze worden beschouwd als delen van gemeenschappelijke eigendom en als zodanig de uitgaven die hen aanbelangen (behalve dat zijn niet te wijten aan de onwettige daad van anderen) moet worden gedeeld tussen alle flatgebouwen op basis van de duizendsten van eigendom.
adv. Alessandro GallucciVideo: