Barbecue binnen en buiten het huis zonder rookproblemen

Hoe de barbecue buitenshuis te gebruiken, zonder schadelijke en vervelende emissies te veroorzaken in overeenstemming met de geldende voorschriften, zonder de rechten van derden te beperken.

Barbecue binnen en buiten het huis zonder rookproblemen

Barbecue, ovens, gebruik en beperkingen

de grondslag van samenwoning burgerlijk, zijn gebaseerd op de vrijheid van elk individu om in de beste omstandigheden te leven zonder anderen schade te berokkenen, dit absolute principe dat ik volledig deel, komt vaak punctueel genegeerd, bij verschillende gelegenheden.
Het uitgestrekte panorama van de ruzies condominiali, om ons te blijven bezighouden met een onderwerp dat ons interesseert, is om te getuigen hoe vaak dit voorkomt in relaties met onze buren niet-nakoming van dit principe.

Barbecue in gebruik met rookproductie


lawaai, entries schadelijk, het niet respecteren van de afstanden, veranderingen die zijn doorgevoerd in de toestand van algemene dingen, zonder voorafgaande toestemming, zijn een vruchtbare grond om dat klimaat van sociale spanning te creëren, wat vaak resulteert in zelfs tragische gebeurtenissen.
Breng de schuld van iemand die zich niet aan deze regels houdt, het is niet altijd gemakkelijk, dit komt door verscheidenheid van speciale regels en voorwaarden waarmee het rechter hij moet de betwiste periode contextualiseren om zijn eigen oordeel te uiten.
Onder de case studies detecteerbaar, in staat om dergelijke problemen te creëren, dekt het bijzonder belang van schadelijke of vervelende emissies veroorzaakt door de aanwezigheid van ovens, open haarden, barbecues, enz. vaak ingevoegd in de externe gebieden van een- of condominiumwoningen.

Bakoven-barbecue


Het eerste concept dat onmiddellijk moet worden vastgesteld, is het verschil die passeert tussen een echte constructie die buiten wordt uitgevoerd en die van een mobiele structuur die gemakkelijk verplaatsbaar is, bruikbaar op plaatsen en altijd in verschillende omstandigheden, zoals een barbecue of een oven op wielen.
Een oven gebouwd in metselwerk, waarvoor de regels van het burgerlijk wetboek en de gemeentelijke voorschriften precieze beperkingen op leggen, zowel in de afstanden als in de positionering van dergelijke werken, is het gemakkelijker te betwisten in termen van wet, vergeleken met zijn tegenhanger geplaatst op wielen.
Hetzelfde geldt voor een barbecue of een ander accessoire dat in staat is om immissies op te wekken die niet door derden kunnen worden getolereerd en die daarom voor geschillen en geschillen zorgt.
Op dit punt de vraag spontaan geboren: er is er een beginsel, een regel die het graad van verdraagbaarheid van dergelijke inputs door derden?

Barbecue-oven: gebruik compatibel met de stedelijke context

Barbecue-oven: gebruik compatibel met de stedelijke context

Barbecue-oven: Ecocooker-versie voor thuis

Barbecue-oven: Ecocooker-versie voor thuis

Barbecue-oven: Ecocooker dubbele kook als bewijs

Barbecue-oven: Ecocooker dubbele kook als bewijs

Barbecue-oven: minimale grootte paprika

Barbecue-oven: minimale grootte paprika

Barbecue-oven: pepegrill op mobiele basis

Barbecue-oven: pepegrill op mobiele basis

een antwoord in die zin komt het van de kunst. 844 van de kabeljauw. civ., waarin wordt samengevat hoe de eigenaar van een woning actie kan ondernemen tegen een andere persoon die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van immissies, als deze laatste overtreffen de limiet van de normale tolerantie.
De laatste term, normale verdraagbaarheid, vertegenwoordigt het probleem dat moet worden opgelost, waarvoor niet er is een criterium alleen en onbetwistbaar van oordeel, om deze reden kan elke rechter handelen onafhankelijk, op grond van alle verworven elementen met betrekking tot de sitevoorwaarden, zowel vanuit geografisch oogpunt als vanuit sociaal en stedelijk oogpunt.
Het verlaten van de pijnlijk van de branden die vrijkomen bij de verbranding van schadelijke stoffen, waardoor sommige gebieden in Campanië en anderen notoir ongelukkig zijn geworden, terwijl ze nog steeds in de context van die immissies verblijven, vertegenwoordigd door de rook als gevolg van het gebruik van hout, houtskool en andere stoffen om ovens te voeden en barbecue, laten we eens kijken wat ze kunnen zijn termen van de site die kan leiden tot een oordeel van veroordeling of niet.

Barbecue en ovens: het belang van de leefomgeving

We vertrekken van de voorwaarden van de plaats waarin dergelijke immissies voorkomen. In een sterk gebied intensiteit huisvesting, zelfs meer binnen een condominiumstructuur, de productie van rook en vlammen is zeker deplorabel, vooral als de luchtveranderingen tot een minimum worden beperkt, vanwege de aanwezigheid van obstakels of andere problemen.
Het produceren van dergelijke immissies in een voorbehoud dat niet voor dit doel is bedoeld, vormt op zichzelf zeker een verzwarende omstandigheid, aangezien de productie van dampen ertoe zal neigen zich naar de bovenste delen van het gebouw te verspreiden en de bovengenoemde eigenschappen binnen te dringen.
Als dergelijke afleveringen allemaal zouden moeten gebeuren'interior van een condominium structuur, is het noodzakelijk om te verwijzen naar de verordening van het condominium, om op te treden tegen het condominium dat verantwoordelijk is voor deze afleveringen.
Dezelfde ingangen, geproduceerd in nabijheid van een gezondheidscentrum of een school, ze kunnen zeker geen enkele rechtvaardiging vinden, dus zijn ze absoluut verboden.

Barbecue in de buurt gaspijpleidingen gevaarlijke situatie


Het ding ziet er heel anders uit als dergelijke ingangen in één worden geproduceerd zone een roeping bij uitstek agrarisch, waar het vaak voorkomt, zelfs als het niet wenselijk is, om brandende stapels gedroogde bladeren of andere op planten gebaseerde producten te zien.
Dit soort situaties, mits het bevat is en beperkt in de tijd, kan geen sanctie grond vormen door de rechterlijke instantie, tenzij er bewijs van het tegendeel is.
Om terug te keren naar het geval van de barbecue van de huurder op de eerste verdieping, is het eerste wat u moet doen controleren of er specifieke verboden zijn in de condominiumverordening.
De uitnodiging om het standaarden van de condominiumverordening, moet in eerste instantie door de beheerder worden gedaan; als deze actie niet resulteert in een uitkomst voor condominium inertie, de individuele condòmini kan formulier individueel of gezamenlijk, waarbij de autoriteiten op het gebied van hygiëne en volksgezondheid worden gevraagd om in te grijpen.
Voordat u de hierboven beschreven acties start, is het raadzaam produceren een adequate documentatie geschikt om te demonstreren met foto's, video's, reliëfs, etc. de invasiviteit en schadelijkheid van de omstreden emissies.
Indien bijvoorbeeld in een binnenplaats met een binnenplaats de verordening voorziet in de mogelijkheid om de kleding te verspreiden dankzij de aanwezigheid van een gemeenschappelijke rechtbank waarop geen verbod op druppelen bestaat, vertegenwoordigt de aanwezigheid van immissies bestaande uit rook en fuligines een beperking van een recht verworven op het moment van aankoop op grond van de voornoemde verordening.
De tot nu toe beschreven ingangen kunnen zelfs nog groter worden gevaarlijk, als de bron van productie de veiligheid en beveiliging van derden op een bepaalde manier in gevaar brengt.
Het aansteken van de sintels in de buurt van leidingen, die gas of andere brandbare vloeistoffen bevatten, zijn voorbeelden van risicovol gedrag sommige, verboden door brandpreventievoorschriften.
Zoals duidelijk te zien is, is het niet eenvoudig om met uiterste precisie de legitimiteit van het beschreven gedrag vast te stellen, maar men zou op een meer geciviliseerde manier kunnen leven als de normen die door gezond verstand worden opgelegd samen met die van de wet werden toegepast.

Barbecues en innovatieve ovens om schadelijke emissies te verminderen

Voor degenen die niet kunnen helpen, maar gebruik de barbecue buitenshuis, kan op zijn minst proberen verminderen de geproduceerde hoeveelheden rook, met behulp van technieken en systemen passend koken, rekening houdend met hoe het roken het wordt geproduceerd in het eerste deel, wanneer de sintels opkomen, vanwege het gebruik van papier en andere ontvlambare producten, voor begin de vlam.
Deze fase is mogelijk al minder invasief met behulp van een aanmaakblokjes vloeistof, samen met het gebruik van houtskool van goede kwaliteit; bovendien is het mogelijk verminderen de hoeveelheid rook in de opeenvolgende fases van het koken, waarbij het vlees niet met verschillende jams op basis van olie wordt schoongemaakt.
in alternatief Voor de hierboven beschreven praktische maatregelen is het mogelijk om het gebruik van een barbecue niet op te geven, er een te kopen die speciaal is ontworpen voor niet vervelende inputs produceren.

Ecocooker barbecue tuin versie


Onder de producten op de markt, in het bijzonder veelzijdig de oven verschijnt ECOCOOKER, de fabrikant garandeert de praktische oven, aangedreven door gas, in staat om vlees, vis, tortilla's, groenten en bruschetta te grillen, zodat iedereen in korte tijd een rijke maaltijd en uitstekende pizza's kan bereiden.
De eigenaardigheid van ECOCOOKER ligt in de mogelijkheid om op te treden twee koken op hetzelfde moment, waarbij gebruik wordt gemaakt van respectievelijk het bovenste deel van vulkanisch gesteente en het onderste gedeelte waarop het net is geplaatst.
De aanwezigheid van de vulkanische lavasteen, geeft een temperatuur vast, daarom de mogelijkheid om het te gebruiken voor verschillende biologische gerechten, zonder overmatig energieverbruik.
de technologie antipollution van de oven in kwestie, is gebaseerd op de aanwezigheid van een brander gepositioneerd in het onderdeel hoger, welke voorkomt het verbranden van vetten en de vorming van dampen.
Het gebruik van ECOCOOKER vindt plaats in veiligheid totaal, zoals ontworpen in overeenstemming met de veiligheids - en functionaliteitseisen vereist door de Europese richtlijnen met CE-markering.

Rookvrije barbecue: versie één van Pepegrill


Voor degenen die hebben small ruimtes buiten of binnen, de oplossing ideaal het is genoemd pepegrill, klein en handelbaar multifunctionele barbecue aangedreven door elektriciteit, met optimale prestaties, waardoor het mogelijk is om zeer goede grills te realiseren met zeer snelle kooktijden.
L 'neerslachtigheid van de verraderlijke rook is compleet, dankzij het kooksysteem voor bestraling wat van boven naar beneden gebeurt; op deze manier is het mogelijk om de kleine barbecue zelfs in beperkte en onvoldoende geventileerde ruimtes te gebruiken.
de eenvoud waarmee je kunt gebruiken, zelfs door degenen die niet deskundig zijn in het koken op de grill, kun je uitstekende resultaten behalen, met respect voor het recht van degenen die geen last willen hebben van rook en intense geuren.Video: The Girl Without a Phone - a Snow White Story