Pas op voor de hond: alleen het teken om de eigenaar van verantwoordelijkheid te bevrijden?

Is het waarschuwingsbord van de hond slechts een waarschuwing voor de aanwezigheid van de hond en bevrijdt hij de eigenaar niet van aansprakelijkheid voor de schade die het dier kan veroorzaken?

Pas op voor de hond: alleen het teken om de eigenaar van verantwoordelijkheid te bevrijden?

Aandachtspunten voor de hond en schade aan derden

Heel vaak ontmoeten we in de straten van onze steden het bord met de inscriptie kijk uit voor de hond aangebracht op poorten of relingen van villa's en cottages.
Is de aanwezigheid van deze tekens een aanwijzing voor de zorgvuldige verzorging van het dier jegens derden?
En bovenal is het voldoende, in geval van schade veroorzaakt door het dier, om de eigenaar van te bevrijden verantwoordelijkheid?

Agressieve hond met een snuit


Zoals we zullen zien, is het antwoord van de jurisprudentie het is niet uniform, maar neigt negatief te zijn.
De rechters hebben zich verschillende malen op dit punt kunnen uitdrukken; hier zullen we enkele van hen noemen, en knipogen naar de regels waarop de verantwoordelijkheid van de eigenaar voor schade veroorzaakt door het dier is gebaseerd.
Toegevoegd aan deze zijn de sancties voorzien door andere verordeningen (bv gemeentelijke verordeningen, maar niet alleen), wegens het slechte houden van dieren.

Verantwoordelijkheid van de hondeigenaar en schade aan derden

De verantwoordelijkheid van de eigenaar (of ander onderwerp) van de hond (of ander dier) voor schade die hierdoor aan derden is toegebracht, is een gevolg hoofdzakelijk van twee wettelijke bepalingen, een van de burgerlijke wetboeken en een van de strafwetgeving.
De eerste, vervat inart. 2052 c.c., bepaalt dat de eigenaar van een dier, of degene die het gebruikt, verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt door het dier en deze verantwoordelijkheid bestaat of het dier schade aanricht in zijn bewaring, of ontsnapt of verloren is, behalve dat er geen toevallig geval is.
De tweede regel is opgenomen inart. 672 c.p., die sancties oplegt aan de weggelaten hechtenis of wanbeheer van dieren, waarbij sancties tegen iedereen (niet alleen de eigenaar) de gevaarlijke dieren die in zijn bezit zijn gratis achterlaten of niet goed bewaken, of de voogdij toevertrouwen aan een onervaren persoon (co.1).
Het artikel sanctioneert ook degenen die zich overgeven om plaatsen te openen, dieren of roeiers op te ruimen, of hen zonder voogdij te laten, zelfs als ze niet vrij zijn of aanvallen of leiden op een manier die hun veiligheid aan gevaar blootstelt. openbaar of vertrouw ze toe aan een onervaren persoon (co.2).
Ten slotte worden diegenen die dieren bang maken of bang maken op een zodanige manier gesanctioneerd dat ze de veiligheid van mensen in gevaar brengen (co.3).

Open poort en agressieve hond


Het misdrijf is decriminalized door wet n. 681/1989.
De twee normen hebben verschillende aannames, zoals kan worden afgeleid: de kunst. 2052 c.c. komt alleen in actie in het geval van schade, de kunst. 672 c.p. vindt ook toepassing in afwezigheid van schade (maar in de jurisprudentie is de schade meestal aanwezig), alleen vanwege het feit dat het dier niet goed is onderhouden: in dit geval heeft het artikel echter verschillende toepassingsgebieden: alleen voor co.1 gevaarlijke dieren, voor de co. 2 alleen trekdieren, lastdieren of race dieren; bij co.3 alle dieren; terwijl in de kunst. 2052 c.c. er wordt geen onderscheid gemaakt, de norm heeft betrekking op dieren in het algemeen.

AANBEVOLEN

Waarschuwingsbord voor de hond CAMON

Ideaal om de aanwezigheid van waakhonden in privƩ-eigendommen te melden, zoals vereist door de Italiaanse wetgeving.

prijs ā‚¬ 10,25
BUY

De regels kunnen daarom al dan niet worden toegepast, afhankelijk van het specifieke geval.
De verantwoordelijkheid waarnaar wordt verwezen in art. 2052 c.c. het komt alleen voort uit het feit dat het dier schade heeft aangericht: ongeacht de deelname van de eigenaar of degene die het gebruikt, tenzij hij het bewijs levert van de onvoorziene omstandigheden.
Het is daarom voldoende om de regels te lezen om te begrijpen dat het eenvoudige bord met de kennisgeving aandachtig is voor de hond die we vaak zien aan de poorten van villa's van villa's niet het is helemaal genoeg de eigenaar van het dier vrijwaren van aansprakelijkheid voor enige schade; de verantwoordelijkheid van de eigenaar zal daarentegen moeten worden beoordeeld in het licht van alle andere feiten.

Verantwoordelijkheid van de hondeneigenaar: wat het strafrecht zegt

In de zin n. 17133 van 2017Het Hof van Cassatie heeft bijvoorbeeld verklaard dat van de eigenaar van de hond niet kan worden gezegd dat hij alleen is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor het aanbrengen van het kartel, als de vaststelling van de feiten leidt tot het nalaten van het dier.

Hond, tuin en gevaar voor voorbijgangers


In dit geval trad de agressie op buiten het huis, aangezien de hond, op het moment van opening van de gate, vrijgegeven met gemak om de meester te nemen.
In feite bevestigt het Hof dat zelfs als de agressie had plaatsgevonden in privƩbezit, de eigenaar hetzelfde lot zou hebben gehad, waardoor het bestreden vonnis werd gecensureerd, dat de eigenaar niet had veroordeeld sinds de gewonden, een postbode toen hij de post bezorgde, was hij niet gestopt om het waarschuwingsbord van de hond te lezen.
Wat de rol van het hondenwaarschuwingsbord betreft, wordt in een zin vastgesteld dat het een waarschuwing is voor de aanwezigheid van de hond, maar niet de verplichtingen die de eigenaar moet uitvoeren om schade aan derden te voorkomen, niet uitput.
Ook in 2017 nog een zin, de n. 51448/2017 van het Hof van Cassatie bevestigde soortgelijke beginselen; de zin is daarentegen ontvangen n. 14829/2006 die de eigenaar van een hond vrijsprak van de misdaad toen het slachtoffer in de privƩruimte werd binnengebracht, een ommuurde en omheinde tuin, ondanks de aanwezigheid van een waakzaam hondje.

Verantwoordelijkheid van de hondeigenaar, de civiele jurisprudentie

Op het gebied van de burgerlijke stand registreren wij de beslissing van de rechtbank van Padua, de n. 2576 van 2014, waarmee het beroep werd aanvaard tegen het vonnis waarmee de Rechter van de Vrede de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond had uitgesloten vanwege de aanwezigheid van het kartel van aandacht voor de hond.
In het geval was het ook succesvol dat de hond het slachtoffer had aangevallen en bijt door zijn neus in de leuningen: deze omstandigheid werd door de rechter beschouwd als een toevallige gebeurtenis die volgens art. 2052 c.c. vrij van verantwoordelijkheid.
Het Tribunaal concludeerde anders en merkte op dat het evenement in plaats daarvan plaatsvond voorspelbaar en om dit te voorkomen, had een net op het rooster kunnen worden aangebracht, zoals het na de agressie was gedaan.
In dit geval wordt het als irrelevant beschouwd dat er een waarschuwingsbord voor de hond is dat hooguit kan waarschuwen voor de aanwezigheid van de hond in het pand, maar niet voor wie buiten moest zijn (de beet was opgetreden toen de beschadigde hij was verwijderd van de leuning, waaraan hij leunde).
Even irrelevant om het toevallige feit te integreren in het feit dat het gebied buiten de poort een privƩ-eigendom van derden was, omdat het niet was afgebakend om de toegang volledig uitzonderlijk en onvoorspelbaar te maken.
anderszins het werd besloten met de zin n. 9037/2010waar de aanwezigheid van het kartel een van de elementen was die de rechters ertoe brachten te concluderen dat de eigenaars alle nodige voorzorgsmaatregelen hadden genomen.Video: Payitaht AbdĆ¼lhamid 1 Nederlands Ondertiteld