Boekjes Airconditioningsystemen

Het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling, gedateerd 10 februari 2019, definieerde de boekjes voor klimaatbeheersing en energiebesparende systemen.

Boekjes Airconditioningsystemen

The D.M. 10 02 14 definieert de airconditioningboekjes

Met het decreet van 10 februari 2014 heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling de nieuwe gedefinieerd boekjes van airconditioning en energie-effici├źntie van gebouwen. Het decreet Modellen van het systeemboekje voor airconditioning en energie-effici├źntieverhouding overeenkomstig het decreet van de president van de republiek n. 74/2013, die op 8 maart in werking trad, heeft de nieuwe systeemboekjes gedefinieerd die zowel voor de winterluchtbehandelingssystemen als voor zomer-airconditioningsystemen kunnen worden gebruikt.

impianto climatizzazione

Het decreet 74/2013 op zijn beurt vorig jaar definieerde het de criteria voor het gebruik, het onderhoud en de controle van zomer- en winter-airconditioningsystemen en voor de productie van sanitair warm water.
Verder, hetzelfde decreet gedefinieerd i limieten bedrijfsuren, dat wil zeggen, het aantal uren dat de planten worden ingeschakeld volgens de regio's waartoe ze behoren.
Tot dusverre moesten de boekjes voor de verwarmingssystemen alleen worden opgesteld voor installaties met hogere vermogensniveaus dan 35 kW en vormde het zogenaamde centrale boek- of plantboekje, terwijl voor gefluoreerde gasmachines, zoals warmtepompen, het plantenboekje moet worden opgesteld als ze ten minste 3 kg gas bevatten.
In elk geval moeten deze boekjes, waar ze bestaan, aan het nieuwe boekje worden gehecht, dat met ingang van 1 juni van kracht zal zijn airconditioning boekje.

Air Conditioning Booklet, Plant Efficiency en F-GAS

Zoals aangegeven inBijlage I van de D.M. 10/02/2014, met het airco-boekje, dat door de installateur moet worden ingevuld, is het mogelijk om zowel de kenmerken van een verwarmingssysteem als die van een zomer-airconditioningsysteem voor een gebouw met of zonder waterproductie te beschrijven heet sanitair.
Voor de laatste, in het bijzonder, in de afgelopen jaren systemen bestaande uit warmtepompen die thermische energie uitwisselen met dewater.
Het airco-boekje houdt ook rekening met de technologie├źn voor de airconditioning in de zomer en de winter die zich de afgelopen tien jaar op grote schaal heeft uitgebreid, in feite met de D.M. 10/02/2014 stelt een reeks bijlagen beschikbaar ter vervanging van de eenvoudige rapporten van technische controles die met de oude boekjes zijn gecompileerd.
Deze bijlagen zijn de zogenaamde controleverslagen van energie-effici├źntie, gedefinieerd voor de verwarmingsgroepen, voor de koeleenheden, voor de wisselaars en voor de warmtekrachtkoppeling, moeten ze worden gevuld in het geval van gewoon of buitengewoon onderhoud, voor de winter airconditioningsverwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 10 kW en voor de zomerklimatisering met vermogen van meer dan 12 kW.
Deze waarden zijn onafhankelijk van het feit of het systeem ook warm water produceert gezondheid of minder.
Onder de behuizingen van het besluit benadrukken we de bijlage of bladnummer 2, het is gericht op het bijhouden van de onderhouds- en controleactiviteiten van de waterbehandelingssystemen in de fabriek waarvan de kwaliteit de prestatie.
Een speciaal geval bestaat uit installaties die alleen met hernieuwbare energiebronnen worden aangedreven (FER), gedefinieerd in het Wetsdecreet van 3 maart 2011 nummer 28, waarvoor alleen de compilatie van het airco-boekje wordt verwacht zonder de bijlagen voor energie-effici├źntiecontroles.

tecnico impianto climatizzazione

We merken op dat in planten met gefluoreerde gassen, zoals warmtepompen of koeleenheden, uit het airco-boekje en uit de conformiteitsverklaring, in geval van installatie van een nieuwe installatie of renovatie van een bestaand systeem, moeten de nodige kwalificaties worden verkregen die de installateur voor werken op dergelijke systemen en minimaliseren de emissies van gefluoreerde gassen in het milieu, om het broeikaseffect te verminderen.
Deze ratings worden gevormd door de licentie vanuit de koelkast, vanaf de registratie van het bedrijf naar nationaal register van gefluoreerde gassen en door de F-GAS-certificering van het bedrijf, volgens de D.P.R. 43 van 2012 en de Europese Verordening 303/08.
We concluderen door te noteren dat uit het register F-GAS iedereen kan het controleren de bovengenoemde vereisten van de bedrijven en technici alvorens een installatie of onderhoudswerkzaamheden toe te vertrouwen aan een airconditioningsysteem.Video: Subaru Justy 1.3-16V, LPG G3, 5Drs. Airco, Boekjes Nwst