Condominium en gemeenschappelijke delen

In termen van flatgebouwen in gebouwen, als sommige activa slechts een groep condòmini dienen, behoren alleen deze tot de kosten en moeten ze als eigenaars worden beschouwd.

Condominium en gemeenschappelijke delen

Condominium tussen groepen condòmini

condo

Wat is een gedeeltelijk condominium?
Wanneer kunnen we het hebben over een gedeeltelijk condominium?
Wat zijn de effecten van dit specifieke geval op het gepatenteerde regime en de uitsplitsing van de kosten?
Laten we beginnen bij dit laatste aspect, want het is van codevoorschriften gedicteerd over de verdeling van de kosten die de doctrine en de jurisprudentie hebben geïnspireerd voor de oprichting van de figuur van de zogenaamde gedeeltelijke condominium.
Krachtens de derde alinea vanart. 1123 c.c.:
Als een gebouw meer trappen, binnenplaatsen, plaveienplaten, werken of planten heeft die bedoeld zijn om een ​​deel van het hele gebouw te bedienen, worden de kosten in verband met hun onderhoud gedragen door de groep van flats die gebruik maakt van het gebouw.
De regel werd gedicteerd met als doel regels voor de verdeling van de kosten in de condominiumgebouwen gaf de hypothese die in de betreffende paragraaf wordt overwogen echter aanleiding tot de figuur, geboren op basis van de interpretatie gegeven door de insiders, van het zogenaamde gedeeltelijke condominium.
Denk om het meest terugkerende voorbeeld te maken van gedeeltelijk condominium, naar die gebouwen waarin er meer dan één toegangsdeur is en met betrekking tot elk van deze vele autonome trappen en systemen die zoveel vastgoedeenheden bedienen.
Als het structurele conformatie van het gebouw toegestaan, we kunnen bij de ontbinding van het condominium op basis van de bepalingen van de artikelen 61-62 uitvoeringsbepalingen van het Italiaanse burgerlijk wetboek. Waar deze weg niet levensvatbaar is of wanneer er geen wens is om dit resultaat te bereiken, is elk condominium verplicht om alleen de kosten te betalen die verband houden met de gemeenschappelijke delen waarvan het nuttig is.
Doorgaan met het bovenstaande voorbeeld, denk aan het condominium met binnenplaats gemeente die in hetzelfde gebouw twee onafhankelijke ingangen presenteert, genaamd schaal A en schaal B. Tizio, eigenaar van een in de A-schaal gelegen vastgoedeenheid, moet de kosten betalen voor het onderhoud van de binnenplaats en de kosten voor het behoud en genot van delen die horen bij de A-schaal; in wezen zal daarom worden bijgedragen tot de kosten van schoonmaak, verlichting, enz. voor zijn ladder. Niets hoeft echter overeen te komen met dat deel van de uitgaven in verband met de B-schaal.

Uitsplitsing van de kosten in de gedeeltelijke condominium

Gedeeltelijke condominium

Met betrekking tot de gedeeltelijke condominium en de contributie jurisprudentie is verder gegaan dan het klassieke voorbeeld van het condominium met verschillende trappen.
Volgens het Supreme College, in feite, de vrijstelling van uitgaven moet worden begrepen in de zin dat, zonder het gebruik om redenen die niet alleen afhangen van de wil en de keuze van het condominium, het ook wordt uitgesloten dat de last voor hetzelfde bijdraagt ​​tot de kosten van het uitvoeren van de dienst. Het is ook een kwestie van meestal bepalen of deze mogelijkheid van gebruik voor het individuele condominium al dan niet bestaat (Cass. 29 april 1992, n. 5179).
Men denkt, om volledig te begrijpen wat er is gezegd, naar die gevallen van het condominium dat alleen zo is omdat het een heeft auto garage gelegen in een structuur volledig onafhankelijk van die bedoeld om de huizen te huisvesten.
In deze gevallen, als de mede-eigenaar kan aantonen dat voor het gebruik van die parkeerplaats directe toegang tot de weg is zonder door de binnenplaats van het hoofdgebouw te hoeven gaan (denk aan de hypothesen, zeer recurrent, waarbij er een poort is die absoluut onafhankelijk is van de gemeenschappelijke binnenplaats), hij kan vragen en claimen de kosten te betalen die alleen betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen die op hem van invloed zijn (in dit geval de garage).

Eigenschappen van de gemeenschappelijke delen

De andere vraag die is behandeld door het Hof van Cassatie is dat betreffende eigenaar regeling binnen de c.d. gedeeltelijk condominium.
Volgens de rechters van het Supreme College binnen de cd. condominium bepaalde dingen uitgebreid - gekwalificeerd als gemeenschappelijke ex-art. 1117 c.c. - zijn voor objectief materiaal en functionele kenmerken die nodig zijn voor het bestaan ​​of voor het gebruik, of zijn bedoeld voor gebruik of onderhoud, niet voor het hele gebouw, maar slechts voor een deel of enkele wooneenheden ervan (Cass. 12 februari 2001 n. 1959).
Kortom, daarom terugkeren naar de voorbeelden de eerste persoon die op de A-schaal woont, is de enige eigenaar van de gemeenschappelijke dingen die hem aangaan (trappen, lift, enz.), aangezien de eigenaar van de garage alleen eigenaar zal zijn van de dingen die bij dat deel van het gebouw horen (bijv. automatische poort, muren perimeter, etc.).
Vanwege dit, alle vergaderingen met betrekking tot dingen die eigendom zijn van een aantal flatgebouwenen niet allen, alleen de direct betrokkenen moeten worden uitgenodigd en de oorzaken van die zaken, zelfs via de beheerder, moeten alleen betrekking hebben op de mede-eigenaars ervan.Video: Wat doet een VvE? En wat doet de Alliantie VvE Diensten?