Plafond casa: belastingstelsel op hypothecaire leningen voor jonge paren

Welk belastingregime is van toepassing op hypotheken die zijn aangegaan voor de aankoop van een woning via het Plafond-huis dat is opgericht door de ABI-conventie en Cassa Depositi e Prestiti?

Plafond casa: belastingstelsel op hypothecaire leningen voor jonge paren

Belastingregime voor leningen verstrekt door Cassa Depositi e Prestiti

sui hypothecaire leningen verleend door de banken voor de aankoop van het hoofdgebouw en voor de renovatiewerkzaamheden ten gunste van jonge koppels, grote gezinnen en die waarin een persoon gehandicapt is, niet het gevolg zijn van de registratiebelasting, zegelrechten en enige andere directe belasting.
Om de Inland Revenue te verduidelijken met de resolutie n. 61 / E / 2016 waarmee het een juiste interpretatie geeft van het belastingstelsel dat van toepassing is op door banken verstrekte leningen op basis van de tussen ABI, de Italiaanse Vereniging van Banken en Cassa Depositi e Prestiti overeengekomen overeenkomst.

Plafond Casa: de overeenkomst tussen ABI en Cassa Depositi e prestiti

Woningkredieten

Op 20 november 2013 is deABI en de Cassa depositi e prestiti hebben een overeenkomst getekend waarin de richtlijnen en regels voor het gebruik van de Plafond House overwogen voor de toekenning door de Cassa Depositi e Prestiti, aan de banken die deelnemen aan het initiatief, van hypotheken voor particulieren.
Dit is het zogenaamde Plafond Casa per i gesubsidieerde leningen, een voordelige tool voor gezinnen die willen investeren in een woning en hun huis willen oprichten.
Met name de Casa Plafond-hypotheek is een grondlening, die voorziet in de uitgifte van een hypotheekgarantie op eerste niveau op een woning ten gunste van de bank.
Voor dergelijke leningen profiteert de klant hiervan verlaging van het nominale jaarlijkse tarief (T.A.N.), vergeleken met de standaardvoorwaarden voor leningen met bankfinanciering van vergelijkbare aard, doel, looptijd en type tarief.
De bank is dan verplicht het krediet dat voortvloeit uit de toekenning van de lening over te maken aan Cassa Depositi e Prestiti; met het oog op deze verkoop wordt de aanvaarding door de aangewezen schuldenaar gevraagd, samen met de ondertekening van de lening. De debiteur zal de lening terugbetalen door periodieke betaling van termijnen inclusief hoofdsom en rente, volgens een vast of variabel percentage.

Hypothecaire leningen: bedrag, looptijd, kenmerken en vraag

Plafond thuis

De leningen die met de House Plafond zijn toegekend die dankzij de ABI- en CDP-overeenkomst zijn opgezet, moeten dat wel zijnaankoop van onroerend goed woongebouwen, met prioriteit voor de hoofdwoningen maar ook ter ondersteuning van interventies vernieuwing en groei vanenergie-efficiëntie Property.
Een voordeel van het initiatief moet een prioriteit zijn:
• jonge paren
• grote gezinnen
• gezinnen waarvan het deel uitmaakt van een gehandicapte volgens de Wet 104/1992 - fysieke, psychische of sensoriële handicap die leidt tot sociaal nadeel of marginalisatie.
Afhankelijk van het type interventie waarvoor financiering wordt gevraagd, zijn er drie verschillende kredietvoorwaarden, gelijk aan 10,20 en 30 jaar. Om zich bij het initiatief aan te sluiten, moeten de banken de leningsovereenkomst met de Cassa Depositi e Prestiti ondertekenen. Vanaf 5 maart 2014 is het mogelijk om gesubsidieerde leningen aangevraagd en verkregen te verkrijgen bij het Plafond Casa della Cassa.
maar aan wie het noodzakelijk is om gefaciliteerde hypotheken aan te vragen met het Plafond House?
Om de aanvraag in te dienen is het niet nodig om een ​​instelling te bemiddelen, maar u kunt rechtstreeks contact opnemen met de bank die aan het initiatief deelneemt.
Hier zijn enkele van de banken momenteel aanhang in het huis van Plafond:
Populaire landbouwbank van Ragusa; Banca Carige; Banca Monte dei Paschi di Siena; Banca popolare dell'Emilia Romagna; Banca Popolare di Sondrio; Banca popolare di Vicenza; Banca Sella; Kredietnemer P. Azzoaglio; Populaire kredietbank; Populaire school; Interregionale Binter-bank; Bnl-Bnp Paribas; Cariparma - landbouwkrediet; Ravenna Savings Bank; Valtellina-tegoed; Extrabanca; Intesa Sanpaolo; Iccrea Banca; Ubibanca; Unicredit.
Wat in plaats daarvan het zijn voorwaarden die aan banken worden opgelegd?
Elke kredietinstelling heeft een discrete vrijheid om het aanbod aan te bieden en kan in totaal maximaal 150 miljoen euro gebruiken.
Zeker, de voordelen van deze gesubsidieerde hypotheken zijn gekoppeld aan rentetarieven of al verspreiding toegepast, maar elke bank behoudt zich het recht voor om de contractuele voorwaarden te bespreken op basis van het profiel van elke klant.
Om deze reden, is het advies voor degenen die een hypotheek willen ontsteken door gebruik te maken van dit initiatief contact opnemen met de aangesloten bank e controleer de voorwaarden verzoeken.
Financiering, althans in theorie, zal ook 100% van de uitgaven dekken. Het bedrag van de hypotheekaflossingen zal uiteraard van geval tot geval verschillen op basis van de verschillende contractuele voorwaarden met betrekking tot Taeg en de looptijd.
In ieder geval hebben hypotheken een hoeveelheid limiet 250 duizend euro voor de aankoop van een hoofdhuis zonder herstructurering en 350 duizend euro voor de aankoop van een huis met energiereductie. Voor herstructureringsoperaties is het maximumbedrag daarentegen 100 duizend euro.

Toepasselijk belastingstelsel: resolutie n. 61 / E / 2016 van de Revenue Agency

Hypotheekbelastingen

Financiering voor het verstrekken van Hypotheken met hypotheken op woongebouwen, hoofdzakelijk bestemd voor de aankoop van het hoofdgebouw en voor herstructurering, met voorrang voor jonge koppels, voor huishoudens waarvan ten minste één gehandicapte deel uitmaakt en voor grote gezinnen, is het gunstige belastingstelsel van toepassing dell 'vrijstelling van registratiebelasting, zegelrecht en enige andere indirecte belasting, zoals vereist in paragraaf 7-bis van artikel 5, paragraaf 24, van Wetsdecreet 269/2003.
De wet bepaalt met name dat het belastingstelsel dat is ingesteld bij punt 24 van hetzelfde artikel, dat wil zeggen vrijstelling van zegelrechten, zegelrecht, van toepassing is op door Cdp aan banken verstrekte leningen, uitsluitend bestemd voor de bovengenoemde doeleinden. hypothecaire en kadastrale belastingen en andere indirecte belastingen. Vanwege deze wetgeving heeft de regionale directie van de Toscane het vereiste een interpretatie van het belastingstelsel om te verduidelijken of de vrijstelling alleen betrekking heeft op de relatie tussen CDP en de Bank, maar ook op die tussen de bank en de begunstigde. Beantwoorden is de belastingopbrengst met de resolutie n. 61 / E / 2016.
In het oefendocument deRevenue Agency analyseert de wetgeving en benadrukt hoe de leningsovereenkomst die de bank met de begunstigde is aangegaan, na de verstrekking van financiering door Cassa Depositi e Prestiti aan de bank, een uitvoerende handeling is met betrekking tot de leningsovereenkomst die is vastgelegd tussen Cassa Depositi e Prestiti en de bank.
Het verstrekken van financiering door het Fonds is in feite een noodzakelijke en onontbeerlijke voorwaarde voor de latere betaling van de bedragen aan de begunstigde.
Bij de betrokken financieringsoperaties vervult de bank een instrumentele functie om ervoor te zorgen dat de door Cassa Depositi beschikbaar gestelde financiering om de toegang tot krediet te vergemakkelijken door de partijen die door de wet zijn geïdentificeerd, daadwerkelijk voor dat doel bestemd is.
Vanwege deze correlatie tussen de leningovereenkomst die tussen CDP en de bank is vastgelegd en de leningovereenkomst die tussen de bank en de eindbegunstigde is bedongen, moet worden aangenomen dat de belastingvrijstellingsverplichting moet worden toegepast in verhouding tot de totale kredietratio en, daarom, beide met betrekking tot de financiering die bestaat tussen Cassa-deposito's en leningen en banken, op basis van het contract tussen de bank en de eindbegunstigde, op basis van hetzelfde verdrag.
Hieruit volgt dat de vrijstellingsregeling van belastingen van register-, zegelrecht-, hypotheek- en kadastrale belastingen en enige andere indirecte belasting, geldt zowel voor de financieringsrelatie tussen Cassa Depositi e Prestiti e Prestiti, als voor de daaruit voortvloeiende leningsovereenkomsten tussen banken en eindbegunstigden op basis van van de Conventie.Video: