Verandering van woonplaats: methoden en timing

Welke procedure moet worden gevolgd om de verandering van woonplaats door te voeren: welke modules en noodzakelijke documentatie. Laten we de tijden en methoden bekijken die moeten worden gerespecteerd

Verandering van woonplaats: methoden en timing

Wat is de woning

de residentie het is de plaats waar de persoon zijn eigen heeft gevestigd gewone verblijfplaats, of de plaats waar hij op een bepaalde manier leeft stabiel en duurzaam. Het wordt gekozen op basis van persoonlijke behoeften, werk en gezin en om dezelfde redenen kan het worden onderworpen verandering.
De woning moet zijn verplicht verklaard op het kantoor vanRegistry de gemeenschappelijk waar het gevestigd is.
Het is een feitelijke situatie die gekoppeld is aan een aantal effecten: bijvoorbeeld de kwestie van registercertificaten en toegang tot demografische diensten. Het instellen van de woning bepaalt de plaats waar de huwelijkspublicaties moeten worden getoond, het gerecht dat bevoegd is voor de gerechtelijke aangelegenheden of de plaats van kennisgeving van de documenten.

1/11

volgendeVideo: Depression therapy | Six domestic therapies effective for depression