Kenmerken van de technische directeur van de site

De figuur van de technisch directeur van de scheepswerf is van belang bij het beheer van een bouwplaats en bij het bereiken van de doelstellingen die in het project worden beoogd.

Kenmerken van de technische directeur van de site

Figura del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capocantiere

Om te begrijpen, volgens algemene aspecten, de figuur van de Technisch directeur van de site, raadpleeg gewoon wat is beschreven in artikel 6 (Discipline en goede volgorde van de bouwplaatsen), paragraaf twee, van Decreet nr. 145 van 2000 uitgegeven door het Ministerie van Openbare Werken.
In deze norm is het duidelijk wat de functie van dit onderwerp is, namelijk zorgen voor de organisatie, het technisch beheer en het beheer van de bouwplaats.

De technisch directeur van de site in privé-werken

Tot een paar decennia geleden was er een verschil substantieel, in termen van consistentie en organisatie, tussen een publieke en private bouwplaats.

cantiere edile

In feite, in het laatste geval, bestonden ze meestal twee figuren, de bouwer en de voorman, de eerste als werkgever en de tweede als een meer ervaren werknemer die medeverantwoordelijk was voor de organisatie van het productieproces.
Deze minimale compositie, eigenlijk nog steeds aanwezig voor bescheiden werken, was later geherdefinieerd met de invoeging van andere gekwalificeerde vakken zoals de technisch directeur van de bouwplaats of DTC.

Betrokkenheid van de DTC in de dynamiek van de bouwplaats

Varie figure tecniche che operano in un cantiere edile

de DTC, net als andere operators, speelt een belangrijke rol bij de bouw van de site.
Natuurlijk gaat de laatste niet verward met de figuur van de directeur van de werken, waarvan de functie is om te controleren of de werken worden uitgevoerd volgens de bepalingen van het uitvoerende project en de aanbestedingsstukken.
de eerstein feite benoemd door de uitvoerende onderneming, het maakt deel uit van een organigram van de bouwplaats en handelt daarom in het belang van de werkgever door een controleactiviteit die ontstaat volgens de specificaties van het contract en in overeenstemming met de voorschriften over de veiligheid van werknemers.

Hoe werkt de DTC op de site?

Operaio edile e cantiere

Het is duidelijk dat de informatie die in deze ruimte wordt getoond een eenvoudige beschrijving van de verschillende is functies van de DTC, omdat ze vooral gericht zijn op degenen die niet uit de sector komen.
Het doel is eigenlijk om aanwijzingen te geven algemene orde en niet om het onderwerp in zijn complexiteit te behandelen.
elk inzichten, van technische en regelgevende aard, volg andere aanwijzingen uit de analyse en studies over de kwesties die dit onderwerp beheersen, die elk kunnen volgen op basis van individuele behoeften.
Onder de wachten die de technische directeur van scheepswerf onderscheiden, is er autoriteit en directe ervaring in het veld.
Met deze eigenschappen kun je ze uitvoeren taken onafhankelijk en met een besluitvormend vermogen, vrij van nauwe beperkingen, in staat om op beslissende en onmiddellijke wijze de kritieke problemen op te lossen die zich tijdens de werkfase voordoen en die de normale activiteit kunnen beĂŻnvloeden.
Om deze functies te vervullen, moet het zo zijn duidelijk de organisatie en de staat van de site, weten in detail het uitvoerend project en de aard van het werk dat moet worden uitgevoerd.
Op deze termenDe DBC heeft zelfs de mogelijkheid om de door de fabrikant ter beschikking gestelde werknemers en onderaannemers te coördineren en eventuele variaties in de productiecyclus te bepalen als een functie van overweldigende behoeften of obstakels.

struttura del cantiere

Het basisdoel is om vast te houden aan de recepten van het werkprogramma, onlosmakelijk verbonden met het bedrijf en contractuele behoeften van het uitvoerende bedrijf.
Het is duidelijk dat dit, naast menselijk potentieel, ook zal moeten beheren ook de fasen van aanschaf van bouwmateriaal, machines, installaties en andere elementen zoals: armaturen, tegels, enz., en verifiëren van hun technische kenmerken.
Onder de verschillende operationele activiteiten van de bouwplaats, te vermelden, daarnaast ook de programmering op het gebruik van machines en apparatuur, dwz gereedschappen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkfasen.

Programmazione dei lavori

Deze analyse volgt ook de verificatie van de kwaliteit van de uitgevoerde werken, om ervoor te zorgen dat de aanwijzingen van het uitvoerende project worden nageleefd.
Een ander aspect dat meestal vereist is, is het houden van de accounting van de werken, essentieel om de uitgaven van de arbeiders, onderaannemers, huur van uitrusting en machines, aankoop van goederen en bouwmaterialen, enz. onder controle te houden, dat wil zeggen van uitgavenhoofdstukken die de winstgevendheid van de werken bepalen.
Het andere belangrijke kenmerk is het beheer van alle voorwaarden van veiligheid.

contabilita dei lavori

De DTC moet dat eigenlijk wel adopteren de beschermingsmaatregelen voorzien in het veiligheidsplan, toezicht houden op werknemers en onderaannemers, zorgen voor de relaties met exploitanten en externe bedrijven voor de toepassing van veiligheidsvoorschriften, de scheepswerf uitrusten met alle noodzakelijke voorzieningen om ongevallen te voorkomen, enz., dat is alles wat wordt voorzien in termen van veiligheid.
Deze lijst zou kunnen doen configureren deze activiteit als secundair maar feitelijk, het correcte beheer van de activiteit op de bouwplaats voorziet, althans gedeeltelijk, ook in een veiligheidsanalyse.

sicurezza sui luoghi di lavoro

In de praktijk laat het beheer van de verschillende sitevoorwaarden een ervaren persoon toe om door te gaan met de verificatie van elke situatie, zowel vanuit operationeel oogpunt als met het effect dat het daadwerkelijk produceert.
Dit aspect houdt ook verband met de toepassing van de aanwijzingen in de regels van het beveiligingsplan en vastgesteld door de beveiligingscoördinator.

figura tecnica e committente in cantiere

Er zijn echter anderen wachten dat moet worden geëvalueerd, in functie van de werkelijke operationele behoeften, waaraan het individu moet voldoen op basis van zijn eigen ervaringen en vaardigheden, en in synergie met de andere partijen die bij het bouwproces zijn betrokken.
Alleen hierdoor samenwerking het is mogelijk om door te gaan met een regelmatige uitvoering van de werken en het bereiken van de voorwaarden die in het project zijn voorzien.Video: Dank je wel lieve Tamarah! - Vlog #121 // OPTIMAVITA