Burgerlijke verantwoordelijkheid van het bouwen van ruïne

De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ondergang, tenzij het voortkomt uit een gebrek aan onderhoud of een constructiefout.

Burgerlijke verantwoordelijkheid van het bouwen van ruïne

Eigenaar en ruïneer dell'edicio

instorten

Het vallen van potten van balkons, vuren, waterinfiltraties, vallende bomen, val van kroonlijsten, gaslekken, instortingen... de casuïstiek zit vol voorbeelden van schade veroorzaakt door gebouwen.
En helaas lijkt het niet de bedoeling om op korte termijn te verminderen, gezien de ouderdom en het verlaten van veel Italiaanse gebouwen.
De Italiaanse bevolking, oud en verarmd, vermijdt vaak om een ÔÇőÔÇőhand aan de portefeuille te leggen om de kosten te dekken... de beheerders van het condominium weten het heel goed (ze zien de vergaderingen vaak overlopen of moeten achter de flatgebouwen aanlopen die sterven). Voorbij het esthetische aspect, de verantwoordelijkheden, criminele en civiele, voor schade die kan worden veroorzaakt door gebouwen, zijn zwaar.
Let wel, de schade is natuurlijk niet helemaal te vermijden met de eenvoudige zorg: ze zijn zeker niet allemaal voorspelbaar en op zijn minst vanuit een civiel oogpunt, volgens de letter van de referentiestandaard, deart. 2053 c.c. kan worden beantwoord, zelfs als u niet schuldig bent, alleen aansprakelijkheid kunt voorkomen als u kunt aantonen dat de schade is veroorzaakt door externe factoren als gevolg van een gebrek aan onderhoud of constructiefouten (de aansprakelijkheid als gevolg van constructiefout wordt geregeld door de kunst. 1669 c.c.).

De verantwoordelijkheid voor de ondergang van het bouwen valt binnen die gevallen van veronderstelde verantwoordelijkheid, omdat het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar om te bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is en niet van de aanklager, zoals normaal in de zin vanart. 2697 c.c.; de jurisprudentie heeft de verantwoordelijkheid vaak ook uitgesloten in andere hypotheses, naast die van het gebrek aan onderhoud of een gebrek aan constructie; hypothese waarin de verantwoordelijkheid aan de eigenaar zou moeten worden toegeschreven, zou hebben gemaakt om een ÔÇőÔÇőverantwoordelijkheid te vormen, niet langer verondersteld, maar objectief, opnieuw verbonden met het enige optreden van de schade.
Bijvoorbeeld met de zin n. 6938 van 1988 het Hof van Cassatie verbood de verantwoordelijkheid van een vrouw die niet op de hoogte was van het werk dat haar man in een in bezit zijnde grot uitvoerde, in het besef dat de verantwoordelijkheid kan worden uitgesloten, ook al wordt de toevallige zaak of overmacht vastgesteld, het feit van de derde, of van dezelfde beschadigde (maar zie ook Cass. n. 3460/1972).
Een ander oordeel, hoewel de verantwoordelijkheid erkend werd van de eigenaar die niet het gebrek aan onderhoud en het bouwdefect had bewezen, beschouwde deze verantwoordelijkheid niettemin met die van de benadeelde derde, volgensart. 1227 c.c. (voor betwisting in de schuldige handeling), met als gevolg vermindering van de vergoeding, volgens de ernst van de schuld en de omvang van de gevolgen die daaruit voortvloeien (Cass. n. 1002/2010).
Dus het werd toegelaten vrijlatingstest van de toevallige gebeurtenis, van het feit van de derde en van de gewonden en van de overmacht, hoewel de norm ze niet vermeldt (zie ook Cass. n. 2481/2009); rekening te houden met de weerslag van de externe oorzaak als zodanig, autonoom en voldoende om schade te veroorzaken, met uitsluiting van al het imputazon voor de eigenaar (Cass. n. 5127/2004).
Voorbij de meest extreme hypothesen, echter, de regel waarnaar wordt verwezenart. 2053 het moet dienen om eigenaren aan te moedigen om gebouwen in een staat te houden die geschikt is om schade aan eigendommen en mensen te voorkomen. Net zoals de voorspelling van de geblesseerde wedstrijd iedereen zou moeten leiden tot zorgvuldig en voorzichtig gedrag...

Lease en ruïne van het gebouw

crollobis

De vraag wordt ingewikkeld als er, naast de eigenaar, een dirigent is, dat wil zeggen een persoon die een directe bewaarrelatie heeft met de eigenaar. Voor wie is dit verantwoordelijk? De gevallen zijn ontelbaar: wat ontleend is aan de vele jurisprudentie is dat in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid wordt toegewezen aan diegenen die de effectieve voogdij over het ding hebben, zeker met het uitstellen van de toerekening aan de eigenaar voor schade die voortvloeit uit de structuur, waarop zeker de geleider kan niet ingrijpen (bijv. v. Cass. n. 243737/2007 of Cass. n. 13881/2010).
Een toerekening van objectieve verantwoordelijkheid is niet uitgesloten (bijvoorbeeld voor Cass. n. 23682/2008), evenals de hypotheses van verhaal in de interne verhoudingen tussen de huurder en de verhuurder (Cass. n. 23682/2008, Cass. n. 4737/2001 etc).

Condo en ruïne van het gebouw

Tot slot, wij van mening dat in het geval van condominium, het condominium reageert op de ondergang van de gemeenschappelijke ruimtes. In dit geval worden de grootste problemen vaak gegeven door de definitie van een gemeenschappelijk deel, dat niet altijd als vanzelfsprekend wordt beschouwd; van het feit dat vaak flatgebouwen vergaderingen verlaten, goedkeuring van de werken verhinderen, of ondanks dat ze de werken hebben goedgekeurd, ze dan niet betalen, of, ten slotte, het feit dat de beheerder vaak niet de beslissingen neemt die aan hem zijn gedelegeerd door vergadering, bij verordening of bij wet.
Wat dit laatste betreft, herinneren we ons dat de nieuwe (dwz post-hervorming) kunst. 1130, co. 1, n. 4, legt hem nu aan uitvoeren van de conservatieve daden met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De letterlijke teneur van de norm is heel anders dan de vorige, waarvoor de beheerder moest uitvoeren van de conservatieve handelingen van de rechten die inherent zijn aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Nu, als het verschil tussen de oude en nieuwe tekst niet duidelijk is voor een afleidende lezing, maakt het lezen van de tekst in het licht van het onderwerp dat wordt onderzocht duidelijk: de beheerder moet nu alle conservatieve handelingen uitvoeren van zowel de rechten als de goederen zelf.
Kortom, het is handig voor iedereen om actie te ondernemen omdat het gebouw zo weinig mogelijk schade aanricht.Video: James Kunstler: How bad architecture wrecked cities