De trap schoonmaken, is het verplicht om de aannemer te betalen?

Het schoonmaken van de condominiumtrap kan alleen worden uitgevoerd als alle condominiums akkoord gaan en de assemblage niemand kan verplichten.

De trap schoonmaken, is het verplicht om de aannemer te betalen?

Pulizia

Vandaag hebben we te maken met de kwestie van deelname in de uitgaven die nodig zijn om het bedrijf te betalen dat is belast met de trap schoonmaakservice.
Hij komt naar ons toe gevraagd:
Is het mogelijk om het schoonmaken door te doen als in een flat (afhankelijk van je beurt), zelfs als alle anderen tegen zijn?
Moet iedereen het ermee eens zijn?
Kan dit ook op de tuin worden toegepast?de antwoord op bovenstaande vragen is het volgende: als de vergadering overlegt over de toewijzing van de dienst aan een extern bedrijf, voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen, moeten alle appartementen aan die kosten deelnemen.
Als, aan de andere kant, u beslist voor de doe het zelf, dat wil zeggen voor de schoonmaakploeg door het enige condominium, iedereen moet instemmen.

Schoonmaken in condominium DIY: allemaal mee eens of niets doen

Eens zien waarom? Wat betreft deverplichte resoluties van de vergadering, de jurisprudentie is altijd gebaseerd geweest op de bepalingen van de eerste paragraaf van de kunst. 1137 c.c. stelt dat het beheer van dingen, diensten en voorzieningen die gebruikelijk zijn in gebouwen, onderworpen aan het condominiumsregime, wordt toevertrouwd aan de vergadering van de eigenaars van de plannen of delen van het plan en de beheerder, benoemd door dezelfde vergadering.
Tijdens de vergadering wijst de wet er in wezen een toe algemene competentie, waarvan de precieze reikwijdte wordt gedefinieerd met betrekking tot het feit dat de managementsector, met de discretionaire keuzes van verdienste die impliciet zijn, wordt geregeld volgens de collegiale methode en het meerderheidsbeginsel.
In deze context leggen we de beperkte relevantie van de positie van individuele flatgebouwen, waarvan individuele bevoegdheden op het gebied van administratie ze zijn beperkt tot deelname en stemmen op de vergadering (en om beroep in te stellen tegen de resoluties).
van Artikelen. 1130 paragraaf ult., 1135 n. 3 en 1137 lid 2 en 3 van het Italiaanse burgerlijk wetboek civ., respectievelijk, de verplichting van de condominium beheerder om het jaarverslag voor te bereiden en voor te leggen voor de goedkeuring van de vergadering is geregeld; de bekwaamheid van de algemene vergadering betreffende de verificatie en goedkeuring van de verklaring betreffende de eindsaldo; de bevoegdheden van de individuele condominiums met betrekking tot de beheersing van de acties van de bestuurder, die zijn uitgeput met deelname en stemming in de vergadering en mogelijk met de aantrekkingskracht van de resoluties.
De beheerder van een gebouw onder het condominiumregime is verplicht om de managementaccount aan het einde van elk jaar (Artikel 1130 lid van het Burgerlijk Wetboek): de condominium vergadering is gerechtigd om te controleren en goed te keuren het jaarverslag van de directeur (artikel 1135 nr. 3 van het Burgerlijk Wetboek); de afwezige of afwijkende condominiums kunnen de resolutie betwisten, die de verklaring goedkeurt, en binnen 30 dagen een beroep doen op de rechterlijke autoriteit (artikel 1137 lid 2 en 3 van het burgerlijk wetboek).
Op de algemene vergadering die is gewijd aan de goedkeuring van het verslag, leiden de opmerkingen en opmerkingen van de individuele deelnemers onvermijdelijk tot de stemming, die het eindsaldo goedkeurt of verwerpt.
Als het rapport is goedgekeurd, de beheerder (of zelfs meer dan de componenten van de raad van condominium) het individuele condominium kan geen klachten meer behandelen, zoals de twee huidige acteurs hier blijven doen: het enige condominium kan de resolutie alleen om redenen uitdagen van verdienste, maar alleen in de gevallen en volgens de methoden vastgesteld door art. 1137 lid 2 en 3 van het Italiaanse burgerlijk wetboek civ.
In essentie, zodra de beheerder het jaarverslag heeft ingediend aan de vergadering van de deelnemers en dit heeft het goedgekeurd, in de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheden met betrekking tot het beheer van de gemeenschappelijke delen, kan het afwijkende condominium de resolutie alleen om redenen van louter legitimiteit aanvechten (zie Civil Cassation, sectie II, 20) April 1994, nr. 3747) (Trib. Salerno 30 januari 2010).

Pulizia scale

In deze context is het legitiem om te vragen:
als de vergadering de flatgebouwen kan verplichten om te betalen, waarom kun je ze niet dwingen iets te doen?Simpel: in het eerste geval staat de wet een collegiaal orgaan toe om bepaalde beslissingen op te leggen onderwerpen van zijn competentie. Simpel gezegd, je kunt iemand opleggen deelnemen aan de uitgaven die een direct gevolg zijn van de beheerskracht van de gemeenschappelijke delen.
In het geval van doe-het-zelfreiniging, aan de andere kant, de assemblage is niet beperkt tot het besturen van het beheer van de gemeenschappelijke delen maar het vereist een condominium om zich te committeren om iets rechtstreeks te doen.
Dit is niet mogelijk, zonder de toestemming van iedereen, zoals het zou zijn invloed hebben op de individuele rechten van het individu die niet onder de bevoegdheden van het condominium vallen.Video: Toolboxfilm Veilig Werken aan de Weg