Condominium portiek

In een flatgebouw, tenzij anders bepaald in de titels, moet het portiek als een gemeenschappelijk deel worden beschouwd en kan het daarom door alle flatgebouwen worden gebruikt.

Condominium portiek

Gemeenschappelijke delen van een gebouw

de condominium, zeggen geleerden en oordelen, is er één bepaalde vorm van communie (gedwongen) waarin delen van individuele eigendom (vastgoedeenheden) en gemeenschappelijke delen naast elkaar bestaan, dat wil zeggen gedeelten van plannen, goederen en diensten waarvan de eigenaars van de eerste eigenaar zijn.

portiek

de jurisprudentie hij legde ons uit dat er geen speciale formulieren nodig zijn voor de bouw van het condominium, zoals verenigingen, bedrijven, enz.
de condominium team, zegt het Hooggerechtshof, ipso iure et facto doet zich voor en zonder de behoefte aan speciale uitdrukkingen van wil of andere uitdrukkingen, vervreemdt de oorspronkelijke constructeur van een gebouw gedeeld door plannen of delen van het plan, aan derden de eerste onroerende goedereneenheid die vatbaar is voor autonoom en afzonderlijk gebruik, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de exclusieve eigenaar van de gebouwen en van de gemeenschappelijke voorzieningen en dingen van het gebouw verloren gaat (Ook Cass. 4 oktober 2004, n. 19829).
In deze context ze spelen een fundamentele rol Artikel. 1117 c.c. en, zelfs nog voordat dit gebeurde, de koopakte en (eventuele) contractuele huurovereenkomsten die daaraan zijn gehecht.
Handelingen en regelgevingin feite kunnen ze een opsomming geven van de delen van het gebouw die in een condominium moeten worden beschouwd; in hun stilzwijgen moeten we kijken naar de lijst in de kunst. 1117 c.c.
Let op: zoals meerdere malen is opgemerkt, is de lijst waarnaar in de bovengenoemde regel wordt verwezen louter illustratief (zie ten slotte Cass. 4 juni 2014 n. 12572). De lijst is, naast vereenvoudiging, niet dwingend; kortom, een deel van het gebouw, zelfs als dit in de kunst is aangegeven. 1117 c.c. het kan niet worden beschouwd als een condominium en omgekeerd. Fundamenteel in deze zin is de functie die het gedeelte van het gebouw vervult: als het dient (dat is functioneel) om te genieten van individuele wooneenheden, zal er geen twijfel bestaan ​​over de reconstructie ervan in de bedding van activa die onderhevig zijn aan de discipline van flatgebouwen in gebouwen.
In wezen Artikel. 1117 c.c. vertegenwoordigt een referentiepunt om de beoordelingen van condominium en niet condominium uit te breiden tot een hele reeks delen van het gebouw niet vermeld.

Veranda van het gebouw

Condominium veranda

Het Burgerlijk Wetboek omvat tussen de delen van het gebouw dat moet worden beschouwd als gemeenschappelijk eigendom (tenzij anders aangegeven in de titel) het portiek.
Het kan zijn definitief hoe een soort geperforeerde tunnel die meer naar buiten toe opengaat, over het algemeen op de begane grond van een gebouw waar voornamelijk de decoratieve en schuilfunctie van het interne deel van het gebouw zijn ingesloten.
De arcades kunnen zijn gesloten met leuningen, die gewoonlijk de doorvoer regelen door deze in bepaalde tijdsleuven of in bepaalde gevallen te beperken tot het publiek open, dat is vrij goed begaanbaar zonder onderbreking; heel vaak komt dit kenmerk voort uit de machtigingswet van de bouw van het gebouw of uit een keuze van de fabrikant die na verloop van tijd een echt openbare dienstbaarheid gaat vormen, ook wel dicatio ad patriam genoemd.

Gebruik en uitgaven voor de condominium veranda

de portiekNet als elk ander gemeenschappelijk deel van het gebouw, kan het worden gebruikt door appartementen binnen de gestelde limietenart. 1102 c.c. gedicteerd over het gebruik van de gemeenschappelijke zaak, onderworpen aan grotere beperkingen en machtigingen vereist voor het geval van portico's onderworpen aan erfdienstbaarheid van openbaar vervoer.
Het moet als legitiem worden beschouwd, tenzij anders bepaald in de voorschriften van het condominium, het aanbrengen van tafels van de tralies in de condominium veranda, op voorwaarde dat dit niet schadelijk is voor het gelijke gebruiksrecht van de andere condominiums (cf. Cass. 23 januari 2012 n. 869); dit betekent dat in appartementen met veranda's die van belang zijn, het altijd goed is om het gebruik ervan te regelen om het rustige genot van dat deel van het gebouw te garanderen.
Discipline betekent niet dat de wet wordt gecomprimeerd (lees absoluut verbod op plaatsing van tabellen): in dit geval zou in feite de toestemming van alle flatgebouwen nodig zijn.
Wat betreft kosten in het eerste geval moeten de onderhoudskosten door alle appartementen worden gedragen op basis van de duizendsten van eigendom (tenzij anders overeengekomen op grond van artikel 1123, eerste lid, c.c.)
In de hypothese van portiek onder voorbehoud van erfdienstbaarheid van openbare doorgangaan de andere kant, verlichting en onderhoudskosten voor de vloer, volgens art. 40, tweede lid, van de wet n. 1150/42, moet worden gedragen door de gemeente waar het gebouw zich bevindt.
Niettemin, het Supreme Court of Cassation herinnert ons eraan, niets verbiedt dat het gebouw autonoom de reconstructie van deze verdieping kan bepalen met eigenschappen die beter zijn dan de bestaande en waarvoor de gemeente verplicht is tot eenvoudig onderhoud (Cass. 19 november 2009 n. 24466).Video: Griffeweg 72, 9723 DR Groningen