Compromisverplichtingen van de koper in aanwezigheid van misbruik

Het compromis: verplichtingen van de promissary buyer in aanwezigheid van een misbruik van bescheiden entiteit, is gebonden aan de belofte van aankoop te eren?

Compromisverplichtingen van de koper in aanwezigheid van misbruik

Compromisverplichtingen van de inkoopbevestiging


In het geval van aanwezigheid van bescheiden misbruik van gebouwen

Compromesso obblighi del Promissario acquirente

De recente zin Cass. sekte. II Burgerlijk van 27 maart 2013, n. 7759 maakt een einde aan de ontelbare oorzaken voor het bouwen van onregelmatigheden die door promissory kopers met het oog op het vorderen van schadevergoeding voor het niet-kopen naast de terugkeer van het dubbele van de aanbetaling.

In de praktijk is de koper verplicht om eer de belofte van aankoop zelfs als het later blijkt uit de bepaling van de voorlopige verkoop, dat het gebouw kleine bouwonregelmatigheden heeft die gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt met een sanctie minimaal geld e door geen limieten in te stellen zijn verhandelbaarheid.

Wet nr. 47 van 28/02/1985 kopen en verkopen

Het hof, hoewel het volgens de Wet n. 47 van 28/02/1985 en latere wijzigingen en toevoegingen, heeft de koper het recht om een ​​woning te laten leveren die voldoet aan de gemeentelijke planningstool, heeft de verdiensten van het type van zogenaamd misbruik bereikt lager.
Het niet nakoming van de staat van de plaatsen met betrekking tot het kadastraal plan zoals een gedeeltelijke of totaal verschillende verdeling van de binnenruimten, (bijvoorbeeld: een verplaatst schot, het openen of sluiten van een binnendeur, het slopen van een muur, enz.) of slechts een materiële onregelmatigheid van grafische weergave, het is geen overtreding zodanig of waardig om de daad in gevaar te brengen handel.

Het is ook opgeslagen

Compravendita Legge n°47 del 28/02/1985

goede trouw van de verkoper die, onbewust van de problemen die op zijn eigendom bestonden, voor het gerecht werd gezien door personen met een duidelijke speculatieve bedoeling.

Integendeel, de zin in kwestie verplicht de koper om ze allemaal op hun plaats te zetten onderzoeken alvorens aan een of ander juridisch initiatief te beginnen.Video: