Minimaal condominium en dringende uitgaven

In de minimale condominium, evenals in een normale structuur, kunnen dringende uitgaven alleen worden vergoed in overeenstemming met art. 1134 cc

Minimaal condominium en dringende uitgaven

Condominio

In deze blog, om een ​​account van te gevenhermeneutische activiteit van de Cassatie, we hebben al meerdere keren gepraat over het minimale condominium en de dringende uitgaven. de minimale condominium, hebben we gezegd en herhalen, is die specifieke vorm van gedwongen communie waarin er slechts twee vastgoedeenheden zijn die eigendom zijn van ten minste twee afzonderlijke pro-eigenaars. Jurisprudentie, en het volgen van de doctrine, heeft herhaaldelijk gezegd dat voor de geboorte van het condominium het voldoende is de verkoop van een enkele onroerend goed eenheid door de oorspronkelijke eigenaar, ergo: het minimale condominium is een condominium in alle opzichten ( cfr. Cass. SS.UU. n. 2046/06). Over het praten vergoeding van onkosten uitgevoerd door het enige condominium, of 1134 c.c., er is gezegd dat ze dat wel moeten zijn urgent, dat wil zeggen, een noodzakelijke en onpraktische interventie betreffen. Het is aan de vergadering en ook aan de beheerder, tenzij herroeping van de voorziening van de laatste door de assisen, beslissen over de terugbetaling. Wat gebeurt er in het geval van dringende uitgaven in een minimale condominium? Denk de zaak is allesbehalve zeldzaam, voor die kleine residentiële contexten waar de redenen niet tellen, is een van de eigenaren totaal niet op de hoogte van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Het andere condominium, de bereidheid om zo te zeggen, kan onafhankelijk optreden en vervolgens om vergoeding vragen die verder gaat dan de urgentie. Het antwoord is droog en precies: nee! Om het te zeggen de United Sections met de bovengenoemde zin en dezelfde Cassatie met een uitspraak ingediend in de kanselarij slechts vier dagen geleden. Alles draait om de volgende vraag: minimale condominium is van toepassingart. 1110 c.c. (gedicteerd voor communie) of deart. 1134 c.c. (gedicteerd voor het condominium)?

Condominio2

Volgens Cass. SU 2046/06, de verschillende discipline gedicteerd door de artikelen 1110 en 1134 kabeljauw. civ. vergoeding van door de deelnemer gemaakte kosten voor de instandhouding van de gemeenschappelijke zaak, respectievelijk in de communie en in de flatgebouwen, waardoor het relatieve recht in één geval wordt beperkt tot loutere nalatigheid van de andere deelnemers en, in het andere geval, tot de verschillende en meer stringente vooronderstelling van de urgentie, vindt basis in de overweging dat, in de communie, de gemeenschappelijke goederen het laatste nut vormen van het recht van de deelnemers, die, als zij de ontbinding niet willen vragen, kunnen besluiten om te zorgen voor hun instandhouding, terwijl in het condominium de bovengenoemde activa een nuttig instrument vormen voor het genot van individuele activa, zodat de wet strenger de mogelijkheid reguleert dat het individu zich kan bemoeien met hun administratie. Hieruit volgt dat, de oprichting van het condominium op basis van de relatie van aanvullende eigendom en individuele eigenschappen, omdat deze situatie ook wordt gevonden in het geval van een minimum condominium, dat wil zeggen, een condominium bestaande uit slechts twee deelnemers, de uitgaven onafhankelijk ondersteund door een ze kunnen alleen worden vergoed als ze voldoen aan de eisen van urgentie, op grond van art. 1134 kabeljauw. civ... (Dus ook Cass. 21015/11) (Cass. 21 september 2012, n. 16128).
adv. Alessandro GallucciVideo: Suspense: An Honest Man / Beware the Quiet Man / Crisis