Minimale condominium- en onderhoudskosten

In termen van onderhoudskosten binnen het minimale condominium, bevestigde de condominiumhervorming wat reeds werd gedaan: de condominiumregels zijn van toepassing.

Minimale condominium- en onderhoudskosten

Minimaal condominium

Condominium kosten

Het komt vaak voor (de onze condominium forum is een belangrijke bevestiging) die mensen zichzelf vaak afvragen: in het geval van kleine flatgebouwen of zelfs minimale flatgebouwen (dwz die met slechts twee mede-eigenaars) die de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen betalen?
Voor een lange tijd, ook met het oog op een sterke jurisprudentiële oriëntatie die in die zin is geplaatst, is gezegd dat in de minimale condominiums de normen niet van toepassing waren op de artikelen. 1117 en volgende cs. maar die over gemeenschap in het algemeen.
Daarom werd geconcludeerd, zij het niet unaniem, dat onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen van de twee vastgoedeenheden moet worden ondersteund door de mede-eigenaars, tenzij anders overeengekomen, in een gelijke mate tussen hen.
Het was een zin gegeven door de United Sections van het Supreme Court in 2006 om definitief de vraag betreffende de toepasselijke discipline te verduidelijken.
in Uitspraak n. 2046 we lezen dat het condominiumregime in gebouwen - begrepen als een recht en als een organisatie - is bij wet vastgelegd in het gebouw, waarin verschillende verdiepingen of gedeelten van de vloer zijn die exclusief toebehoren aan verschillende personen, aan wie een bepaalde relatie is gekoppeld aantal dingen, faciliteiten en gemeenschappelijke diensten.
Dit komt omdat, zei de United Sections het specificeren van een unaniem gedeeld aspect, het condominium in gebouwen Het stijgt ipso iure et facto op het moment van overdracht (om welke reden dan ook) van de eerste vastgoedeenheid door de oorspronkelijke enige eigenaar. Zelfs een fragmentatie van onverdeelde eigenschap tussen verschillende mensen geeft aanleiding tot een transformatie van een condominium naar een communie.
Dit is het geval, het is duidelijk - de Hermine toegevoegd - dat in een gebouw dat bestaat uit verschillende eigendomseenheden die uitsluitend toebehoren aan verschillende personen, de discipline van dingen, installaties en diensten die algemeen gebruikt worden, gerelateerd aan de plannen of delen van het plan uit de relatie van het accessoire, beide met betrekking tot de dispositie voor wat betreft het management, wordt het geregeld door de regels op het condominium. Uiteindelijk hangt het bestaan ​​van het condominium en de toepasbaarheid van de regels ter zake niet af van het aantal mensen dat eraan deelneemt. [...] Aan de andere kant, geen regel bepaalt dat de bepalingen die zijn voorgeschreven voor het condominium in gebouwen niet van toepassing zijn op het minimale condominium, bestaande uit slechts twee eigenaren (Cass. SS.UU. n. 2046/06).

Uitsplitsing van de uitgaven in de minimale condominium

Uitgaven in het minimale condominium

De zogenaamde condominium hervormingswet heeft in principe precies deze oriëntatie uitgevoerd die in de techniek is gespecificeerd. 1117-bis c.c. dat, in wezen, elke twijfel over de toepasselijkheid van de condominiumregels wilde wegnemen in al die gevallen waarin verschillende vastgoedeenheden (dus ook slechts twee) de dingen delen die in de kunst zijn aangegeven. 1117 c.c., of nochtans - voegt de schrijver toe - al noodzakelijk en functioneel aan het plezier van de delen van exclusief bezit.
In deze context hij kan er niet aan twijfelen dat voor de toewijzing van de kosten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van de twee vastgoedeenheden, de flats zullen moeten bijdragen aan hen volgens de duizendsten van eigendom, of de verschillende criteria die van toepassing zijn op de onderhavige zaak, op grond van art. 1123, 1124 en 1126 c.c.
In geval van afwezigheid van millesimale tabellen (wat zeer waarschijnlijk is in dergelijke kleine contexten), behalve een andere overeenkomst tussen de partijen, kunnen de flats ook contact opnemen met de bevoegde rechtbank om gerechtelijke training van hetzelfde te vragen (zie Trib.Parpani, 28 februari 2008).
Niets verbiedt geïnteresseerde partijen dat te kunnen verander de distributiecriteria ten gunste van de meest toegepaste - in deze gevallen - criterium van verdeling in gelijke delen. Het is altijd nuttig dat de overeenkomsten om de wettelijke criteria te wijzigen, schriftelijk worden goedgekeurd en door beide partijen worden ondertekend.
De redenen voor deze specificaties liggen op zijn minst in een paar overwegingen:
a) het is goed om nauwkeurig de grenzen af ​​te bakenentoepassingsbereik van de overeenkomst;
b) waar er een is schriftelijke vorm van deze overeenkomst het kan in toekomstige verkoopakten op een zodanige manier worden herinnerd dat de opvolger automatisch toegang heeft tot deze methode voor het toewijzen van de uitgaven.
L 'toepassing van condominium regels zorgt ervoor dat appartementen niet zelfstandig kunnen omgaan met uitgaven, behalve in dringende gevallen, zoals voorzien door art. 1134 c.c.
de beslissingen over onderhoudskostendaarom moeten ze worden genomen in onderlinge overeenstemming of door een beroep bij het Hof op grond van art. 1105 c.c. in gevallen waarin de mede-eigenaars geen ontmoetingsplaats kunnen vinden over dingen om te doen of die ze moeten plaatsen.Video: