Condominium services, aangepaste oorzaken en gebruiksmethoden

Het gebruik van condominiumgoederen en -diensten moet binnen bepaalde grenzen plaatsvinden, maar kan niet worden geweigerd; excessen, in beide gevallen, zijn onwettig.

Condominium services, aangepaste oorzaken en gebruiksmethoden

Condominio

Op het gebied van maatregel en methoden van gebruik van condominium-diensten, de code van burgerlijke rechtsvordering plaatst een exclusieve exclusieve bevoegdheid van de vrederechter.
Het is duidelijk op het punt deart. 7, derde lid, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, in wiens mening de rechter van de vrede:
Het is bevoegd ongeacht de waarde ervan: [...] voor de oorzaken die verband houden met de maatregel en de modaliteiten voor het gebruik van de condominiumdiensten van huizen; [… ].
Wat het precies betekent maatregel en methoden van gebruik van de diensten van condominium van huizen?

Maatregel en gebruiksmethode

Condominio negli edifici

Volgens de Supreme Court, geroepen om een ​​direct waarneembare betekenis aan de bovengenoemde normen te geven, in termen van geschillen tussen eigenaars, moeten ze worden begrepen om redenen die verband houden met het gebruik van condominiumservices die betrekking hebben op kwaliteitslimieten voor de uitoefening van de rechten vervat in het recht van vereniging en dus die met betrekking tot de meest geschikte en geschikte manier waarop deze vermogens moeten uit te oefenen; terwijl om redenen die verband houden met de maatregel van condominium diensten moet worden begrepen die met betrekking tot een vermindering of kwantitatieve beperking van het recht van individuele flats (Ook Cass. 18 februari 2008 n. 3937).
In deze context, bijvoorbeeld Het is bevestigd dat in het geval van flatgebouwen in gebouwen, het bevestigen van elektrische kabels aan gemeenschappelijke condominiumwanden en het installeren op de muren zelf of op daken of zelfs gemeenschappelijke terrassen elektronische controle-eenheden en TV-antennes configureert een gebruikswijze van genoemde goederen, om de legitimiteit of anderszins van deze vorm van gebruik te betwisten, omdat het in strijd is met een uitdrukkelijke uitsluiting die wordt gesteld door de condominiumverordeningen of door een aandeelhoudersresolutie of omdat het onverenigbaar is met de uitoefening door van de andere condominiums van hun concurrenten faculteiten van dezelfde aard op hetzelfde terrein, niet het mede-eigendomsrecht of het recht om de relatieve faculteiten in het algemeen uit te oefenen, maar alleen de kwalitatieve of kwantitatieve limiet, afhankelijk van de aangevoerde bezwaren, van het specifieke gebruiksrecht op deze manier de gemeenschappelijke goederen en valt daarom in de jurisdictie voor de kwestie van de Gerechtigheid van de Vrede krachtens art. 7 c.p.c. (Trib Reggio Calabria 20 december 2012, bron Redazione Giuffrè 2013).

Legitimiteit om te vervolgen

Met de locutions actieve en passieve legitimering er wordt verwezen naar personen die zijn gelegitimeerd om een ​​oorzaak te activeren of zich ertegen te verzetten.
In het geval van het gebruik van de diensten van appartementsgebouwen de situatie is iets anders.
Zoals je al zei Supreme Court of Cassationin feite in de gevallen voorzien door art. 7 c.p.c., paragraph 3, n. 2, met betrekking tot het gebruik van diensten en condominium activa, moet niet alleen worden opgenomen die voortvloeien uit de relatie van condominium begrepen in de juiste zin, namelijk die zich voordoen tussen het condominium en individuele condominiums, of tussen condominiums, maar ook degenen met hetzelfde doel die geïnteresseerd zijn in andere onderwerpen dan deelnemers in de condominiumgemeenschap en die echter gelegitimeerd zijn voor andere doeleinden (zoals bijvoorbeeld de verhuur van vastgoedeenheden die deel uitmaken van het condominiumgebouw of de uitoefening van rechten van dienstbaarheid op de gebieden van condominium relevantie, zoals in dit geval), het gebruik van de gemeenschappelijke delen van dit en de diensten met betrekking tot het.
In dit verband is in de jurisprudentie van dit Hof (zie bijvoorbeeld Cassatie nr. 2950 van 1967 en Hof van Cassatie nr. 3600 van 1991) niet getwijfeld aan het recht van het condominium en de condominiums om te handelen. rechtstreeks, en zelfs alleen, tegen de huurder van onroerendgoedeenheden die deel uitmaken van het condominiumgebouw, om onwettig te worden en het gebruik van gemeenschappelijke dingen te staken die dezelfde beweert te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de kunst. 1102 c.c. o aan de regulatie van het condominium; op basis van dit beginsel moet daarom worden aangenomen dat zelfs de geschillen die zijn vastgesteld met het experiment van de betreffende actie jegens de huurder of een andere rechthebbende wiens uitoefening de betrokkenheid van het condominiumdeel inhoudt, naar verwachting zullen doel, het beheer van diensten en condominium activa (Cass. 21 februari 2012 n. 2483).Video: