Beoordeling van de conformiteit van steden

Zelfs als er verschillen zijn ten opzichte van het goedgekeurde project, kunnen er voorwaarden zijn voor een mogelijke amnestie.

Beoordeling van de conformiteit van steden

De interventies uitgevoerd in discrepantie ' voor bouwvergunningen, ze zijn een gewoonte van een deel van onze civiele samenleving.

Bouw constitutie met betrekking tot het project

Geconfronteerd met dit aspect heeft de wetgever voorwaarden gesteld die dit mogelijk maken genezenvoor een deel deze misstanden.
Deze aanname wordt uitgedrukt inArtikel 36 de presidentieel decreet 380/2001 (Testo Unico Edilizia) die de persoon die verantwoordelijk is voor het misbruik in staat stelt om de vergunning in amnestie te verkrijgen (lid 1), de betaling van een bedrag als een oblatie te onderwerpen (lid 2) en na de beslissing van het bevoegde gemeentebureau of de beheerder op de wijze zoals bepaald in lid 3.
De interventie in kwestie, om te worden geaccepteerd, moet nog steeds zijn compliant naar de stedenbouwkundige planning die van kracht was op het moment van de verwezenlijking van het misbruik en op het moment van indiening van het verzoek (lid 1).
De zin van dezelfde regel is hetzelfde Raad van State (n.4838 van 17 september 2007), die als voorwaarde voor de aanvaarding van de beoordeling in het kort aangeeft, de regelmatigheid van de werken op de datum van afgifte van de wet die de aanvraag onderzoekt en de periode van misbruik.

Bouwfase van gebouweenheden


Maar laten we de feiten bekijken.
Als er bijvoorbeeld een verandering is opgetreden in de volumetrische index tussen de periode tussen de constructie van het werk en de presentatie van de aanvraag, volgt hieruit dat het gebouw, met inachtneming van de stedelijke omstandigheden op de fabricagedatum, hebben een hoger bouwvolume.
Hetzelfde kan ook in de andere zin worden beschouwd, maw we kunnen een afwijking niet tolereren die, met inachtneming van de huidige parameters, niet overeenkomt met die welke betrekking heeft op de constructieperiode.
Deze bedrijfspraktijk kent uitzonderingen die in hoofdzaak betrekking hebben op interventies die worden uitgevoerd op gebouwen die onderworpen zijn aan landschapsbeperkingen.
In deze gevallen deArtikel 181 de D.Lvo 42/2004, hetgeen in lid 1 de toepasselijkheid van de sancties aangeeft (voorzien door art.20 van Wet 47/85), en het onmiddellijke herstel van de staat van de plaatsen (paragraaf 2).

Beoordeling van mogelijke bouwonregelmatigheden

Het volgen van de Wet 308/2004 (artikel 1, paragraaf 36), zijn er wijzigingen aangebracht (landschapcompatibiliteit van kleinere ingrepen) die het mogelijk maken om de bepalingen van lid 1 niet toe te passen, wanneer:
- bij werken die bij afwezigheid of niet-conformiteit zijn uitgevoerd, geen aanvullende nuttige of volumeoppervlakken zijn vastgesteld in vergelijking met de toegestane oppervlakken;
- voor het gebruik van materialen die afwijken van de landschapsvergunning;
- voor taken die kunnen worden geconfigureerd als gewone of buitengewone onderhoudswerkzaamheden op grond van de huidige wetgeving.
Deze laatste aanwijzingen, die een evaluatie bepalen postuum van landschap compatibiliteit, zijn opgenomen in deArtikel 167 de D.Lvo 42/2004.
Tenslotte, voor wat betreft de variatie van de structurele werken die bij het Civiel Ingenieursbureau zijn gedeponeerd, is het noodzakelijk om door te gaan met de herdefinitie om een ​​criminele klacht te voorkomen.Video: