Gevolgen van de huurovereenkomst zonder schriftelijke vorm

Is de nietigheid van de huurovereenkomst voor residentieel gebruik vanwege de afwezigheid van een schriftelijke vorm die door of door de huurder kan worden opgespoord? Het woord bij de United Sections.

Gevolgen van de huurovereenkomst zonder schriftelijke vorm

Huur contract zonder schriftelijke vorm

Contract schriftelijk

Het is een van de meest gebruikelijke gewoonten in relaties tussen medeburgers: de overeengekomen huurcontracten zonder geschreven vorm.
Alles gaat dus goed totdat het goed afloopt, laten we zeggen, maar wanneer om welke reden dan ook de relatie is verbroken tot op het punt om voor de rechtbank te eindigen, hier komt het niet-bestaan ​​van het contract!
En op dat moment zullen beiden denken dat ze dat argument kunnen gebruiken voor hun eigen bestwil. Maar dit is helemaal niet duidelijk.
Het is niet zo vanzelfsprekend dat beide (en niet alleen de dirigent) het gebrek aan een geschreven vorm kunnen detecteren dat, het is goed om te onthouden, wettelijk is voorgeschreven.
Zo weinig als vanzelfsprekend beschouwd, is de vraag die de tussenkomst van de United Sections van het Hof van Cassatie.

Vorm in de lease: de vraag gesteld in de United Sections

In het bijzonder, de United Sections ze werden ondervraagd over de vraag als het gaat om huurcontracten, hetart. 1, lid 4, van de wet n. 431 van 1998, in het deel waarin het bepaalt dat voor het ondertekenen van geldige huurovereenkomsten de schriftelijke vorm vereist is, het vereiste van de schriftelijke vorm ad substantiam, of ad probationem, en, in het eerste geval, als de mogelijke oorzaak van nietigheid is te wijten aan categorie invaliditeit in het licht van de bepaling bedoeld inart. 13, lid 5 van dezelfde wet...

Opmerkingen over soorten formulier en nietigheid

Het begrip van deze vraag (evenals de daaropvolgende reactie) vereist de vermelding van bepaalde juridische instellingen, of het verschil tussen de concepten van vorm voorgeschreven ad substantiam en vorm voorgeschreven ad probationem en tussen de concepten van absolute nietigheid en relatieve nietigheid.
Synthetisch en voor wat ons betreft, de vorm ad substantiam is vereist voor de deugdelijkheid van het contract, terwijl het formulier ad probationem het is alleen verplicht a bewijskrachtige doeleinden.
de absolute nietigheidin plaats daarvan is het detecteerbaar door beide aannemers, terwijl de relatieve nietigheid is alleen detecteerbaar door het zwakkere deel (in dit geval de dirigent).

Leaseovereenkomst en ongeldigheid op grond van art. 13

De huurovereenkomst

Het begrip van de vraag vereist ook de kennis van enkele regels met betrekking tot de locatie aanwezig in de Wet n. 431/1998 (getiteld Regulering van huurovereenkomsten en vrijgave van eigenschappen die worden gebruikt voor residentiële doeleinden).
Volgens de burgerlijke code, het contract van huurcontract è het contract waarbij een partij zich ertoe verbindt om de andere gedurende een bepaalde tijd een roerend of onroerend goed te laten genieten, tegen een specifieke vergoeding in (art. 1571 c.c.).
totdat de L. n. 431/1998 het was niet voorgeschreven dat de huurovereenkomst een had geschreven vorm.
Met de L. n. 431 de schriftelijke vorm was voorzien in twee normen met betrekking tot huurovereenkomsten voor residentieel gebruik: de eerste regel, vervat in deart.1, co. 4, legt de schriftelijke vorm op als voorwaarde voor de geldigheid van de overeenkomst; de tweede, allesart.13, co.5, biedt, voor wat ons betreft, dat de huurder de actie van reconditionering, dat wil zeggen de actie voor i gevallen waarin de verhuurder heeft geëist dat er een de facto huurovereenkomst wordt aangegaan, in strijd met de bepalingen vanArtikel 1, lid 4en in het vonnis dat het bestaan ​​van het huurcontract vaststelt, bepaalt de praetor de verschuldigde vergoeding... in de gevallen waarnaar in de huidige periode wordt verwezen, stelt de magistraat de restitutie vast van mogelijk overschrijdingen van.
Daarom is het geval van gebrek aan geschreven vorm op verzoek van beiden geregeld anderszins van dat van het gebrek aan geschreven vorm in opdracht van de enige eigenaar.

Het antwoord van de United Sections

Dus met de zin n. 18412 ingediend op 17 september United Sections van het Hof van Cassatie heeft geantwoord op de vraag dat de vorm voorgeschreven door de twee normen van de L. 431 het is altijd ad substantiam en daarom altijd een essentieel onderdeel van het contract.
Wat zei nietigheid is absoluut, dus niet verholpen en kan door beide partijen op het rapport worden vertrouwd, en kan door dezelfde rechter worden opgespoord (ex art. 1421 c.c.).
Die, uiteindelijk, alleen in via uitzonderlijk de nietigheid door gebrek aan vorm is relatief en kan door de huurder worden aangevochten (waarbij de ongunstige gevolgen van de nietigheid niet werken) en niet door de verhuurder in het geval dat doorart. 13wanneer hij heeft leed de overheersende wil van de verhuurder in niet schriftelijk vast te leggen.
In dat geval bij wijze van uitzondering om de waanzin van de nietigheid, het contract kan zijn genezen (alleen op verzoek van dirigent) door overeenstemming onder de voorwaarden die door de wet zijn vastgesteld (in hoofdzaak in artikel 2, lid 1 en sectie 3, betreffende de duur en verlenging van het gewone contract of de normale vergoeding, verlengingsduur en andere voorwaarden die zijn gedefinieerd in de lokale omgeving tussen de eigenarenorganisaties en de huurdersorganisaties).
Niettegenstaande de algemene beginselen van nietigheid, heeft de verhuurder de de mogelijkheid om een ​​specifieke actie uit te voeren die gericht is op de amnestie van de contractuele relatie die in feite een overtreding was van een dwingende regel (Cass. SS.UU. n. 18412/2015) met de genoemde actie van reconditionering.
In dit geval zal in de gerechtelijke procedure moeten worden vastgesteld of er sprake is van een huurcontract zonder schriftelijke overeenkomst, dat de zending niet schriftelijk is ingediend voor de opzegging van de verhuurder; dus zal de rechter de vergoeding herdefiniëren (binnen de grenzen van wat wordt bepaald door de verenigingen van eigenaren en huurders) om uiteindelijk het opnieuw instellen van de overtollige bedragen te bevelen.
In het geval beide kanten ze wilden het schriftelijke contract niet de algemene beginselen van nietigheid zijn opnieuw van toepassing. de verhuurder mag in de rechtszaal optreden voor de vrijlating van het gebouw bezet zonder enige titel, en de dirigent zal in staat zijn om de (gedeeltelijke) terugkeer bedragen betaald in de vorm van een vergoeding die hoger is dan die van de overeengekomen huurprijs - aangezien de terugbetaling van de volledige huursom ontvangen door de verhuurder een ongerechtvaardigde verrijking van de bewoner zou vormen.
Dus in het genoemde gevalart. 13, co.5, handicap is voorzien en werkt alleen in het belang van dirigent.

Probatieve moeilijkheid kunst. 13, co.5

De zaak waarnaar wordt verwezenart. 13, co.5 het is moeilijk toe te passen omdat het in feite is zwaar geven test dat het schriftelijke contract ontbreekt omdat dit door de verhuurder aan de huurder is opgelegd.
Daarom kan in de meeste gevallen de ongeldigheid vanwege het ontbreken van het schriftelijke formulier door beide partijen worden aangevoerd, tenzij de huurder in het onderzoek faalt.
Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat het moeilijk is om de arrogantie van de verhuurder te bewijzen; tegelijkertijd kan echter in gedachten gehouden worden dat goden geïnformeerde burgers het zijn burgers die vaak de wet respecteren en hun rechten beter verdedigen.
Daarom weet de geïnformeerde verhuurder dat als hij de mondelinge vorm claimt hij de actie en de uitzondering van de nietigheid ex art riskeert. 13, co.5; en de dirigent weet op zijn beurt tijdig dat als hij het misbruik kan bewijzen, hij zich met meer kracht tot de rechter kan wenden.
Dus, indien bekend en toegepast door de partijen, zou de norm zijn effect bereiken zonder eruit te zien als een nutteloze en lege voorspelling.Video: Statement - Burn-It vuurwerk - Vuurwerktotaal [OFFICIAL VIDEO]