Beperkingen van beoogd gebruik

De condominiumregeling van contractuele oorsprong kan de mede-eigenaren beperkingen opleggen aan het beoogde gebruik van de exclusieve vastgoedeenheden.

Beperkingen van beoogd gebruik

constraints

Het gebruik van onroerend goed eenheden gelegen in een condominium gebouw kunnen onderworpen zijn aan nadere regels dan wetgevende.

De referentie is al condominium regelgeving.

Dit document, verplicht in condominiumstructuren met meer dan tien deelnemers (art. 1138 c.c.) kan van twee soorten zijn: montage en contractueel.

De eerste moet de regels bevatten met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke dingen en de toewijzing van uitgaven, volgens de rechten en plichten van elk condominium, evenals de regels voor de bescherming van de decoratie van het gebouw en die met betrekking tot de administratie (art. 1138, eerste alinea, c.).

De goedkeuring is vereist voor de goedkeuring ervan gunstige stem van de meerderheid van de aanwezigen op de vergadering die ten minste de helft van de maximale waarde van het gebouw vertegenwoordigen.

De inhoud van het reglement van de Aandeelhoudersvergadering is beperkt tot de bovengenoemde zaken; vice versa de zogenaamde contractuele regeling, dat is degene die door alle flatgebouwen is ondertekend, kan veel strengere clausules bevatten.

In wezen de overeenkomst tussen alle condominiums staat het toe condominium statuut niet alleen om het gebruik van gemeenschappelijke dingen te reguleren, maar ook om het echte recht van mede-eigenaars op hen te beperken, evenals op de delen van exclusief eigendom.

Onder de beperkingen van onroerend goed eenheden moet worden opgenomen de zogenaamde beperkingen van beoogd gebruik of zelfs een verbod op het beoogde gebruik.

constraints

Met deze frases willen we daarnaar verwijzen wettelijke normen dat verbiedt het condominium om zijn deel van het plan aan bepaalde gebruiken toe te wijzen.

Men denkt aan de clausule, zeer frequent, die verbiedt om de vastgoedeenheden aan restaurants toe te wijzen, voor medische studies of om ambachtelijke activiteiten te accepteren, enz.

Het is een geconsolideerd principe in de jurisprudentie van de Hof van Cassatie dat de verboden op twee manieren kunnen worden uitgedrukt:

a) het identificeren van deactiviteiten die moeten worden verboden;

b) het opgeven van de vooroordeel dat moet worden vermeden (bijv. verbod om de rust van het gebouw te verstoren).

Het is duidelijk dat de beperkingen op het gebruik van vastgoedeenheden ze kunnen alleen afgeleid worden uit de eerste van de twee modi: het is in feite duidelijk dat het voorkomen van het verstoren van de rust van het gebouw niet betekent dat het recht op gebruik wordt ontzegd, maar dat het eenvoudiger is om te verbieden dat enig gebruik een vooroordeel kan vormen.

Imposing van de beperkingen op het exclusieve eigendom van een persoon, ook al is het met zijn instemming echter delicaat omdat het de belangrijkste echte rechten (eigendommen) op een bijzonder ingrijpende manier zal beĆÆnvloeden.

Juist daarom is het handig om jezelf af te vragen of er grenzen zijn of betere regels die moeten worden gevolgd met betrekking tot de formulering van de clausules beperkingen voor eigendomsrechten.

constraints

Het antwoord is positief en het wordt geleverd door een reeks jurisprudentiƫle uitspraken die, nu, kunnen worden beschouwd als de geconsolideerde oriƫntatie van de Supreme Court.

Volgens het Supreme Court of Cassation de verbodsbepalingen en beperkingen van de bestemming van de vastgoedeenheden die exclusief eigendom zijn van afzonderlijke appartementen, zoals de beperkingen van een specifieke bestemming en het verbod om de oorspronkelijke bestemming te wijzigen, geplaatst bij de condominiumverordening opgesteld door de oorspronkelijke eigenaar en aanvaard met de akte 'aankoop, moet het gevolg zijn van een duidelijke en uitdrukkelijk uitgedrukte intentie in de daad of vanuit een wenselijke wil, echter ondubbelzinnig van de handeling zelf, en het is zeker niet voldoende, voor dit doel, de loutere aanwijzing van een bepaalde huidige bestemming van de onroerende goedereneenheden zelf, die een wil zijn die op het beperken van faculteiten wordt gericht die normaal inherent aan exclusief eigendom door individuele condominiums zijn (Cass. 18 september 2009 n. 20237).Video: Iets aan de HANd?