Uitsplitsing van de kosten voor het restaureren van balkons

De verdeling van de kosten die nodig zijn voor het herstel van de balkons van een gebouw, wordt onderworpen aan een zorgvuldige evaluatie van elk afzonderlijk onderdeel.

Uitsplitsing van de kosten voor het restaureren van balkons

staat van verstoring op een balkon

De interventies van restauratie van de gevels, vooral als ze substantieel en omslachtig zijn, zijn ze meestal het object van geschillen binnen de condominiumassemblages.
De arresten van de rechtbanken en ten slotte van het Hof van Cassatie dat in de loop van deze jaren heeft gedicteerd principes eenduidig.
Zoals hierboven vermeld, zijn de situaties die aanleiding geven tot discussies meestal redenen van natuur economisch.
Een klassiek voorbeeld is wanneer, naar schatting de hoeveelheid van het werk en na het toevertrouwen van het uitvoerende bedrijf, een of meer condominiums niet bijdragen aan de kosten en daarom staan ā€‹ā€‹ze niet toe dat de uitbetalingen worden betaald, met als gevolg een blok van de werken.

restauratie van externe delen van een gebouw

In dergelijke gevallen zou men kunnen identificeren welke oplossing, Ć©Ć©n solidariteit door alle condominiums tot een verdeling van niet-evenredige uitgaven, om de voortzetting van de werken mogelijk te maken.
Als een alternatief voor deze voorwaarde is er de citaat voor de rechtbank, uitgevoerd door het bedrijf en breidt zich onduidelijk uit naar iedereen, zowel de in gebreke blijvende eigenaren als degenen die een goede reputatie hebben bij het betalen.
In feite, met de oordeel van het Hof van Cassatie in United Sections 9148 van 2008, is vastgesteld dat de crediteurenmaatschappij (of mogelijk een leverancier) de betaling van de bedragen alleen kan vragen aan de eigenaars die het verschuldigde bedrag niet hebben betaald, zonder degenen die regelmatig hebben betaald te betrekken.

effecten als gevolg van schade op een balkon

Dit is ongetwijfeld een groot nieuws, maar het blijft een overweging van de orde praktisch dat wil zeggen, het gedrag van het bedrijf in gevallen waarin het subject ondanks alles niet in staat is om met zijn schuld om te gaan en wat de positie is van andere flatgebouwen met betrekking tot banen die met geweld geblokkeerd of onvolledig zijn.
Op deze dynamiek beginnen veel bedrijven en dus sommige directeuren, zelfs met het oog op de huidige economische situatie, pas met werken na hebben alle sommen of garanties verzameld door hypotheken en bankleningen.
Het is duidelijk dat dit alles te maken heeft met de onmiddellijke omstandigheden van gevaar (instortingen van kroonlijsten of andere) die de noodzakelijke beveiliging van het gebouw bepalen.
Een ander aspect, even netelig, betreft de deling van de kosten voor het herstel van de externe balkons.
Deze elementen, gebaseerd op Ć©Ć©n oordeel van de Cassatie, de nr.15913 van 17 juli 2007, worden beschouwd als een uitbreiding van de bijbehorende vastgoedeenheid en behoren daarom uitsluitend toe aan de eigenaar van de accommodatie.

restauratiewerken van een prospectus

Echter, gezien de aard van deze structuren, was de galerij dat wel verdeeld in verschillende elementen, dat wil zeggen, voor gebruik van het gebouw of ornament van het gebouw.
Ze behoren tot de eerste categorie het dek en de binnenkant van eventuele wanden, terwijl de tweede hoofd fronten, reling, etc.
Het onderscheid komt voort uit een interpretatie die is gericht op het identificeren van de vloeren en de interne delen van de galerij als een natuurlijke uitbreiding van de accommodatie waar ze deel van uitmaken, en daarom delen van verfraaiing van de vastgoedeenheid.
De andere elementen zijn echter ingelijst in het esthetische en architecturale aspect van het gebouw en hebben daarom een ā€‹ā€‹puur functie decoratief, eventuele onderhoudskosten, zijn de totale verantwoordelijkheid van de flatgebouwen.
Voor dit argument kwam er ook nog een uit oordeel van de Cassatie (n. 2241 van 30 januari 2008), die voorziet in de verplichting van alle condominiums om deel te nemen in de uitgaven voor de werken die op de balkons van het gebouw worden uitgevoerd, om als gemeenschappelijk bezit te worden beschouwd, als elementen die in de gevel passen en vervolgens bijdragen aan de architecturale kwaliteit van het gebouw.

steigers en valletjes om de faƧade te herstellen

Op dit tot dusverre besproken gebied is er ook een specifiek aspect dat herhaaldelijk onderhevig is aan verschillende richtlijnen en dat betrekking heeft op de kosten voor de wederopbouw van sottobalconi.
In sommige gevallen was het gebaseerd op de toepassing vanArtikel 1125 de Burgerlijk Wetboek die de last van het herstel van deze structuur (schilderen, gipsherstelling, enz.) op de totale kosten van de eigenaar van de onderliggende vloer plaatst.
Ook in dit geval was er een interpretatie gekoppeld aan de aard van de sub-schaal die uitsteekt naar een ruimte, geĆÆdentificeerd voor exclusief gebruik, en dat duidelijk bijdraagt ā€‹ā€‹aan het decor van privĆ©-accommodatie.
In andere situaties heeft de ondervloer, aangezien deze van buitenaf zichtbaar is, dezelfde condities die al zijn gedefinieerd voor de fronten, en voor alle delen die het gebouw sierden en daarom in overweging werden genomen. algemeen welzijn.
Uit wat is benadrukt, lijkt het onbetwistbaar dat het onderwerp een lange reeks vragen en consequente juridische interpretaties heeft opgeleverd en dat, in overeenstemming met deze uitspraken, voorwaarden zijn gesteld uniek en gemakkelijk interpreteerbaar.Video: