Ransom-overeenkomst

Met de losgeldovereenkomst behoudt de verkoper zich het recht voor om het eigendom van de verkochte zaak terug te krijgen door de ontvangen prijs (en kosten) te retourneren.

Ransom-overeenkomst

Wat is de losgeldovereenkomst?

beding van een contract

Een contract van verkoop een actief kan de bepaling bevatten die de verkoper voorbehoudt het recht op terugkrijgen het eigendom van het verkochte via de terugkeer van de prijs en restituties kosten.
De overeenkomst die voorziet in de terugkeer van een prijs hoger tot die bepaald voor de verkoop is nietig voor het onderdeel overmaat (V. art. 1500 c.c.).
Het recht moet binnen één worden uitgeoefend term, die niet langer mag zijn dan twee jaar vanaf de verkoop van roerende goederen, en vijf jaar voor onroerend goed. De wet staat geen betere voorwaarden toe: in feite, als deze worden overeengekomen, is de wettelijke voorwaarde geldig. Bovendien is de door de wet vastgestelde termijn niet toegestaan ​​(v. art. 1501 c.c.).
Op het moment van uitoefening van het recht op terugbetaling is de verkoper verplicht om, naast het op het moment van de verkoop ontvangen bedrag, ook alle kosten en ik betalingen rechtmatig te koop gemaakt, kosten voor noodzakelijke reparaties en, binnen de grenzen van de verhoging, de kosten die ze hebben verhoogde de waarde van het ding (V. art. 1502 c.c.).
Totdat u de terugkeer van de uitgaven ontvangt noodzakelijk en nuttig de koper kan kom niet terug het goede, maar het rechter kan toestaan ​​dat de teruggave in vorm plaatsvindt vertraagd indien nodig, passende voorzorgsmaatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld garanties (zie art. 1502 c.c.).

Hoe het losgeld wordt uitgeoefend

Hoe moet het losgeld worden uitgeoefend?
De verkoper is op straffe van verval verplicht om communiceren binnen de overeengekomen termijn de verklaring van afkoop en het uitvoeren van de vergoeding van hetgeen verschuldigd is als ontvangen prijs, gemaakte kosten en elke legitieme betaling.
In het geval dat de koper weigert, vervalt de verkoper niet van het recht als ik binnenkom acht dagen vanaf het verstrijken van de termijn maak een echte aanbieding, dat wil zeggen, een bod met een notaris of een gerechtsdeurwaarder (zie Artikelen. 1209 c.c. en 72 en 73, disp.att. commerciële code.).
Als dat zo is onroerend goed, de overleveringsverklaring is ongeldig als deze niet in vorm wordt uitgevoerd geschreven (V. Artikelen. 1503 en 1350 c.c.).

Inlossing en derden

Als het losgeld op rechtmatige wijze wordt uitgeoefend, is het geldig zelfs als het actief later werd verkocht meer zolang het verbond voor hen is tegenstelbaar: dat wil zeggen, in onroerend goed, de verlossing is ook van toepassing op derden als het transcriptie op onroerendgoedregisters vindt plaats binnen zestig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen het recht kan worden uitgeoefend; als dit later gebeurt, zijn de rechten van derden, indien afgeleid van akten die zijn getranscribeerd of geregistreerd vóór de inlossing, veilig (v. art. 2653, n. 3, c.c.).
Als de verkoper was op de hoogte van de daaropvolgende verkoop met kennisgeving, is vereist om de terugbetaling uit te oefenen naar de derde koper (v. art. 1504 c.c.).
Volgens de jurisprudentie kan de verkoper rechtstreeks contact opnemen met de derde partij, zelfs als hij op de hoogte is van de verkoop met andere middelen dan kennisgeving (zie Cass. n. 1895/1975).
Het verloste ding keert terug naar de verkoper zonder gewichten en hypotheken (V. art. 1505 c.c.); dit, op voorwaarde dat de transcriptie op de vastgoedregisters plaatsvindt binnen zestig dagen na het verstrijken van de termijn om het losgeld uit te oefenen, anderszins de handelingen van derden geregistreerd of getranscribeerd vóór het losgeld hebben ze de overhand (v. art. 2653 c.c.).
De verkoper moet in plaats daarvan respecteren leases, op voorwaarde dat ze gemaakt zijn zonder fraude, met een bepaalde datum en een duur van niet meer dan drie jaar (v. art. 1505 c.c.).

Ransom en onverdeeld ding

betaling

Als de verkoop met een losgeldovereenkomst een deel van een ding betreft onverdeeld, de mede-eigenaar die de deling van het goede moet de vraag ook naar de verkoper; op zijn beurt de verkoper, als het ding niet is comfortabel deelbaar en maakte plaats voor betovering decennium van de wet als hij het niet heeft uitgeoefend eerste van de prijs, en dit zelfs als het goed te winnen de koper is, diegene met wie hij het losgeld destijds heeft ingewisseld (v. art 1506 c.c.).
Als in plaats daarvan de losgeldovereenkomst betrekking heeft meer verkopers van een onverdeelde zaak, elk van hen zal in staat zijn om het recht alleen uit te oefenen voor de quota die hem toekomen; hetzelfde geldt voor de erfgenamen van de verkoper. In dergelijke gevallen kan de koper doen alsof dat de verlossing door allen wordt uitgeoefend gezamenlijk; in geval van niet akkoord gaan van de verschillende mede-eigenaars geeft de wet alleen de verlossing toevol.
De koper kan echter niet aanspraak maken op de terugbetaling van het geheel als de verkoop afzonderlijk werd gedaan.
In het geval dat er zijn meer erfgenamen van de koper, moet het recht op terugbetaling voor elk deel worden uitgeoefend.
In het geval waarin het eigendom is verdeeld en het ding is toegewezen aan een van de erfgenamen, moet het recht worden uitgeoefend voor het totaal (v. art. 1509 c.c.).

Uitwisselingsovereenkomst en verbod op een convenantovereenkomst

De losgeldovereenkomst antwoordt op liquiditeitsbehoeften: wie geen geld heeft, maar bezittingen heeft, geeft deze aan derden, in ruil voor geld, en reserveert (en hoopt) ze in de toekomst terug te nemen.
Maar vaak camoufleert het pact een commissie pact, dat is bij wet verboden. In feite, volgensart. 2744 c.c. De overeenkomst is nietig, waarmee is overeengekomen dat, bij gebrek aan betaling van het krediet binnen de vastgestelde termijn, de eigendom van het verpandte of verpande ding overgaat op de schuldeiser. De overeenkomst is nietig, zelfs als na de oprichting van dehypotheek of van de gelofte.
In overeenstemming met het verbod op een convenantovereenkomst is ook de regel die de teruggave van een hogere prijs dan die bepaald voor verkoop verbiedt (zie art. 1502 c.c.).
De oordelen die worden opgelost in de zijn dus frequent nietigheidsverklaring van de terugkoopovereenkomst omdat een commissiepact ontrafelenIn wezen is het de bedoeling om in deze overeenkomsten een actief te bieden om de nakoming te garanderen, omdat in plaats van een lening te ondertekenen, een actief wordt verkocht en geld wordt ontvangen: als de vaste periode kan worden uitgeoefend, wordt het losgeld uitgeoefend., anders is de schuld betaald met het reeds verkochte.Video: Принцесса наречена