Conformiteitsverklaring

De verklaring van overeenstemming vereist door de geldende regelgeving voor civieltechnische systemen, wat het is, waar het voor is en wie het uitgeeft.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van overeenstemming voor civiele installaties

De conformiteitsverklaring is een document dat dient betuigen de bouw van een installatie volgens de regels van de techniek en de naleving van de geldende voorschriften.
Het eerste deel van de conformiteitsverklaring beschrijft: de gegevens van de technicus en / of van het bedrijf dat de werkend, de gegevens van het gebouw waarin de installatie zich bevindt met het beoogde gebruik en de gegevens van de eigenaar.
De volgende delen van de conformiteitsverklaring beschrijven het type werk dat is uitgevoerd, een of meer regelingen van de installatie, de referentiestandaarden, de soorten materialen en componenten die zijn gebruikt, de technische keuzen gemaakt in overeenstemming met het project uitgevoerd door een professional of door de installateur, de controls uitgevoerd in termen van veiligheid en functionaliteit van het systeem vóór ingebruikname, degeschiktheid van de plant voor de omgeving waarin deze is geïnstalleerd.
Een kopie van de erkenning van de certificaten moet altijd bij de verklaring van overeenstemming worden gevoegd vereisten technisch-professioneel van de firma die het werk heeft uitgevoerd.
De verklaring van overeenstemming toont ook aan dat de eigenaar van de installatie toekomstige installatie-, verwerkings- en onderhoudswerkzaamheden moet toevertrouwen aan de bedrijven die zijn wet en dat het installatiebedrijf is ontslagen van enige verantwoordelijkheid voor claims die voortvloeien uit de installatie als gevolg van gebrek aan onderhoud, gebrek aan reparaties en knoeien met derden.
De conformiteitsverklaring moet voor elk type worden opgesteld technologisch systeem (water en sanitair, elektrisch, elektronisch en radio-tv, gebruik en distributie van gas, transport, distributie en gebruik

planten

elektriciteit, airconditioning, verwarming, automatiseringen in het algemeen) en ongeacht het type gebouw waarin ze zich bevinden.
De verklaringen van overeenstemming van de installaties van een burgerlijk gebouw, ook als deze geen noodzakelijke documentatie vormen voor de handel van gebouwen voor civiel gebruik, markeren een belangrijk punt ten gunste van de veiligheid van deze gebouwen met belangrijke economische implicaties.

Wie en wanneer conformiteitsverklaringen afgeeft

handtekening

Telkens wanneer een gebouw in een gebouw of in zijn bijgebouw wordt geïnstalleerd nieuw fabriek, nadat een reeds bestaande fabriek is getransformeerd of uitgebreid door een geautoriseerd bedrijf, moet laatstgenoemde een conformiteitsverklaring afgeven aan de eigenaar van het gebouw.
Ze kunnen ook de conformiteitsverklaring afgeven door degenen die verantwoordelijk zijn voor kantoren interne technici van niet-installatiebedrijven, volgens het model van bijlage II van de D.M. 19/05/2010.

Modellen voor conformiteitsverklaringen

wet

van 28/07/2010 de nieuwe modellen voor conformiteitsverklaringen voor de fabrieken zijn van kracht in overeenstemming met de D.M. 19/05/2010.
De nieuwe modellen van conformiteitsverklaring hebben de precedenten vervangen die verwijzen naar de D.M. de 22/01/2008 n.37, zij verzekeren de conformiteit van de planten evenals de UNI- en CEI-normen ook met de andere normalisatie-instellingen van de Europese Unie.

Gebouwen zonder verklaring van overeenstemming

In het geval van gebouwen met planten zonder verklaringen van overeenstemming, moet onderscheid worden gemaakt tussen het geval van de geïnstalleerde installaties eerste de D.M. Nr. 37 van 2008 en de zaak van degenen die gemaakt zijn na.

huis


In het eerste geval kan de conformiteitsverklaring, na een nauwkeurige inspectie, worden geschreven door een professioneel gekwalificeerde persoon die het beroep in de referentiesector gedurende ten minste vijf jaar heeft uitgeoefend.
In het tweede geval moet de verklaring worden afgelegd door een professional die de rol van ten minste vijf jaar heeft vervuld verantwoordelijk technicus van een bedrijf dat gekwalificeerd is in de sector van de installatietechniek waarvoor de conformiteitsverklaring wordt opgesteld.
In beide gevallen i kosten van verklaringen van overeenstemming zijn gekoppeld aan staat van de planten en hun relatieve omvang en complexiteit en zijn in de orde van een paar honderd euro.

Wetgevende verwijzingen

D.M. 19/05/2010 Nieuwe modellenVideo: Ontdek hier de aardgaskeuring van BTV!