Conformiteitsverklaring elektrisch systeem

De oude elektrische systemen zonder een conformiteitsverklaring kunnen worden geregulariseerd met de verklaring van overeenstemming.

Conformiteitsverklaring elektrisch systeem

huis

Vaak, in geval van aankoop, verkoop of huur van gebouwen uitgerust met technologische systemen, deze laatste zijn niet voorzien van de conformiteitsverklaring volgens D.M.37 / 08 (ex Law 46/90); het ontbreken van dergelijke documentatie vormt een belangrijke beperking op het gebied van veiligheid, met name voor elektrische systemen en gassystemen, maar in het algemeen omvat het probleem ook alle andere soorten technologische systemen.
Het obstakel kan hoe dan ook worden overwonnen met de declaratie van een technicus gediplomeerd; in het eerste deel bevat de correspondentieverklaring de gegevens van de technicus en die van het bedrijf waarin hij ten minste de functie van technisch manager bekleedde vijf jaar; het bedrijf, geĆÆdentificeerd in hetzelfde document, moet op zijn beurt worden geautoriseerd in de betreffende plantaardige sector.

6

In het geval van de elektrische installaties, na het adres van de lokalen waar de planten zich bevinden, wordt de elektrische ingeschakelde kracht beschreven, indien deze hoger is dan 6 kW de bovengenoemde technicus moet een professional zijn die is geregistreerd in het relatieve professionele register.
Vervolgens verklaart de technicus of professional in de verklaring een reeks verplichte tests en verificaties te hebben uitgevoerd: visueel en instrumenteel.

De verificaties zichtbaar, moet de aanwezigheid, na het punt van levering van elektriciteit, van de ontkoppelingsinrichtingen en beveiligingen tegen overstromingen, de aanwezigheid van beveiligingsinrichtingen tegen directe en indirecte contacten en de aanwezigheid van een differentieel beveiligingsapparaat met gevoeligheid van nominale interventie niet hoger dan 30 mA.
De tests instrumentaal ze zijn gericht op functionaliteit van de bovengenoemde apparaten in het bijzonder op de interventiecapaciteit van de differentiƫle bescherming.
Verdere controles en tests moeten worden uitgevoerd volgens de conformiteitsverklaring voor de systemen die door de 13.03.1990 tot 27.03.2008, de visuele controles hebben betrekking op de selectie en kalibratie van de beveiligingsapparatuur, de juiste installatie van de scheidings- en besturingsapparatuur, de juiste identificatie van de geleiders (kleurcode) voor de identificatie van de circuits, de geschiktheid van de verbindingen voor de toegankelijkheid van het systeem voor onderhoud.

PE

Onder de meer bewijsmateriaal uit te voeren zijn: die met betrekking tot de keuzes van elektrische geleiders, voor hun capaciteiten in termen van elektrische stroomcapaciteit en elektrische spanningsval tussen de verbonden punten; de integriteit van beschermende geleiders (PE) en equipotentiaal; de isolatieweerstand voor neutrale fasedraden en bescherming; detectie van de kortsluitstroom; polariteitstests voor enkelpolige stroomonderbrekers in eenfasige circuits; de regeling van de cycliciteit van de fasen in driefasige circuits; de werkingstesten en de aardweerstandsmeting.
Met alle informatie zoals hierboven beschreven, wordt de eerste bijlage van de verklaring van overeenstemming voor elektrische installaties gesloten; de tweede bijlage vereist de realisatie van een schema met Ć©Ć©n regel van dezelfde installatie waarin de belangrijkste componenten zijn gemarkeerd, uniek geĆÆdentificeerd door een specifieke legenda en / of specifieke referenties.

kortsluiting

Voor elk onderdeel van het systeem moeten de locatie, de naam, het merk en / of de fabrikant, het serienummer en de relatieve karakteristieke gegevens worden beschreven; bijvoorbeeld in het geval van een automatisch apparaat voor bescherming tegen kortsluiting, moeten de gegevens ten minste de nominale spanning, de nominale stroom en de breekcapaciteit beschrijven, dat wil zeggen de huidige steady-state-waarde die in staat is om stoppen volgende a kortsluiting.De verklaring van naleving eindigt met de ondertekening van de technicus of professional van de voorwaarde van geschiktheid of niet-geschiktheid waarin de faciliteit is gevestigd, ondertekend voor ontvangst van klant.Video: