De emissieverklaring voor gefluoreerde broeikasgassen

Het duurt tot 31 december om de verklaring over de emissie van gefluoreerde broeikasgassen bij ISRARA via een online platform te presenteren.

De emissieverklaring voor gefluoreerde broeikasgassen

De F-gasverklaring

Het loopt af op 31 mei de uiterste datum voor de indiening van de verklaring betreffende deemissie van gefluoreerde gassen broeikaseffect. de verklaring verwijst naar gegevens van het voorgaande jaar (2016) en heeft betrekking op alle exploitanten van vaste koel-, klimaatregelings-, warmtepompen en vaste brandbeveiligingssystemen die 3 of meer kg van gefluoreerde broeikasgassen.

Gefluoreerde broeikasgassen


De verklaring is opgesteld op basis van de gegevens in het relatieve plantenregister en moet worden voorgelegd aan het ministerie van Milieu, via l'Ispra, Hoger Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek.
De inwerkingtreding van de EU-verordening 517/2014 het heeft de structuur, criteria en inhoud van de F-gasverklaring niet gewijzigd en daarom wordt voor de doeleinden van de F-gasverklaring de nieuwe maateenheid uitgedrukt in CO2-equivalenten niet toegepast.
de Presidentieel decreet 43/2012 definieert de operator die nodig is om de aangifte in te vullen

de eigenaar van de apparatuur of installatie als hij de effectieve controle over de technische werking ervan niet aan een derde persoon heeft gedelegeerd.

de gefluoreerde gassen broeikaseffect ze zijn:
- fluorkoolwaterstoffen
- perfluorkoolstoffen
- zwavelhexafluoride
- andere broeikasgassen die fluor bevatten of mengsels die een van deze stoffen bevatten.
De verklaring moet via a worden verzonden naar ISPRA online systeem; op dezelfde site zijn ook beschikbare instructies om de gebruiker naar de juiste compilatie te begeleiden.Video: