Verklaring van online prestaties voor bouwproducten

De prestatieverklaring biedt nuttige informatie over een bouwproduct en kan vanaf 26 februari online worden gepubliceerd op de website van de fabrikant.

Verklaring van online prestaties voor bouwproducten

EU-verordening 157/2014 betreffende prestatieverklaringen

Het. Werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad Verordening 157/2014, dat fabrikanten van bouwproducten de mogelijkheid biedt om online beschikbaar te stellen prestatieverklaringen van hun artikelen.

materiali da costruzione: mattoni

Dit is een aanvulling op een eerdere verordening (de EU-verordening 305/2011), die de verplichting voor producenten van bouwproducten introduceerde om voor elk artikel de zogenaamde prestatieverklaring op te stellen. Met Verordening 157/2014 krijgen fabrikanten de optie om de prestatieverklaring niet bij elk product te koop aan te brengen, maar het in digitale vorm op hun websites te publiceren.
De Verordening 157/2014 verduidelijkt ook de methoden voor publicatie online. De voorschriften worden van kracht vanaf 26 februari 2014 en het is rechtstreeks van toepassing in alle landen van de Europese Unie zonder dat er omzettingsregels nodig zijn.

Prestatieverklaring van een bouwproduct

Wat is precies het prestatieverklaring van een bouwproduct? Dit is een evolutie van de oude conformiteitsverklaring. De prestatieverklaring toont eerst de basisinformatie van een bouwproduct: identificatienaam en productbeschrijving, beoogd gebruik en prestaties per productcategorie (bijv. Brandweerstand, mechanische sterkte, enz. ).
Het is nuttig om een ​​verdieping te geven aan de prestatie die moet verschijnen volgens de productcategorie. De bouwmaterialen op de markt zijn veel en zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan toepassingen. Voor elke categorie bouwproducten richten we ons doorgaans op enkele kenmerken die verband houden met het specifieke doel van het product.
Bijvoorbeeld voor i isolatiemateriaal (zoals polystyreen, polyurethaan, kurk, enz.) we zullen zeker geïnteresseerd zijn in het kennen van de thermische eigenschappen en dampdoorlatendheid, voor andere materialen, zoals bakstenen die in dragende wanden worden gebruikt, we zullen informatie hebben over mechanische sterkte enzovoort.

materiali da costruzione: isolanti

In dit verband zijn er geharmoniseerde Europese normen, dat wil zeggen de normen voor elk type bouwproduct, welke uitvoeringen moeten worden aangegeven en de methodes om ze te meten. We hebben de zekerheid dat als we een product kopen voor thermische isolatie, de prestatieverklaring van de Europese Unie absoluut de prestatiewaarden zal opleveren die door de Europese Unie zijn vastgesteld voor de categorie thermische isolatie.

materiali da costruzione: piastrelle

De bovengenoemde informatie die aanwezig moet zijn in de prestatieverklaring van een bouwproduct, dient voornamelijk in de ontwerpfase en specificaties om te identificeren welke producten op een bouwplaats zullen worden gebruikt. De informatie die moet verschijnen op de prestatieverklaring houdt hier echter niet op. In feite moeten er ook aanwijzingen zijn voor de fase van gebruik en beheer van het product, dus vanaf de installatie.
Zo wordt het belang van de prestatieverklaring van een bouwproduct begrepen. De koper, of het nu een distributeur, een bouwbedrijf of zelfs een niet-professionele consument is die met DIY werkt, kan de benodigde gegevens hebben om het producttype te kiezen dat geschikt is voor hem en om het volledig te gebruiken beveiliging.

Kenmerken van de online publicatie van de prestatieverklaring

We hebben gezien dat het EU-verordening 157/2014 introduceert de mogelijkheid voor fabrikanten om verklaringen van de prestaties van hun producten online op hun websites te publiceren. Dankzij deze innovatie kunnen bedrijven aanzienlijk besparen op de papierwerkkosten voor aangiften.

materiali da costruzione: coppi

Tegelijkertijd zullen de fabrikanten dat wel moeten doen verzekeren dat:
- de inhoud van de verklaring mag niet worden gewijzigd na publicatie online;
- de website zal worden gemonitord en onderhouden, zodat zowel de website als de prestatieverklaringen constant toegankelijk zijn voor de ontvangers van bouwproducten;
- de prestatieverklaring kan door de begunstigden van de bouwproducten kosteloos worden geraadpleegd gedurende tien jaar na het in de handel brengen van het bouwproduct of voor een andere periode, vastgesteld overeenkomstig artikel 11, lid 2, tweede alinea, van Verordening 305 / 2011;
- aan de ontvangers van bouwproducten worden instructies gegeven over hoe toegang te krijgen tot de website en de prestatieverklaringen.
Dan is er nog een laatste verduidelijking. Fabrikanten zullen ervoor moeten zorgen dat elk product dat op de markt wordt gebracht duidelijk refereert aan zijn specifieke prestatieverklaring door middel van een identificatiecode.Video: