65% Aftrek voor haarden en kachels: wat te weten

Sinds 2019 is het gemakkelijker geworden om toegang te krijgen tot de belastingaftrek op energiebesparing (65%) voor degenen die biomassageneratoren installeren, zoals open haarden en kachels.

65% Aftrek voor haarden en kachels: wat te weten

Nieuws vanaf 1 januari 2015 voor haarden en kachels

Afzuiging 65 kachels

van 1 januari 2015 interessante wijzigingen in de aftrek van energiebesparing (65%) voor de biomassageneratoren, inclusief i haarden en de kachels.
V贸贸r deze datum was het mogelijk om te profiteren van de aftrek van 65% voor de installatie van haarden en fornuizen, maar dit was vaak moeilijk vanwege zeer beperkende parameters waaraan voldaan moest worden.
De procedure vereiste onder andere complexe berekeningen, niet alleen over de nieuwe ge茂nstalleerde generatoren, maar ook over het energieverbruik van het hele gebouw.
Met de Stabiliteitswet 2015 (Wet nr. 190 van 23 december 2014) werden uiteindelijk verschillende bureaucratische obstakels overwonnen die de belastingbetaler er vaak van weerhielden van deze gelegenheid te profiteren.
De verplichting om te voldoen aan specifieke vereisten met betrekking tot de interventie en bepaalde bureaucratische verplichtingen blijft echter bestaan.

Technische eisen voor haarden en kachels met het oog op aftrek 65%

In tegenstelling tot condensatieketels, die noodzakelijkerwijs een bestaande generator moeten vervangen om 65% aftrekbaar te zijn, in geval van installatie van open haarden of kachels, beide vervangingen wees hen nieuwe installaties, ook als aanvulling op een bestaand ketelverwarmingssysteem.
ENEA (de instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van de praktijken met betrekking tot de aftrek van energiebesparing) heeft met deze tabel de standaarden van referentie waaraan de open haarden en fornuizen moeten voldoen om de aftrek mogelijk te maken:

Referentiestandaarden voor haarden en kachels


Bovendien moeten alle vermelde generatoren het volgende bezitten vereisten:
a) een minimaal nominaal nuttig rendement van niet minder dan 85% (op basis van punt 1 van bijlage 2 bij wetsdecreet 28/2011);
b) Naleving van de criteria en technische vereisten vastgesteld door de bepaling bedoeld in artikel 290, vierde lid, van Wetsdecreet nr. nr. 152 van 2006, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de bepalingen van dit decreet, waarvan nog moet worden opgemaakt (vanaf 29/3/2012, volgens punt 1 van bijlage 2 bij wetsdecreet 28/2011) ;
c) Naleving van de lokale voorschriften voor de generator en voor biomassa;
d) Voldoen aan de kwaliteitsklassen A1 en A2 van de UNI EN 14961-2 normen voor pellets en UNI EN 14961-4 voor houtsnippers (vanaf 29/3/2012, volgens punt 2 van bijlage 2 van de D. Lgs. 28/2012).

Vereisten voor toegang tot de 65% aftrek van haarden en kachels

Kachels en open haarden

Om toegang te krijgen tot de aftrek van 65% na installatie van een open haard of kachel, moet de belastingbetaler voldoen aan het volgende vervullingen:
1) Bewaar de facturen het certificeren van de gemaakte kosten;
2) Bewaar de ontvangsten van betalingen gedaan via een speciale overschrijving voor belastingaftrek;
3) Bewaar de technische fiches certificatie van de naleving van de hierboven genoemde vereisten;
4) Heb een ontwerpbe毛digde verklaring door een gekwalificeerde technicus (ingenieur, architect, inspecteur of deskundige geregistreerd in hun beroepsregister) die de bovengenoemde technische vereisten certificeert. Gebaseerd op de bepalingen van de D.M. Op 6 augustus 2009 kan de aanspraak zijn:
- vervangen door de verklaring van de projectbeheerder over de conformiteit van de voltooide werken met het project (verplicht krachtens artikel 8, lid 2, van wetsdecreet nr. 192 van 2005);
- vermeld in het rapport waarin wordt verklaard dat wordt voldaan aan de eisen voor de beheersing van het energieverbruik van gebouwen en aanverwante verwarmingssystemen (die overeenkomstig artikel 28, lid 1, van wet nr. 10 van 1991 bij de bevoegde administraties moeten worden ingediend) ;
5) Stuur binnen 90 dagen na het einde van de werken de informatieblad van de interventie (de zogenaamde Bijlage E) aan ENEA, via de juiste website met betrekking tot het jaar waarin het werk werd voltooid en om een 鈥嬧媎oor de technicus en / of de klant ondertekende afdruk bij te houden;
6) Bewaar de bon opgestuurd naar Enea (CPID-code), wat een garantie vormt dat de documentatie correct zal worden verzonden.

Andere nuttige informatie voor de aftrek van 65% van haarden en kachels

Zoals we in verschillende artikelen hebben geschreven, is de aftrek voor energiebesparing (65%) alleen toegestaan 鈥嬧媣oor bestaande gebouwen, dat wil zeggen voor gebouwen die zijn geregistreerd in het kadaster.
De installaties van open haarden en kachels op nieuwe gebouwen zijn daarom uitgesloten van de aftrek van 65%.

Aftrek 65 open haarden

Een ander detail waar aandacht aan moet worden besteed met het oog op aftrek, is de plicht om met allen een goede reputatie te hebben tributes inherent aan het huis, zoals ICI / IMU, uiteraard indien verschuldigd.
Houd er ook rekening mee dat alle items kunnen worden afgetrokken kosten gekoppeld aan de uitgevoerde interventie, di die voor de levering en installatie van materialen (inclusief de constructie van het rookkanaal) en die voor alle betrokken professionals (bijvoorbeeld voor de presentatie van een gemeentelijke praktijk of voor ENEA-communicatie).
Als de haard of kachel wordt vervangen, zijn de kosten voor het demonteren van de bestaande installatie ook aftrekbaar.

Het alternatief van de aftrek voor renovaties (50%) voor haarden en kachels

De installatie van open haarden en kachels valt in de categorie van interventies die beide kunnen profiteren van de aftrek op energiebesparing (65%) waar we tot nu toe mee te maken hebben, beide aftrek op renovaties van gebouwen (50%).
Dit betekent niet dat u tegelijkertijd van beide kortingen kunt profiteren, maar u kunt eenvoudigweg kiezen tussen deze twee.
Om te weten welke van de twee afleidingen voor ons geschikt is, raad ik aan het artikel te lezen Aftrek van 50% of 65%: welke te kiezen wanneer een baan van beide kan profiteren?Video: