65% Aftrek voor anti-seismische maatregelen

Tot 31 december 2019 is een aftrek van 65% vereist voor de goedkeuring van aardbevingsbestendige maatregelen voor gebouwen die vallen in hoogrisico-seismische gebieden.

65% Aftrek voor anti-seismische maatregelen

65% aftrek voor kosten gemaakt voor de goedkeuring van anti-seismische maatregelen

Onder de interventies van het gebouw die waarschijnlijk kunnen profiteren van de aftrekposten van Irpef van 50%, zijn er ook die gericht zijn op de goedkeuring van anti-seismische maatregelen en statische veiligheidsmaatregelen, uitgevoerd op de structurele delen van bestaande gebouwen.

Immobili in zone ad alta pericolosità sismica

Met de inwerkingtreding van de decreet n. 63 van 6 juni 2013, vervolgens omgezet in wet n. 90 van 4 augustus 2013, de belastingaftrek voor dergelijke interventies, uitgevoerd op gebouwen in risicovolle gebieden, werd verhoogd tot 65% voor interventies uitgevoerd van 4 augustus tot 31 december 2013.
Met de inwerkingtreding van de stabiliteitswet van 2015 was het verhoogde percentage voor dit type interventie verlengd tot 31 december 2015.
Het maximale uitgavenplafond waarop deze aftrek moet worden berekend, is vastgelegd 96.000 euro voor elke vastgoedeenheid.
Het zal worden opgesplitst 10 termijnen van hetzelfde bedrag, waarvan de eerste zal verwijzen naar het jaar waarin de uitgaven worden gesteund en de anderen naar de volgende jaren.

Vereisten van het pand om toegang te krijgen tot de aftrek van 65% voor anti-seismische interventies

De beperkingen met betrekking tot de eigenschappen waarvoor u kunt profiteren van de facilitation zijn in wezen van een personage territoriaal en gerelateerd aanbenutting gebouw. Er zijn geen verwijzingen of limieten voor de kadastrale categorie, in feite zijn niet-residenti├źle gebouwen ook toegestaan.
Allereerst moeten de interventies, om van de facilitering te kunnen profiteren, zoals vermeld worden uitgevoerd op gebouwen die in gebieden vallen hoog risico vanuit seismisch oogpunt.
Deze gebieden worden geïdentificeerd door de codes 1 en 2 inbijlage A van het bevel van de voorzitter van de ministerraad n. 3274 van 20 maart 2013, gerechtigd Eerste elementen met betrekking tot algemene criteria voor de seismische classificatie van het nationale grondgebied en technische voorschriften voor gebouwen in het seismische gebied.
De aftrek wordt ook toegepast op de eigenschappen die zich bevinden in de gebieden die worden aangeduid met de codes 3 en 4 van de bijlage, maar in dit geval op het standaardtarief van 50%.
De gebouwen moeten worden gebruikt als hoofdgebouw of bedoeld voor productieve activiteiten en dit is een belangrijke vereiste die deze vereenvoudiging onderscheidt van de gebruikelijke aftrek van 50%. Dit laatste is in feite van toepassing op alle woongebouwen, zonder noodzakelijkerwijs de vereisten van het eerste huis te hebben, maar niet die welke bedoeld zijn voor productieve activiteiten.
Dit onderscheid is ingevoerd om die gebouwen te bevoorrechten waarin het gezin en het beroepsleven van de belastingplichtige voornamelijk zouden plaatsvinden.
Bedenk dat we voor belastingdoeleinden, Irpef, het onroerend goed bedoelen dat door de belastingbetaler als hoofdverblijf wordt gebruikt hoofdwoning voor zichzelf en zijn familie.
Aan de andere kant, constructies gebruikt voor productieve activiteiten betekenen die eigenschappen die worden gebruikt om te presteren agrarische activiteiten, productie van goederen, commercieel en professioneel.
In sommige gevallen kan een gebouw dat ingrijpen vereist meer vastgoedeenheden, waarvan er een bestemd is voor het hoofdverblijf en de anderen voor andere huizen of productieve activiteiten.
De Inland Revenue heeft verduidelijkt, met de ronde n. 28 van 18 september 2013, wat in dit geval het voordeel van 65% alleen kan worden toegepast op het hoofdgebouw en op de eenheden die bestemd zijn voor productieve activiteiten, terwijl voor de andere gebouwen de gewone aftrek van 50% kan worden toegepast, opnieuw tot 31 december 2015.

Uitgaven onder voorbehoud van 65% aftrek voor anti-seismische interventies

detrazione per interventi antisismici

De kosten waarvoor de aftrek van 65% toegankelijk is, zijn vooral de kosten die nodig zijn om het werk uit te voeren structurele delen van gebouwen om ze te beveiligen vanuit een statisch oogpunt.
De uitgevoerde acties zijn ook inbegrepen op meer gebouwen die structureel met elkaar verbonden zijn terwijl, als dergelijke interventies worden uitgevoerd in de historische centra, de voorschriften schrijven voor dat ze moeten worden uitgevoerd op basis van unitaire en niet-voltooide projecten op de enige wooneenheid.
Ook inbegrepen zijn de kosten die nodig zijn voor de voorbereiding van de documentatie het bewijzen van de statische veiligheid van het gebouw, zoals testcertificaten, certificaten van statische geschiktheid, ontruiming door de brandweer, enz., en voor het realiseren van de interventies die nodig zijn voor hun vrijlating.

Wie kan profiteren van de 65% aftrek voor anti-seismische interventies

Ze kunnen profiteren van deze belastingaftrek i Onderwerpen van Irpef of Ires die uitgaven hebben ondersteund en die een echt recht op het terrein.
Daarom zijn niet alleen de eigenaren geautoriseerd, maar ook degenen die het eigendom houden met een andere titel, zoals de lease.

Hoe de 65% aftrek voor anti-seismische interventies aan te vragen

Aangezien er in de tekst van de wet niet expliciet specifieke manieren zijn om gebruik te maken van de facilitering, is de belastingdienst van oordeel dat deze moet worden begrepen als normaal vereist voor de 50% aftrek.Video: