Vierde Energieaccount-definitie, deel 2

In artikel 3 van de D.M. 05.05.2019 wordt de referentietermologie voor fotovoltaïsche systemen gedefinieerd: upgrades, verbindingen, GSE.

Vierde Energieaccount-definitie, deel 2

In zijn artikel drie Ministerieel Besluit 05.05.2011 n. 109 definieerde de terminologie referentie voor een juiste interpretatie van hetzelfde besluit, inclusief deze definities: upgrading, extra productie, gemiddelde jaarlijkse productie, aansluitpunt, totale make-over, on-site uitwisselingsservice, GSE, fotovoltaïsche installatie, verantwoordelijke persoon, fotovoltaïsche installaties met innovatie technologie, kleine fotovoltaïsche installaties, grote fotovoltaïsche installaties, jaarlijkse cumulatieve indicatieve kosten.

1

naar versterking van een fotovoltaïsch systeem betekent de toename van het vermogen van een fotovoltaïsch systeem dat ten minste twee jaar in bedrijf is geweest; de toename moet ten minste 1 kW bedragen en de verhogingen van kWh op jaarbasis, gedefinieerd door de extra productie, respecteren.
Extra productie definieert in kWh de toename van elektriciteit in vergelijking met de gemiddelde jaarlijkse productie v├│├│r de upgrade; voor installaties die niet zijn uitgerust met de meetgroep van de geproduceerde energie, is de extra productie gelijk aan de geproduceerde elektriciteit als gevolg van de verhoging vermenigvuldigd met een specifieke factor; deze factor wordt uitgedrukt door de verhouding tussen de toename in nominaal vermogen van de installatie en het totale vermogen van de installatie na de upgrade.
Voor de gemiddelde jaarlijkse bescherming van een fotovoltaïsch systeem bedoelen we het rekenkundig gemiddelde van de kWh geproduceerd in de laatste twee jaar, dit gemiddelde mag geen uitvalperioden van de installatie omvatten die geen gewone onderhoudsmissies zijn; het punt van verbinding van een fotovoltaïsch systeem is het punt waarop de installatie is aangesloten op het elektriciteitsnet, het betreffende punt valt onder de bevoegdheid van de netbeheerder.

SINGSE

De totale renovatie van een fabriek is de interventie voor technologische verbetering, uitgevoerd op een installatie die ten minste twintig jaar actief is geweest; de interventie omvat de vervanging van ten minste alle modules van de installatie en van de conversiecomponenten van de elektriciteit uit afwisselend de omvormers; de on-site omruilservice wordt gedefinieerd door het wetsdecreet van 29.12.2003 n. 387 en latere wijzigingen en toevoegingen; terwijl de GSE is de manager van GSE energy services s.p.a.
Een fotovoltaïsch systeem met een hoge concentratie verschilt van een conventioneel fotovoltaïsch systeem, vanwege de aanwezigheid van optische systemen die licht concentreren op fotovoltaïsche cellen; elk fotovoltaïsch systeem moet een onderwerp hebben verantwoordelijk de installatie die verantwoordelijk is voor de werking en het onderhoud van de installatie, die de aanmoedigingsprijzen en de registratie van de installatie in de betreffende registers kan aanvragen.
Fotovoltaïsche systemen met behulp van modules en componenten

huis

technologisch ge├źvolueerd vanuit een technologisch oogpunt, eenvoudig gedefinieerde fotovolta├»sche systemen met technologische innovatie; de small fotovolta├»sche systemen zijn gebouwd op gebouwen en hebben een totaal vermogen van minder dan of gelijk aan 1000 kW, installaties met een vermogen van maximaal 200 kW en in ruilmodus ter plaatse en alle energiecentrales die in openbare ruimten of gebouwen zijn gebouwd volgens het wetsdecreet n. 165 van 2001.

groot


Alle andere systemen dan degene die hierboven zijn beschreven, maken deel uit van de groot fotovoltaïsche systemen.
Voor een indicatieve jaarlijkse cumulatieve kost, bedoelen we de som van de producten van alle vermogens van de fotovoltaïsche systemen die zijn geïnstalleerd voor de corresponderende goedgekeurde prikkels, van elk vermogen en type.


ing. Vincenzo GranatoVideo: