Sloop en reconstructie

De zin n. 13492 van 9 april 2019 stelt dat de sloop en daaropvolgende reconstructie van een gebouw gelijk staat aan een nieuwe constructie en niet aan een restauratie.

Sloop en reconstructie

Een recente uitspraak van de Hof van Cassatie, de n. 13492/2010 van afgelopen 9 april, zei dat de sloop en daaropvolgende reconstructie van een gebouw gelijkwaardig is aan een nieuwe constructie en niet aan een restauratie en daarom als zodanig moet voldoen aan de relevante wetgeving.

Sloop en reconstructie

De gerechtelijke controverse kwam voort uit een zaak waarin een gebouw werd gesloopt en vervolgens zonder enige herbouwing werd herbouwd Bouwvergunning, omdat de interventie was gemaakt om te vallen in de casuïstiek van restauratie en conservatieve restauratie.
In het geval in kwestie, waarin een gebouw werd herbouwd afbrokkelende en waarschijnlijk voorwerp van instortingen in de loop van de jaren waren het sedimentgebied en de vorm van de nieuw gebouwde bouwconstructie compleet anders dan de reeds bestaande gebouwen.
de Geconsolideerde tekst van het gebouw, d.p.r. 380/2001, definieert in art. 3 lid 1, letter c, de interventies van restauratie en conservatieve restauratie, zoals die gericht op het behoud van het bouworganisme en het waarborgen van de functionaliteit ervan door middel van een systematisch geheel van werken dat, in overeenstemming met de typologische, formele en structurele elementen van het organisme zelf, het gebruik ervan verenigbaar met hen kan maken.
Deze interventies omvatten de consolidatie, restauratie en vernieuwing van de bouwelementen, de insertie van de accessoire-elementen en de systemen die vereist zijn door de gebruikseisen, de eliminatie van de elementen die geen verband houden met het bouworganisme.

Terwijl de interventies van renovatie van gebouwen, als bedoeld onder d), zijn die rom de bouworganismen te transformeren in een systematisch geheel van werken dat kan leiden tot een bouworganisme dat geheel of gedeeltelijk verschilt van het vorige.
Deze interventies omvatten het herstel of de vervanging van sommige bouwelementen, de eliminatie, wijziging en invoeging van nieuwe elementen en systemen.
Als onderdeel van de renovatie van het gebouw zijn ook de interventies inbegrepen die bestaan ​​uit de sloop en de reconstructie met hetzelfde volume en dezelfde vorm als de bestaande, alleen onderworpen aan de innovaties die nodig zijn voor de aanpassing aan anti-seismische voorschriften.

Bouw wederopbouw

De rechters waren daarom van mening dat de zaak in kwestie niet onder een van de bovengenoemde gevallen viel, maar eerder in de dictie van nieuwe constructie.
De zin heeft in Italië een reeks discussies geopend, omdat de exacte definitie van het type bouwinterventie waarin de sloop en de wederopbouw van een gebouw valt, deinterpretatie van verschillende voorschriften.
Bijvoorbeeld enkele van de regionale wetten op House Plan, zoals die van de regio Veneto, geef toe dat Dia ook voor interventies van bouwvervanging met volumetrische prijs, om de bouwactiviteit te vergemakkelijken en opnieuw te starten. Integendeel, uit deze juridische interpretatie blijkt duidelijk dat aangezien deze interventie een nieuwbouwproject is, het noodzakelijk zou zijn om gebruik te maken van de bouwvergunning.
Evenzo, ik belastingbonussen van 55% voor interventies ter verbetering van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen kan niet worden verleend in het geval van sloop en wederopbouw.Video: Pauwels Nijmegen, Sloopwerk, Grondverzet, Reconstructie