Sloop en reconstructie met respect voor de vorm

C. C. herhaalde in 2019 dat sloop- en wederopbouwacties met verschillende vormen niet onder de definitie van renovatie van gebouwen vallen.

Sloop en reconstructie met respect voor de vorm

de Consolidatie Tekst, in art. 3, lid d), definieert als renovatie-interventies de interventies gericht op het transformeren van de bouworganismen door een systematisch geheel van werken die kunnen leiden tot een bouworganisme dat geheel of gedeeltelijk verschilt van het vorige. Deze interventies omvatten het herstel of de vervanging van sommige bouwelementen, de eliminatie, wijziging en invoeging van nieuwe elementen en systemen. Als onderdeel van de renovatie van het gebouw zijn ook de interventies inbegrepen die bestaan ​​uit de sloop en de reconstructie met hetzelfde volume en dezelfde vorm als de bestaande, alleen onderworpen aan de innovaties die nodig zijn voor de aanpassing aan anti-seismische voorschriften.

sloop

Deze definitie is belangrijk voor de keuze van de kwalificatie, in feite vallen de bovengenoemde interventies in de categorie waarvoor het voldoende is Gecertificeerd rapport van startactiviteiten (SCIA), die de Dia verving en waarvoor de bouwvergunning niet nodig is.
Het lijkt dus duidelijk dat met dit soort interventies het ook mogelijk is om door te gaan met de volledige sloop en reconstructie van een gebouw, zolang de vorm en het volume ongewijzigd blijven.
Dit concept is onlangs herhaald door de Oordeel van het Grondwettelijk Hof n. 309 van 21 november jongstleden.
Het Hof heeft inderdaad verklaard ongrondwettig de regionale norm die het mogelijk maakte om een ​​gebouw te realiseren dat totaal anders is dan het gebouw dat al in die vorm bestaat en dat hetzelfde volume behoudt, omdat het een buitensporige uitbreiding is ten opzichte van de nationale norm.
De verwijzing is naar de wetten van de regio Lombardije 11 maart 2005, n. 12 (Wet voor territoriale overheid) e 5 februari 2010, n. 7 (Regelgevende interventies voor de implementatie van regionale planning en voor de wijziging en integratie van wettelijke bepalingen - Connected regulations 2010).
In het bijzonder, de kunst. 22 van de regionale wet van Lombardije n. 7/2010 bepaalt dat, als onderdeel van de renovatie van het gebouw, de reconstructie van het gebouw dat de sloop volgt is bedoeld zonder beperking van vorm, en dit aspect was door de Administratieve rechtbank van de regio.
De uitspraak van het Hof herhaalde dat hetart. 3 van de D.P.R. 380/01 het is een principe dat niet van regionale wetgeving kan worden afgeweken en daarom ongrondwettelijk die artikelen van regionale verordeningen heeft geacht die het behoud van de reeds bestaande vorm niet bindend achten.

wederopbouw

Het Constitutionele Hof heeft ook bepaald dat de definitie van de verschillende categorieën van bouwinterventies tot de bevoegdheid van de staat behoort, als onderdeel van de aspecten die verband houden met de regering van het grondgebied.
Aan de andere kant zou de toepassing van verschillende definities door sommige regio's gepaard gaan met een definitie ongelijk gedrag op het nationale grondgebied dat negatieve gevolgen voor de bescherming ervan zou hebben.
Daarom moet de burger in geval van sloop en reconstructie met een andere vorm dan de reeds bestaande, een Bouwvergunning omdat het gaat om het bouwen van een nieuw gebouw.Video: Moordcomplot Marianne Vaatstra - Mini docu