Verwijdering van het bouwen van puin

Puin afkomstig van sloop- en bouwwerkzaamheden wordt beschouwd als bijzonder afval en de verwijdering ervan moet worden uitgevoerd volgens de geldende regelgeving.

Verwijdering van het bouwen van puin

Bouwafval, inert afval en puinafvoer

De meeste activiteiten die plaatsvinden in het moderne leven, omvatten de productie van een bepaalde hoeveelheid uitschot, die op de juiste manier moet worden verwijderd om een ​​verwoestende impact op het milieu te voorkomen.

puin bouwen

Onder deze activiteiten is er natuurlijk ook de bouwsector die produceert speciaal afval en ongewoon stedelijk afval.
Het is echter niet ongewoon om te zien dat het puin abrupt is achtergelaten op openbare en particuliere gronden of in vuilnisbakken, om het milieu te ontsieren en te vervuilen.
Het grootste deel van het afval geproduceerd door bouwwerkzaamheden bestaat uit inerte materialen, zoals gipsafval, bakstenen, gewapend beton en niet, afkomstig van sloop- en bouwactiviteiten.
de uitgegraven aarde en rotsenin plaats daarvan, op basis van de wet n. 2 van 2009, worden niet als afval beschouwd en daarom moeten ze, tenzij ze vervuild zijn, op de productielocatie worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor opvullingen of opvullingen.
Om ze opnieuw te kunnen gebruiken op andere locaties dan productiesites, is het echter noodzakelijk om een ​​specifieke aanvraag naar de gemeente te sturen.
Om aan te tonen dat uitgegraven aarde en rotsen niet vervuild zijn, is het noodzakelijk om ze aan specifieke chemische analyses te onderwerpen.
Ook op het gebied van bouwen moet daarom de afvoer van het puin worden uitgevoerd volgens de instructies van de geldende regelgeving.
De onjuiste verwijdering van bouwafval is eigenlijk een misdaad die kan worden bestraft en die op zijn best hoge boetes kan kosten.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwijdering van gipsplaat of het bouwen van puin?

De norm waarnaar moet worden verwezen, is de Wetsdecreet 3 april 2006, n. 152, Milieuregels, volgens welke de last van het afvoeren van afval afkomstig van het bouwen van interventies wordt gedragen door de persoon die het puin produceert.
Dus volgens een voor de hand liggende interpretatie van de huidige jurisprudentie, is de producent van het puin degene die draagt ​​wezenlijk bij aan het creëren ervan en daarom, als het werk wordt uitgevoerd door een bedrijf, zal het het bedrijf zelf zijn, terwijl als het werk op zichzelf wordt uitgevoerd, het de eigenaar van het gebouw zal zijn, of in ieder geval de persoon die het heeft geproduceerd.

Hoe het bouwpuin op de juiste manier te verwijderen

Het puin dat afkomstig is van sloop- en bouwwerken wordt, zoals vermeld, speciaal afval beschouwd en kan niet worden hergebruikt binnen de bouwplaats van herkomst.
Het is daarom noodzakelijk om hiervoor te zorgen overbrengen naar stortplaats of, indien mogelijk, naar geschikt verwerkingsbedrijf, om ze opnieuw te kunnen gebruiken.

puin bouwen

In het geval van kleine hoeveelheden afval die afkomstig zijn van thuiswerk, is het voor sommige gemeenten mogelijk deze zelf te Ecologische eilanden.
Het is echter noodzakelijk dat de instelling ook voorziet in deze vorm van weigering in haar eigen plan gescheiden afvalinzameling.
In elk geval moet de verzameling van het puin worden uitgevoerd door speciale bedrijven, allemaal geregistreerdNationaal register van milieubeheerders.
Meestal wordt een specifieke vorm verstrekt waarmee het verzoek kan worden gedaan aan het bedrijf en waarmee de taak wordt toevertrouwd.
Als het getransporteerde afval, hoewel geclassificeerd als niet-gevaarlijk, in hoeveelheden van minder dan 30 kilogram of 30 liter per dag is, zijn geen begeleidende documenten vereist.
Als ze deze hoeveelheid echter overschrijden, moet er een specifieke aan het transport worden toegevoegd formulier met de volgende gegevens:
- naam en adres van de afvalproducent;
- oorsprong, type en hoeveelheid afval;
- bestemmingsplant;
- te volgen route om naar de plant te gaan;
- naam en adres van de ontvanger.

Hoe de productie van bouwafval te verminderen

Naast de juiste manier waarop het puin moet worden verwijderd, moet het hoofddoel, ook voor degenen die in de bouwsector werken, zijn om de productie van afvalmaterialen te verminderen.
De beste manier om dit te doen is het recycling, dwz het hergebruik van materialen die een tweede leven kunnen hebben.

Een Milaan en Monza Edilcasa Multiservice voert een snelle en effectieve service uit waarbij alles op de site wordt uitgelegd RitiroMacerieMonza
Zoals echter niet alle materialen kunnen zijn hergebruikt, het is belangrijk om stroomopwaarts een verschil te maken.
Een van de systemen die voor dit doel wordt gebruikt, is dat van selectieve sloop die voorziet in het gebruik van technieken die in staat zijn om de afvalstoffen te selecteren, zodat ze herbruikbaar naar geschikte behandelingsinstallaties kunnen worden geleid.
Als alternatief is het mogelijk om de methode van de gecontroleerde sloop waarin de materialen worden gedifferentieerd in een volgend gezicht. Over het algemeen zijn materialen van verschillende consistentie gescheiden en kunnen daarom op verschillende gebieden worden hergebruikt, zoals stenen materialen, metalen, hout, plastic, enz...

Heeft u een schatting nodig van de afvoer van bouwafval?

de gemiddelde prijs voor de verwijdering van puin het is variabel in heel Italië, een deel van 80 euro / mc tot 115 Euro / mc, kunt u een offerte rechtstreeks van de bedrijven in uw omgeving met behulp van de gratis service van EmTudoDesign.com middelen WhatsApp door invoeren:
- naam en voornaam;
- stad;
- e-mail;
- korte beschrijving en hoeveelheid.

Schattingen voor het bouwen van puinVideo: 8. Update Siriusstraat: Puinruimen tot aan de fundering.