Gemene gevechten

We hebben het vaak over condoomoorzaken, het is de moeite waard om beter te begrijpen wat deze controverses zijn, wanneer ze zich voordoen en wat de rol van beheerder is.

Gemene gevechten

Liti condominiali

We hebben het vaak over condoomoorzaken.
Het is de moeite waard om meer te begrijpen wat zijn deze controverses, wanneer ze zich voordoen en wat zijn de rollen van beheerder en vergadering.
Eerst en vooral het is handig om stil te staan ​​bij een onderscheid tussen twee soorten ruzies:
a) die zogenaamde actief;
b) die passief.

In het eerste geval het is het condominium dat het initiatief neemt en om een ​​ander onderwerp aan te klagen (die een condomino of een derde kan zijn).
In het tweede geval het condominium lijdt het gerechtelijke initiatief en het is, om zo te zeggen, gedwongen om zichzelf te verdedigen.
In beide situaties zijn er problemen gerelateerd aan legitimiteit om in het vonnis te blijven.
Laten we beginnen bij de ruzies c.d. actiefEén ding is zeker: onder deze omstandigheden het onderwerp dat het condominium vertegenwoordigt, is de beheerder.
Dit staat duidelijk vermeld in de eerste alinea vanart. 1131 c.c., over de c.d. actieve legitimiteit om in het vonnis te blijven, dat luidt:
Binnen de grenzen van de attributies vastgesteld door het vorige artikel (Artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek) o van de grotere bevoegdheden die hem door de condominiumverordeningen of door de assemblage worden verleend, heeft de beheerder de vertegenwoordiging van de deelnemers en kan juridische actie tegen zowel de flatgebouwen als derden ondernemen.
Dit betekent dat voor de onderwerpen aangegeven door de techniek. 1130 c.c. (Bijv. condominium kredietwinst, acties voor naleving van condominiumvoorschriften, enz.) de beheerder kan in rechte optreden zonder dat de aandeelhouders daarvoor toestemming hoeven te geven.

Liti tra condomini

Voor andere zaken (denk aan de noodzaak om actie te ondernemen tegen een bedrijf dat wat werk heeft verzet of misschien tegen de keeper in voor zijn mislukkingen) de administrateur, om te handelen in de rechtszaal, moet door de vergadering geautoriseerd zijn, wat vereist zal zijn om dit te doen met respect voor de quorum deliberatieve geleverd doorart. 1136, vierde alinea, c., of dal condominium regelgeving.
De situatie is meer controversieel voor die gevallen c.d. van passieve geschillen.
Volgens de tweede alinea van de techniek. 1131 c.c.: (De beheerder n.d.A.)
Mag voor het gerecht worden gebracht voor elke actie betreffende de gemeenschappelijke delen van het gebouw; hij wordt op de hoogte gebracht van de bepalingen van het bestuursorgaan die verwijzen naar hetzelfde object.
In dit verband hebben we ons afgevraagd wat de limieten zijn van de c.d. passieve legitimering.
Volgens wat is de geconsolideerde richting van de Hof van Cassatie overeenkomstig art. 1131 cc, paragraaf 2, de legitimiteit van de administrateur om zich te verzetten voor de rechtbank, exclusief of gelijktijdig met die van individuele flatgebouwen, voldoet niet aan limieten aan de passieve zijde, [...] en in dergelijke gevallen heeft de beheerder de enige verplichting, van louter relevantie interne en niet incidentele in haar representatieve procedurele bevoegdheden, om te rapporteren aan de vergadering (zie in cassatie 7544/95, cassatie 12204/97, cassatie 735/95) (Ook Cass. 16 april 2007 n. 9093).
Het is een oriëntatie die kritiek vindt binnen hetzelfde jurisprudentie van het Supreme Court, wat, zij het met een geïsoleerde uitspraak, is van mening dat deze oriëntatie niet wordt gedeeld, omdat deze is gebaseerd op een interpretatie van de kunst. 1131, tweede alinea, cod. civ. dat houdt geen rekening met de inspirerende verhouding van deze regel, die bedoeld is om de derde partij die een beslissing wil nemen tegen het condominium te bevoordelen, waardoor hij, in plaats van alle condominiums te citeren, de beheerder op de hoogte brengt (Ook Cass. 26 november 2004 n. 22294).

Als dit daaraan wordt toegevoegd om te beslissen om een ​​ruzie te weerstaan, wat niet de verantwoordelijkheid is van de beheerder, de vergadering moet beraadslagen (er één bereiken quorum gelijk aan de meerderheid van de aanwezigen op de vergadering die ten minste 500 duizendsten vertegenwoordigen, art. 1136, vierde alinea, c.) zal worden overeengekomen dat delaatste oriëntatie geciteerd lijkt het meest consistent met het systeem van regels die gedicteerd zijn op het gebied van condominiumgeschillen.Video: gepeste jongen slaat pestkop K.O HD GELUID