Uitsplitsing van uitgaven en contrasten op de braga

Schade aan het rioleringssysteem, identificatie van het beschadigde punt en keuze van het criterium van toewijzing van uitgaven: het geval van de braga.

Uitsplitsing van uitgaven en contrasten op de braga

Braga

In een condominium breekt het het uitlaatsysteem van riolering en reparatiewerkzaamheden is noodzakelijk. Of anders: in een flatgebouw moet het rioleringssysteem worden gerepareerd en dientengevolge deel de kosten tussen de appartementen. In deze context is het legitiem om te vragen: wie betaalt wat en wanneer de kosten moeten worden beschouwd als de exclusieve relevantie van een individuele deelnemer voor het team? In essentie zullen we, als we de vragen beantwoorden die we ons zojuist hebben gesteld, twee onderwerpen behandelen die we in het bijzonder hebben gevoeld condominium materiaal, dat wil zeggen: a) identificatie van de delen van de riolering van gemeenschappelijke eigendom; b) het criterium van uitsplitsing van de kosten worden aangenomen voor de onderverdeling van die kosten. De identificatie van het overgangspunt tussen gemeenschappelijk eigendom en exclusieve eigendom is alles dat gemakkelijk is ondanks de burgerlijk recht (artikel 1117 nr. 3) geef duidelijk aan dat deze op het punt van vertakking van de planten (afvalwater, verwarming, enz.) moet worden geplaatst op de delen van exclusief eigendom. In het geval van de riolering werd dit punt, uit een deel van de jurisprudentie, geĆÆdentificeerd in de zogenaamde braga. Dit standpunt is echter niet zozeer eenstemmig een paar maanden geleden we hadden het over constrative interpretative: volgens een zin van de hermelijnen van Januari 2012, de braga maakt deel uit van de gemeenschappelijke eigenaar. Als deze aanname waar was, dan is ook de onderhoudskosten en vervanging van de braga ze moeten worden gedeeld tussen de flatgebouwen door de duizendsten van eigendom. Dit is in feite het criterium waarmee rekening moet worden gehouden, tenzij anders overeengekomen (dwz tenzij anders overeengekomen tussen alle appartementen). De reden voor deze verklaring? eenvoudig; het rioleringssysteem is een goed condominium en voor de conserveringskosten die betrekking hebben op deze goederen, is het de wet (artikel 1123 c.c.) om aan te geven dat de kosten moeten worden verdeeld op basis van de duizendsten van eigendom.

Braga2

een recente bestelling van de Cassatie is terug op beide onderwerpen. resultaat: de braga is geen gewoon onderdeel en de uitgaven voor de condominiumfabriek moeten worden verdeeld volgens de duizendsten van eigendom. De bepaling wordt gelezen gemaakt van rechters van Piazza Cavour dat de rioleringsbuizen worden bij wet beschouwd als de gemeenschappelijke delen van het gebouw en, zoals de Supreme Court al zei, zijn de gemeenschappelijke eigendommen tot aan het punt van vertakking van de fabrieken naar de gebouwen van exclusief eigendom van individuele flatgebouwen, met uitzondering van alleen aansluitfittingen en van de horizontale leidingen die, vertakkend van de condominiumafvoerleiding, de afzonderlijke appartementen van exclusief eigendom dienen (Cassatie nr. 583 van 2001) (Hof van Cassatie 14 juni 2012, nr. 9765). In deze context specificeert de cassatie met een verwijzing een verwijzing naar de zaak onder zijn aandacht die echter een algemene waarde aanneemt, voor een leiding die, beginnend vanaf de vloer van de tweede verdieping van het gebouw, de twee andere verdiepingen verticaal overschrijdt, het vermoeden op grond van art. 1117, derde alinea, e. e. (volgens welke de afvoerkanalen en afvoerkanalen het voorwerp zijn van gemeenschappelijk eigendom van de eigenaars van de verschillende verdiepingen of delen van verdiepingen van een gebouw) en voor de toewijzing van uitgaven, dientengevolge, het regime onder art. 1123 kabeljauw. civ. (Cass. ord. 14 juni 2012, n. 9765).Video: