Uitsplitsing van de vergoeding van de doelverdediger en de geldigheid van de resolutie

De vergoeding van het condominium van een condominium moet worden verdeeld volgens duizendsten van eigendom. Een andere oplossing is ongeldig maar niet altijd niets, waarom?

Uitsplitsing van de vergoeding van de doelverdediger en de geldigheid van de resolutie

Vergoeding van de keeper

Hoe moeten ze worden afgebroken? kosten voor de conci毛rgeservice?
De vraag rijst in veel en vaak de oplossing leidt tot geschillen tussen de flatgebouwen: het houden van de keeper, zoals het gewoonlijk wordt genoemd, is een lastige zaak.
Laten we stap voor stap gaan; in de eerste plaats is het goed om het stof af te stoffen begrip van doelman.

Het was halverwege de jaren tachtig toen een illustere condominium hij schreef dat in het complexe moderne leven en vooral in de flatgebouwen, kleine cellen van de moderne samenleving, is de functie van de keeper steeds breder en complexer geworden: hij houdt toezicht op het hele leven van het gebouw en niet alleen degenen die binnenkomen en vertrekken. het wordt geplaatst in het wachthuis, maar om de interne voorschriften en de instructies van de beheerder over het gebruik van algemene dingen, zoals de verschuiving voor het gebruik van het washuis en het dakterras en de verordeningen van de lokale autoriteiten, te handhaven. ze worden aan hem gecommuniceerd (Terzago, Het condominiumGiuffr猫, 1985).
Als bewijs van deze verklaringen zoekt u gewoon op internet naar een standaardcontract voor het rapport over het schip om te begrijpen hoe gevarieerd de taken en verantwoordelijkheden van deze figuur kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, laten we teruggaan naar de eerste vraag.
Om het, opnieuw en in overeenstemming met de precedenten van verdienste en legitimiteit, heeft gereageerd op het begin van februari de Court of Modena.
Naar het oordeel van de Emiliaanse rechter lezen we dat het lijdt geen twijfel dat de portier een functie van bewaring van gemeenschappelijke dingen uitoefent, die betrekking heeft op het gebouw als geheel, waarvoor de gerelateerde uitgaven moeten worden verdeeld over alle flatgebouwen van het gebouw volgens de duizendste van de eigendom, behoudens de afwijkende bepaling in de condominium-verordening unaniem goedgekeurd (Wet van Modena 6 februari 2012 n. 258).

Vergoeding van de keeper

aan het verordening unaniem goedgekeurd een aandeelhoudersresolutie aangenomen met instemming van iedereen in appartementen moet als gelijk worden beschouwd (art. 1123 c.c.).
Wat gebeurt er als een andere modus komt goedgekeurd door de meerderheid van de vergadering?De beslissing moet worden overwogen niets?Het antwoord is deze: niet altijd.
De reden werd verklaard door het Hof van Cassatie en overgenomen door de Court of Modena. In de bovengenoemde uitspraak lezen we dat volgens Cass. 6714/2010 worden aangetast door nietigheid, wat ook kan worden beweerd door het condominium dat heeft gestemd, de appartementenresoluties waardoor, met een meerderheid, de criteria voor de reparatie van gemeenschappelijke kosten in overeenstemming met de bepalingen van art. 1123 c.c. o van de contractuele condominiumverordeningen, die noodzakelijk zijn voor hen de unanieme instemming van de flats, terwijl ze kunnen worden vernietigd en als zodanig worden aangevochten binnen de termijn waarnaar wordt verwezen in art. 1137, laatste paragraaf, c.c., de besluiten waarmee de aandeelhoudersvergadering bij de uitoefening van de bevoegdheden van art. 1135, n.2 en n. 3, c.c., bepaalt eigenlijk de verdeling van dezelfde uitgaven in tegenstelling tot de criteria uiteengezet in art. 1123 c.c.In feite kan de vaststelling van andere criteria dan die bepaald door de wet of door de contractuele regeling, die van invloed zijn op de individuele rechten van afzonderlijke appartementen, alleen worden genomen met een overeenkomst waaraan alle flatgebouwen voldoen, niet vallende onder de toebedelingen van de vergadering betreffende het beheer van gewone dingen (Wet van Modena 6 februari 2012 n. 258).
Het is niet altijd gemakkelijk om dit onderscheid te begrijpen; een voorbeeld kan nuttig zijn.
Denk aan de vergadering die, zonder de gunstige stem van alle flatgebouwen, besluit om de kosten van de conci毛rgeservice in gelijke delen te verdelen.

Condominium met conci毛rge

In dit geval moet de beslissing op dezelfde manier worden beschouwd als een beslissing afwijking die als zodanig de toestemming van elke mede-eigenaar vereist: anders moet de resolutie als nul worden beschouwd.
Denk aan de gevallen waarin voor de weinig duidelijkheid van de verordening of door een eenvoudige fout, de vergadering besluit om een 鈥嬧媢itgave toe te wijzen op basis van een tabel (bijvoorbeeld voor het onderhoud van de trap) in plaats van een andere (bijvoorbeeld die van eigendom). In dergelijke hypothesen de beslissing moet als vernietigbaar worden beschouwd omdat er geen afwijking is, maar alleen een onjuiste indeling.
Voor de goede orde: in het geval opgelost door de Court of Modena, de resolutie werd als nul beschouwd.Video: