Documenten die het bedrijf aan de klant moet voorleggen

Wanneer een bedrijf wordt belast met het uitvoeren van werkzaamheden, moet het aan de klant bepaalde documenten overhandigen die getuigen van de technisch-professionele geschiktheid.

Documenten die het bedrijf aan de klant moet voorleggen

Met de publicatie in de Staatscourant n. 147 van 26 juni 2012 - Suppl. Gewone n.129 van het Development Decree, er is een verhoging van de drempelwaarde voor de belastingaftrek voor renovatie van gebouwen van 36% tot 50%.
Met deze maatregel hoopt de regering de activiteit van de bouwsector, die in ons land vooral in een crisis lijkt te verschijnen, te vergroten en daarmee de onderneming te starten.

rapporti tra impresa e committenti

Hoewel het enerzijds een doel is waarvan we allemaal denken dat we het wensen en delen, anderzijds vragen we bouwbedrijven om te reageren op hulp met voldoende respect voor de regels met betrekking tot veiligheid en bescherming van werknemers, vaak genegeerd.
Wanneer een bedrijf is belast met de taak om het werk uit te voeren, is het verplicht het aan de klant te bezorgen, die het bedrijf vertegenwoordigt werkgever, van een reeks documenten waaruit blijkt dat deze wettelijke bepalingen worden nageleefd.
Ze zijn niet alleen een garantie voor de naleving van de regels inzake socialezekerheidsbijdragen en die met betrekking tot de veiligheid van werknemers, maar ook van detechnisch - professionele fitness van het bedrijf.
Vanzelfsprekend weet de cliënt, niet zijnde een professional, vaak niet alle documenten die het bedrijf nodig heeft voor de presentatie van een bureaucratisch papier en daarom is de taak van de technicus die hem assisteert, ontwerper en / of directeur van werken, zorg ervoor dat dit correct gebeurt en bescherm het.
Het is echter goed dat de klant zelf weet wat deze documenten zijn, om niet volledig onvoorbereid te zijn in de materie en om het werk van zowel het bedrijf als de professional te kunnen controleren.

Referentie wetgeving

normativa di riferimento

Voor pleegbedrijven bedoelen we zowel het hoofdbedrijf waaraan de werken zijn toevertrouwd, en alle mogelijke bedrijven bedrijven besteden ons uit evenals ik zelfstandigen die ter plaatse aanwezig kan zijn voor de vereiste verwerking.
De documenten die deze bedrijven en werknemers moeten tentoonstellen, worden vermeld in artikel 90 van de Wetsdecreet 81 van 2008 (de enige tekst over gezondheid en veiligheid op het werk), zoals gewijzigd door het Wetsdecreet 106 van 2009 (Aanvullende en corrigerende bepalingen van het wetgevingsdecreet 9 april 2008, n. 81, betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op de werkplek).
De tekst van de wet maakt een verschil tussen de bouwplaatsen waarvan de vermoedelijke duur minder is dan 200 mannen dag en waarbij werken zonder bijzondere risico's worden uitgevoerd, en werklocaties waarin de veronderstelde duur groter is dan deze limiet en werkzaamheden worden uitgevoerd die bijzondere risico's met zich meebrengen.

Documenten om te laten zien

In het eerste geval zullen de documenten die moeten worden getoond, hetzelfde voor bedrijven en zelfstandigen, de volgende zijn:
- certificering van registratie bij Kamer van Koophandel, industrie en ambachten;
- zelfcertificering met betrekking tot het bezit van de benodigdheden vastgesteld doorBijlage XVII van wetsdecreet 81/08;
- D.U.R.C. (Document met regularisatie van één bijdrage);
- zelfcertificering betreffende het type collectieve overeenkomst toegepast;
- POS (Operationeel veiligheidsplan).

dispositivi di protezione individuale

In het tweede geval wordt echter een onderscheid gemaakt tussen bedrijven en zelfstandigen.
Bedrijven, zowel aannemers als eventuele onderaannemers, moeten het volgende presenteren:
- certificering van registratie bij de kamer van koophandel, industrie en ambachten;
- D.U.V.R.I. (Enkel document voor de beoordeling van interferentie-risico's) of zelfcertificering;
- D.U.R.C.;
- verklaring dat er geen opschorting of verbodsmaatregelen op grond van art. 14 van Wetsdecreet 81/08;
- POS (Operationeel veiligheidsplan).
De documenten die moeten worden gepresenteerd door zelfstandigen zijn de volgende:
- registratie bij de kamer van koophandel, industrie en ambacht met een sociaal doel inherent aan het soort contract;
- specifieke documentatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de bepalingen van wetsdecreet 81/08 van machines, uitrusting en tijdelijke werken;
- lijst van persoonlijke beschermingsmiddelen Iedere kamer;
- certificaten met betrekking tot die van henzelf opleiding en de relatieve gezondheid fitness geregeld bij wetsdecreet 81/08;
- D.U.R.C.;
- verklaring van het hebben gelezen van het operationeel veiligheidsplan (POS) van de gecontracteerde onderneming en van de veiligheids- en coördinatieplan (PSC), en om zichzelf te committeren aan het respecteren van wat erin wordt gerapporteerd.
Afgezien van deze documenten, is het ook raadzaam om de technische - professionele geschiktheid van het verantwoordelijke bedrijf te controleren identiteitsdocumenten van de ter plaatse aanwezige werknemers en de certificaten met betrekking tot de verplichte training die werd uitgevoerd, alsmede de vermelding vaneerste hulpverlener en de naam van de Verantwoordelijk voor de dienst Preventie en Bescherming.
De hierboven vermelde documenten moeten vóór het begin van het werk worden getoond en veel van deze moeten worden ingediend als verplichte bijlagen bij de bouwpraktijk die vereist is om het werk uit te voeren.Video: Coda CEO discusses the future of Coda