Huishoudelijke hulp: gids voor werving

Een korte handleiding over de verplichtingen die moeten worden nagekomen voor het in dienst hebben van binnenlandse, Italiaanse, buitenlandse en niet-EU-werknemers die al dan niet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning.

Huishoudelijke hulp: gids voor werving

Huur een huishoudelijke medewerker

Meid, gezinsassistenten of babysitters, huishoudsters, obers en koks zijn allemaal figuren van arbeiders of huishoudelijk personeel die helpen bij het werk thuis. Maar hoe huur je een huisbediende in? Wat zijn de vereisten van de wet en de INPS? Hier is een kort vademecum met alle te volgen stappen voor het inhuren van een huishoudster.

Huur een Italiaanse, Europese of niet-EU-huishoudster in

Huur een huisbediende in

Voordat u ingaat op de details van de werkelijke aanname, moet u specificeren wie de i is huishoudelijk personeel.
In het bijzonder, alleen die werknemers die continu werken voor de noodzaak van het gezinsleven van de werkgever.
Een werkgever kan Italiaanse huispersoneel inhuren, uit Europese of niet-EU-landen en uiteraard zijn de vereiste verplichtingen anders.
- Werving van huishoudelijk personeel in Italië of in EU-landen: de werkgever kan de werknemer direct inhuren, ook als hij niet op de plaatsingslijst staat. Het moet echter in het bezit zijn van de belastingcode, een identiteitsbewijs en de gezondheidskaart.
- Niet-EU-aanwerving van werknemers: als hij al in Italië woont en in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning om te werken, moet de werkgever de verplichte melding van online werving op de INPS-website doen door gebruik te maken van de pincode van het National Institute van de sociale zekerheid of, als alternatief, via de exploitanten van het geïntegreerde Inps - Inail Contact Center (803164 gratis nummer van het vaste netwerk 06-164164 van het mobiele netwerk met de kosten van de oproep die door de gebruiker moet worden betaald, volgens het tariefplan dat door telefoon operator).
Als de niet-EU-werknemer ons land nog niet is binnengegaan, moet de werkgever die hem wil inhuren wachten op de zogenaamde Flows decree, een bepaling die jaarlijks in het staatsblad wordt gepubliceerd met vermelding van het maximumaantal niet-EU-buitenlandse werknemers aan wie om werkredenen een verblijfsvergunning wordt verleend. In dit geval moet de werkgever toestemming aanvragen bij de site van de Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huur een huishoudelijke medewerker: de online procedure

Om vanaf april 2011 een huishoudster in dienst te nemen en de arbeidsrelatie te veranderen, hoef je de bestanden niet bij de INPS-kantoren te maken, maar maak je gewoon een aanwervingsbericht door:
•gratis nummer (803.164) met het sofinummer en de INPS PIN
•INPS website (inps.it) het pad volgen Online diensten> Ten dienste van de burger> Verificatie met PIN of CNS> Diensten voor binnenlandse arbeidsbetrekkingen> Registratie van werk of verandering. Dit pad is toegankelijk via een pincode of CSN, de National Service Card.
Aan het einde van de operatie wordt een bon afgedrukt met een code met betrekking tot de arbeidsrelatie.

Huur een huisbediende in

de noodzakelijke documenten om een ​​binnenlandse medewerker in te huren zijn:
•persoonsgegevens en woonplaats van de werkgever
•persoonsgegevens en woonplaats van de werknemer
•datum van indiensttreding
•elementen die de arbeidsrelatie vormen (duur, uren, beloning, enz.).
Alleen in relatie tot de laatste heeft INPS een online service ontwikkeld.
In het geval dat de werkgever de kennisgeving van werk niet aan het INPS doet of de vertraging moet betalen administratieve sanctie aan het provinciale arbeidsbestuur voor bedragen variërend van 100 tot 500 euro.
Na de mededeling van de tewerkstelling van de huisbediende aan de NPS moet het nationale socialezekerheidsinstituut zelf een verzekeringspositie openen ten gunste van de medewerker van wie de werkgever de verplichting heeft om de bijdragen te betalen.

Bijdragen van binnenlandse werknemers

Het nemen van huishoudelijk personeel

de bijdragen voor de huisbediende betaalt u per kwartaal binnen deze deadlines:
• van 1 tot 10 april (eerste kwartaal)
• van 1 tot 10 juli (tweede kwartaal)
• van 1 tot 10 oktober (derde kwartaal)
• van 1 tot 10 januari (vierde kwartaal).
De bijdragen worden betaald met behulp van i MAV-bulletins herstelbaar online via de INPS-website te betalen op:
•postkantoren
•bankfilialen
•tabakswinkels met Sisal-systeem.
De betaling van de bulletins kan ook op het circuit worden gedaan Vrienden netwerkdwz de tabakswinkels met het INPS Services-logo, Unicredit-filialen en geautoriseerde postkantoren, maar ook vanaf de INPS-website of door het gratis nummer 803.164 te bellen. Het is altijd nodig om een ​​code van het werk en de belastingcode te verkrijgen en om online te betalen of via het Contact Center moet u met een creditcard betalen.
Ten slotte moet de werkgever de werknemer altijd een kopie van de betaling geven, ongeacht de gekozen methode.Video: Revolution University 101: Introduction