Donatie: wanneer de APE is gepland

In het geval van gratis overdracht, zoals donatie, is er de verplichting om de EPA, het energieprestatiecertificaat, en niet de bewering te verstrekken.

Donatie: wanneer de APE is gepland

APE en donatie

Na de ontwikkeling van de wetgeving inzake energie - efficiƫntie moeten de verplichtingen inzake toewijzing en annexatie van de regeling worden verduidelijktAPE vooral in het geval van overdracht van vrije eigendommen, zoals het schenking, wat twijfels en onzekerheden kan creƫren.

APE: het certificaat van energieprestaties van gebouwen

APE-donatie

De wetgever heeft het wetgevingsdecreet n goedgekeurd op de Europese wetgeving over de energetische prestaties (de communautaire richtlijn 2002/91 / CE). 192 van 2005 die de verplichting tot het leveren van de zogenaamde EPA introduceerde, deenergieprestatiecertificaat die de vorige ACE heeft vervangen, certificering van energiecertificering voor gebouwen die energiekosten met zich meebrengen.
In wezen is de APE het document geschreven door een gekwalificeerde expert, die de prestaties, vanuit een energieoogpunt, van een gebouw certificeert dankzij specifieke indicatoren. In het bijzonder wordt de jaarlijkse hoeveelheid daadwerkelijk verbruikte of verwachte energie gemeten om te voldoen aan de standaard vereisten voor verwarming in de winter, zomer-airconditioning en warm water.
In geval van handel onroerend goed, de EPA is een geldige tool waarmee de eigenaar en de koper worden geĆÆnformeerd over de energieprestaties van het onroerend goed dat wordt verkocht. De eigenschap krijgt een specifieke energie-efficiĆ«ntieklasse toegewezen, die van A + (hoogste) naar G (laagste) gaat.
Om te schrijven moet het een gekwalificeerde certificeerder zijn, die wordt gekenmerkt door zijn derde onafhankelijk van de eigenaar of de fabrikant. De geldigheid van het certificaat is 10 jaar.

APE: verplichting tot schenking, aantijging, levering en informatie

bijen eigenschappen

De verplichtingen met betrekking tot de EPA zijn gediversifieerd als volgt:
- verplichting van begiftiging (het kan onafhankelijk zijn van een overdracht van gebouwen, zoals in het geval van nieuwe gebouwen en gebouwen die onderhevig zijn aan grote renovaties);
- verplichting om te hechten (heropend bij wet nr. 90 van 4 augustus 2013, bij de omzetting van wetgevingsdecreet nr. 63 van 4 juni 2013, en voor de overtreding daarvan, wetsdecreet 23 december 2013 nr. 145 voorzien in een financiƫle sanctie in plaats van de nietigheid van het contract verhuur en verkoop);
- leveringsplicht (moet worden opgenomen in het koopcontract of huurcontract een specifieke clausule waarmee de koper of de huurder verklaart de documentatie te hebben ontvangen, inclusief het certificaat. Het ontbreken van de clausule wordt bestraft met een financiƫle sanctie);
- informatieplicht (het is noodzakelijk om een ā€‹ā€‹specifieke clausule in te voegen waarmee de koper of de huurder verklaart de informatie over de certificering van de energieprestaties van de gebouwen te hebben ontvangen. Als de clausule ontbreekt, wordt een geldboetesanctie toegepast).

Verplichting van de APE-verplichting: waarvoor gebouwen worden gepland

Wonen op deverplichting om de EPA te verstrekken, er moet worden benadrukt dat alle gebouwen met betrekking tot energieverbruik (met uitzondering van gebouwen waarvan het energieverbruik niet bestaat of totaal irrelevant is, zoals portico's, vervaardigd in onbruik of onbruikbaar zijn verklaard), moeten worden uitgerust met het certificaat van energieprestatie.

Het is echter noodzakelijk onderscheid te maken, zoals ook gespecificeerd door de nationale notariƫle raad waarvoor de EPA moet worden gepland:
- ongeacht een overdracht of lease van eigenschappen (bedoeld zowel als nieuwe gebouwen, dwz gebouwd na de afgifte van de bouwvergunning of DIA aangevraagd of ingediend na 8 september 2005, beide als gerenoveerde gebouwenin het bijzonder echter voor grote renovaties waarbij meer dan 25% van het oppervlak van de volledige bouwschil inbegrepen is, inclusief alle bouweenheden waaruit dit bestaat);
- ter gelegenheid van de overdracht en / of de huurovereenkomst (alle bestaande gebouwen die te maken hebben met energieverbruik en die moeten zijn voorzien van een certificaat van energieprestatie in het geval van een overdrachtsakte, hetzij voor een vergoeding, hetzij kosteloos of een nieuwe huurovereenkomst).

Wet n. 9/2014: nieuws over de APE-verplichtingen

APE-eigendomsdonatie

The D.L. 23 december 2013 n. 145 (geconverteerd volgens wet 21 februari 2014 n.9) heeft de volgende nieuwigheden voorzien:
- verplichting om te hechten, te bezorgen, informatief uitgesloten voor akten van overdracht van het onroerend goed kosteloos;
- verplichting tot aflevering en informatie voorzien voor nieuwe huurcontracten voor gebouwen of individuele vastgoedeenheden die moeten worden geregistreerd;
- verplichting om te hechten alleen gepland voor contracten nieuwe lease betreffende volledige gebouwen, met uitzondering van deze verplichting en voor contracten die niet zijn onderworpen aan registratie, ook voor nieuwe huurovereenkomsten met als enige afzonderlijke eenheden.

Donatie: verplichting van APE-begiftiging maar niet van gehechtheid

Wat de gratis overdracht van eigendom betreft, is er geen verplichting om de EPA te voegen, terwijl in de stilte van de wet de verplichting om apparatuur te leveren wordt verwacht.
Ten tijde van schenking dus het eigendom moet zijn uitgerust met een energieprestatiecertificaat, moet worden geproduceerd door de eigenaar die de eigendom het document geeft, maar deze mag niet verplicht op de handeling worden aangebracht.
Er zijn echter geen boetes voor de overdracht van een woning aan een derde partij door middel van een donatie of in elk geval kosteloos.Video: IMPORTANT